معرفی کتاب: انسان، جنگ، الگوریتم؛ در جستجوی پاسخ های حقوق بین الملل بشردوستانه

معرفی کتاب: انسان، جنگ، الگوریتم؛ در جستجوی پاسخ های حقوق بین الملل بشردوستانه

نام کتاب: انسان، جنگ، الگوریتم؛ در جستجوی پاسخ های حقوق بین الملل بشردوستانه
نویسنده: شیرین پیریائی
ناشر: بنیاد حقوقی میزان
نوبت / سال چاپ: چاپ اول / ۱۴۰۲
قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: بررسی فقهی حقوقی خیارات در قانون تجارت الکترونیکی

معرفی کتاب: بررسی فقهی حقوقی خیارات در قانون تجارت الکترونیکی

نام کتاب: بررسی فقهی حقوقی خیارات در قانون تجارت الکترونیکی
نویسنده: دکتر سید محسن رضوی اصل
ناشر: مرکز نشر کتاب
نوبت / سال چاپ: چاپ اول / ۱۳۹۷
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: سرقت اینترنتی؛ ماهیت، ارکان و عناصر، مجازات ها، پیشگیری

معرفی کتاب: سرقت اینترنتی؛ ماهیت، ارکان و عناصر، مجازات ها، پیشگیری

نام کتاب: سرقت اینترنتی؛ ماهیت، ارکان و عناصر، مجازات ها، پیشگیری
نویسنده: دکتر سید محسن رضوی اصل
ناشر: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
نوبت / سال چاپ: چاپ اول / ۱۳۹۸
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: شرح جامع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

معرفی کتاب: شرح جامع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

نام کتاب: شرح جامع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
نویسنده: آرش خدایاری
ناشر: نشر گنج دانش
چاپ اول: پاییز ۱۳۹۸
قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» (۱۳۹۵)

معرفی کتاب: مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای»

نام کتاب: مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» (۱۳۹۵)
نویسنده: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (به اهتمام علیرضا رنجبر)
ناشر: بنیاد حقوقی میزان
چاپ اول: بهار ۱۳۹۸
قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: حقوق استارت اپ ها

معرفی کتاب: حقوق استارت اپ ها

نام کتاب: حقوق استارت اپ ها؛
نویسندگان: خدایار سعیدوزیری، سحر سیدتفرشی ها؛
ناشر: انتشارات خرسندی؛
چاپ اول: ۱۳۹۷؛
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان.

معرفی کتاب: تجارت انرژی در سازمان تجارت جهانی؛ چالش ها و مسائل حل نشده

معرفی کتاب: تجارت انرژی در سازمان تجارت جهانی؛ چالش ها و مسائل حل نشده

نام کتاب: تجارت انرژی در سازمان تجارت جهانی؛ چالش ها و مسائل حل نشده؛
نویسنده: رافائل لیل – آرکاس؛
ترجمه و تحقیق: دکتر مهسا فرحان جم؛
ناشر: انتشارات خرسندی؛
چاپ اول: ۱۳۹۷؛
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان.

معرفی کتاب: سازمان تجارت جهانی و قیمت گذاری دوگانه انرژی

معرفی کتاب: سازمان تجارت جهانی و قیمت گذاری دوگانه انرژی

نام کتاب: سازمان تجارت جهانی و قیمت گذاری دوگانه انرژی؛
نویسنده: دکتر مهسا فرحان جم؛
ناشر: شرکت سهامی انتشار؛
چاپ اول: ۱۳۹۷؛
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان.

معرفی کتاب: نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

معرفی کتاب: نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه

نام کتاب: نقد سازوکارهای حمایت از زنان قربانی خشونت جنسی در مخاصمات مسلحانه
نویسنده: فاطمه یاوری؛
ناشر: انتشارات میزان؛
چاپ اول: ۱۳۹۷؛
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان.

معرفی کتاب: قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل

معرفی کتاب: قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل

نام کتاب: قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل
نویسنده: مرتضی قهرمانی منامن؛
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش؛
چاپ اول: ۱۳۹۷؛
قیمت: ۶۰۰۰۰​ تومان.

معرفی کتاب: حقوق مسئولیت بین المللی (قواعد عمومی)

معرفی کتاب: حقوق مسئولیت بین المللی (قواعد عمومی)

نام کتاب: حقوق مسئولیت بین المللی (قواعد عمومی)
نویسنده: دکتر جیمز کرافورد؛
مترجمین: دکتر علیرضا ابراهیم گل، سیامک کریمی، حسن خسروشاهی، پریسا روشنفکر؛
ناشر: نشر قلم سنگلج؛
چاپ اول: ۱۳۹۵؛
قیمت: ۸۰۰۰۰ تومان.

معرفی کتاب: فرهنگ حقوق ارتباطات

معرفی کتاب: فرهنگ حقوق ارتباطات

نام کتاب: فرهنگ حقوق ارتباطات
گردآوری، تدوین و ترجمه: خدایار سعیدوزیری، خدیجه بیات و سحر سیدتفرشی ها؛
ناشر: خرسندی؛
چاپ اول: ۱۳۹۵؛
قیمت: ۱۲۵۰۰ تومان.

معرفی کتاب: آزادی بیان و مسئولیت ناشی از آن در ایالات متحده آمریکا

معرفی کتاب: آزادی بیان و مسئولیت ناشی از آن در ایالات متحده آمریکا

نام کتاب: آزادی بیان و مسئولیت ناشی از آن در ایالات متحده آمریکا (با تأکید بر آرای دیوان عالی)؛
مولف: خدایار سعیدوزیری؛
ناشر: خرسندی؛
چاپ اول: ۱۳۹۵؛
قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان.

معرفی کتاب: مفهوم نظام حقوقی؛ درآمدی بر نظریه نظام حقوقی

معرفی کتاب: مفهوم نظام حقوقی؛ درآمدی بر نظریه نظام حقوقی

کتاب «مفهوم نظام حقوقی؛ درآمدی بر نظریه نظام حقوقی» تألیف پروفسور ژوزف رز توسط آقای علی اکبر سیاپوش ترجمه و از سوی انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب: جرایم زیست محیطی فراملی؛ به سوی جرم شناسی جهان بوم

معرفی کتاب: جرایم زیست محیطی فراملی؛ به سوی جرم شناسی جهان بوم

کتاب «جرایم زیست محیطی فراملی؛ به سوی جرم شناسی جهان بوم» تألیف پروفسور راب وایت توسط آقای حمیدرضا دانش ناری ترجمه و از سوی انتشارات پلیس بین الملل ناجا به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب: حقوق بین الملل ورزش و فوتبال

معرفی کتاب: حقوق بین الملل ورزش و فوتبال

کتاب حقوق بین الملل ورزش و فوتبال توسط دکتر امیر ساعد وکیل (مدرس دانشگاه، وکیل دادگستری و مشاور دعاوی بین المللی) تألیف و از سوی مجمع علمی و فرهنگی مجد به چاپ رسیده است؛ برای مطالعه بخشی از مقدمه مولف و مشاهده فهرست مطالب کتاب بر روی تیتر کلیک نمایید.

معرفی کتاب: حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل

معرفی کتاب: حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل

کتاب حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل (چاپ دوم) توسط دکتر ستار عزیزی (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا) تألیف و از سوی انتشارات شهر دانش به چاپ رسیده است؛ برای مطالعه دیباچه مولف و مشاهده فهرست مطالب کتاب بر روی تیتر کلیک نمایید.

معرفی کتاب: آزادی رفت و آمد در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

معرفی کتاب: آزادی رفت و آمد در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران

کتاب آزادی رفت و آمد در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران توسط آقای محسن روزبهان تألیف و از سوی انتشارات میزان به چاپ رسیده است؛ برای مطالعه مقدمه مولف و مشاهده فهرست مطالب کتاب بر روی تیتر کلیک نمایید.

معرفی کتاب: تاریخ تحولات حقوق عمومی در ایران (جلد اوّل _ دوران باستان: دولت های هخامنشی، اشکانی و ساسانی)

معرفی کتاب: تاریخ تحولات حقوق عمومی در ایران (جلد اوّل _ دوران باستان: دولت های هخامنشی، اشکانی و ساسانی)

کتاب تاریخ تحولات حقوق عمومی در ایران (جلد اوّل - دوران باستان: دولت های هخامنشی، اشکانی و ساسانی) توسط دکتر امیر حسین نوربخش تألیف و از سوی انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است؛ برای مطالعه دیباچه دکتر سید محمد هاشمی بر این کتاب و مشاهده فهرست مطالب بر روی تیتر کلیک نمایید.

معرفی کتاب: مختصر فرهنگ واژگان تخصصی حقوق بین الملل عمومی (انگلیسی به فارسی)

معرفی کتاب: مختصر فرهنگ واژگان تخصصی حقوق بین الملل عمومی (انگلیسی به فارسی)

کتاب مختصر فرهنگ واژگان تخصصی حقوق بین الملل عمومی (انگلیسی به فارسی) توسط آقای اسماعیل محمدی تألیف و از سوی انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب: حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست

معرفی کتاب: حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست

کتاب حقوق بین الملل انرژی و محیط زیست تألیف پاتریشیا پارک، توسط آقایان دکتر محمد رضا حسینی و صادق جعفرزاده درابی ترجمه و توسط مجمع علمی و فرهنگی مجد به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب: مبانی و سازوکارهای نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان

معرفی کتاب: مبانی و سازوکارهای نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان

کتاب «مبانی و سازوکارهای نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان» تألیف آزاد رضایی مدرس دانشگاه و با دیباچه دکتر محمدرضا ویژه استاد حقوق عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، توسط انتشارات خرسندی در ۱۷۶ صفحه به چاپ رسید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.

معرفی کتاب: متن قوانین اساسی کشورهای جهان به همراه اسناد مهم بین المللی

معرفی کتاب: متن قوانین اساسی کشورهای جهان به همراه اسناد مهم بین المللی

کتاب متن قوانین اساسی کشورهای جهان به همراه اسناد مهم بین المللی در سال جاری توسط سید حامد اکبری مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه استراسبورگ فرانسه گردآوری شده و با تیراژ ۲۵۰۰ نسخه در ۱۰۸۰ صفحه توسط انتشارات بین المللی نوید به چاپ رسیده است؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.