آخرین خبرها

نشست تخصصی «تحریم نفت روسیه و اثرات آن بر تجارت نفت ایران» _ اسفند ۱۴۰۱
رویداد

نشست تخصصی «تحریم نفت روسیه و اثرات آن بر تجارت نفت ایران» - اسفند ۱۴۰۱

موسسۀ مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، نشست تخصصی «تحریم نفت روسیه و اثرات آن بر تجارت نفت ایران» را برگزار می نماید.

کنفرانس صلح جهانی انجمن فارغ التحصیلان روتری _ اسفند ۱۴۰۱
رویداد

کنفرانس صلح جهانی انجمن فارغ التحصیلان روتری - اسفند ۱۴۰۱

انجمن فارغ التحصیلان صلح روتری، کنفرانس ۲۴ ساعته صلح را با هدف تقویت شبکه ها و افزایش دانش و مهارت های فعالان این حوزه برگزار می کند.

نشست آموزشی _ ترویجی «آشنایی با حقوق بین الملل بشردوستانه» _ اسفند ۱۴۰۱
رویداد

نشست آموزشی - ترویجی «آشنایی با حقوق بین الملل بشردوستانه» - اسفند ۱۴۰۱

موزه صلح تهران با همکاری کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، نشست آموزشی - ترویجی «آشنایی با حقوق بین الملل بشردوستانه» را برگزار می کند.

فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد - ۱۴۰۲

هیئت تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از استادان و پژوهشگران حقوق، روابط بین الملل، علوم سیاسی و سایر رشته های مرتبط با فعالیت های سازمان ملل متحد دعوت می کند تا مقالات پژوهشی و اصیل خود را برای ارزیابی و انتشار در دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای این نشریه ارسال کنند.

جشنواره ملی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی _ بهمن ۱۴۰۱
رویداد

جشنواره ملی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی - بهمن ۱۴۰۱

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری نخستین «جشنواره ملّی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی» را برگزار می نماید. محورهای این رویداد با تأکید بر مسائل ایران در حقوق بین الملل، حل و فصل اختلافات بین المللی و داوری در حیطه های مختلف حقوقی بین المللی است.

وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» _ آذر ۱۴۰۱
رویداد

وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» - آذر ۱۴۰۱

مؤسسۀ مطالعات حقوق انرژی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران وبینار علمی تخصصی «آشنایی با روش تحقیق در منابع اطلاعات علمی حقوقی» را برگزار می نماید.

نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» _ آذر ۱۴۰۱
رویداد

نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» - آذر ۱۴۰۱

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با همکاری شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نشست علمی تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی طرح سازمان ملی مهاجرت» را برگزار می نماید.

همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» _ آذر ۱۴۰۱
رویداد

همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» - آذر ۱۴۰۱

سازمان بازرسی کل کشور با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی هم زمان با روز جهانی مبارزه با فساد، همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» را برگزار می نماید.

فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری _ ۱۴۰۱
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری - ۱۴۰۱

از استادان، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت می شود مقاله های خود را در سه قالب «مقالۀ پژوهشی»، «نقد رأی» و «نقد کتاب» برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری ارسال نمایند.

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی _ ۱۴۰۱
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی - ۱۴۰۱

مجلۀ حقوقی بین المللی از استادان و پژوهشگران حقوق بین الملل دعوت به عمل می آورد تا مقاله های انگلیسی خود را برای انتشار در این فصلنامه ارسال نمایند.