آخرین خبرها

نشست تخصصی «اصل های بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه» _ مهر ۱۴۰۰
رویداد

نشست تخصصی «اصل های بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه» - مهر ۱۴۰۰

دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیته ملی حقوق بشردوستانه و پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سَمت)، نشست تخصصی «اصل های بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه» را برگزار می کنند.

نشست علمی «ایران و مسئله «سیاست حقوقی» در حقوق بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۰
رویداد

نشست علمی «ایران و مسئله «سیاست حقوقی» در حقوق بین الملل» - شهریور ۱۴۰۰

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری موسسه حقوق بین الملل پارس، نشست علمی «ایران و مسئله «سیاست حقوقی» در حقوق بین الملل» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۰
رویداد

نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» - شهریور ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست تخصصی «تحولات افغانستان از منظر حقوق و سیاست بین الملل» را برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی «مهارت های مذاکره در مجامع بین المللی» _ شهریور ۱۴۰۰
رویداد

کارگاه آموزشی «مهارت های مذاکره در مجامع بین المللی» - شهریور ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، کارگاه آموزشی «مهارت های مذاکره در مجامع بین المللی» را برگزار می نماید.

فراخوان دومین دوره «رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان» _ شهریور ۱۴۰۰
رویداد

فراخوان دومین دوره «رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان» - شهریور ۱۴۰۰

پژوهشکده شورای نگهبان، دومین دورۀ «رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان» را برگزار می نماید.

وبینار علمی «سلاح های کشتار جمعی و ممنوعیت جهانی» _ شهریور ۱۴۰۰
رویداد

وبینار علمی «سلاح های کشتار جمعی و ممنوعیت جهانی» - شهریور ۱۴۰۰

موزۀ صلح تهران با همکاری انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی، مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و شورای بین المللی موزه ها، دومین وبینار از سلسله وبینارهای ماهانۀ موزه را با عنوان «سلاح های کشتار جمعی و ممنوعیت جهانی» برگزار می نماید.

نشست تخصصی «امکان سنجی ارتکاب جنایت ژنوسید علیه مردم فلسطین» _ مرداد ۱۴۰۰
رویداد

نشست تخصصی «امکان سنجی ارتکاب جنایت ژنوسید علیه مردم فلسطین» - مرداد ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت تأثیر نظام حقوق بین الملل بر تغییر رفتار دولت ها، نشست تخصصی «امکان سنجی ارتکاب جنایت ژنوسید علیه مردم فلسطین» را برگزار می نماید.

وبینار علمی «جوانان، صلح و توسعه؛ دستاوردها و ابتکارات بین المللی» _ مرداد ۱۴۰۰
رویداد

وبینار علمی «جوانان، صلح و توسعه؛ دستاوردها و ابتکارات بین المللی» - مرداد ۱۴۰۰

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و کمیتۀ جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی جوان، وبینار علمی «جوانان، صلح و توسعه؛ دستاوردها و ابتکارات بین المللی» را برگزار می کنند.

وبینار علمی «بایسته های دانشجوی حقوق: روحیه تعامل و هم افزایی» _ مرداد ۱۴۰۰
رویداد

وبینار علمی «بایسته های دانشجوی حقوق: روحیه تعامل و هم افزایی» - مرداد ۱۴۰۰

انجمن علمی حقوق (واحد برادران) دانشگاه قم، وبینار علمی «بایسته های دانشجوی حقوق: روحیه تعامل و هم افزایی» را برگزار می نماید.

فراخوان مقاله برای سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» _ مرداد ۱۴۰۰
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله برای سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» - مرداد ۱۴۰۰

تالار گفتگوی تخصصی سیاسی و حقوقی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» را برگزار می نماید.