آخرین خبرها

کارگاه حضوری – مجازی «تئاتر و گفت و گو» _ خرداد ۱۴۰۲
رویداد

کارگاه حضوری – مجازی «تئاتر و گفت و گو» - خرداد ۱۴۰۲

موزۀ صلح تهران در راستای برگزاری پروژه های «هنر برای صلح» که با هدف ترویج فرهنگ صلح در میان افراد مختلف جامعه برگزار می شود، کارگاه «تئاتر و گفت و گو» را به دو صورت حضوری و مجازی برگزار می نماید.

نشست «رونمایی از جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» _ خرداد ۱۴۰۲
رویداد

نشست «رونمایی از جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» - خرداد ۱۴۰۲

پروژۀ تاریخ شفاهی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، نشست «رونمایی از جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» را با مشارکت نهادهای همکار برگزار می نماید.

فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» - خرداد ۱۴۰۲

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری همایش ملّی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» را با محورها و موضوعات ذیل برگزار می نماید. علاقمندان می توانند چکیدۀ مقاله های خود را جهت ارزیابی اولیه برای شرکت در این همایش برای دبیرخانۀ آن ارسال نمایند.

نشست تخصصی «ارزیابی رأی صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران» _ اردیبهشت ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «ارزیابی رأی صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران» - اردیبهشت ۱۴۰۲

پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، نشست تخصصی «ارزیابی رأی صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران» را برگزار می نماید.

نشست علمی «جایگاه ادبیات در حقوق؛ واکاوی موضوع در ایران و آمریکا» _ اردیبهشت ۱۴۰۲
رویداد

نشست علمی «جایگاه ادبیات در حقوق؛ واکاوی موضوع در ایران و آمریکا» - اردیبهشت ۱۴۰۲

مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نشست علمی «جایگاه ادبیات در حقوق؛ واکاوی موضوع در ایران و آمریکا» را برگزار می نماید.

نشست کارگاهی مجازی «مهارت پروپوزال نویسی ویژه رساله و پایان نامه؛ شناسایی و به کارگیری بهینه منابع» _ اردیبهشت ۱۴۰۲
رویداد

نشست کارگاهی مجازی «مهارت پروپوزال نویسی ویژه رساله و پایان نامه؛ شناسایی و به کارگیری بهینه منابع» - اردیبهشت ۱۴۰۲

معاونت پژوهش و فناوری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست کارگاهی مجازی «مهارت پروپوزال نویسی ویژه رساله و پایان نامه؛ شناسایی و به کارگیری بهینه منابع» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «زمین در ۲۰۵۰: تأملی بر روند جامعه بین المللی به سوی اقتصاد کم کربن» _ اردیبهشت ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «زمین در ۲۰۵۰: تأملی بر روند جامعه بین المللی به سوی اقتصاد کم کربن» - اردیبهشت ۱۴۰۲

کمیتۀ توسعۀ پایدار و محیط زیست انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی «زمین در ۲۰۵۰: تأملی بر روند جامعه بین المللی به سوی اقتصاد کم کربن» را برگزار می نماید.

فراخوان ثبت نام در نخستین «موت کورت ملی حقوق مالکیت فکری» – اردیبهشت ۱۴۰۲
رویداد

فراخوان ثبت نام در نخستین «موت کورت ملی حقوق مالکیت فکری» – اردیبهشت ۱۴۰۲

مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران نخستین «موت کورت (شبیه سازی دادگاه) ملّی حقوق مالکیت فکری» را ثبت نام می کند.

دوره «پرورش مربیان صلح و حقوق انسانی» – اردیبهشت ۱۴۰۲
رویداد

دوره «پرورش مربیان صلح و حقوق انسانی» – اردیبهشت ۱۴۰۲

کارگروه حقوق کودک مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، دورۀ «پرورش مربیان صلح و حقوق انسانی» را برگزار می نماید.

اطلاعیه ثبت نام مشمولین وظیفه متقاضی امریه در نهاد ریاست جمهوری (سرباز نهادی) جهت اعزام در تاریخ ۱۴۰۲|۰۷|۰۱ – اردیبهشت ۱۴۰۲
خبر

اطلاعیه ثبت نام مشمولین وظیفه متقاضی امریه در نهاد ریاست جمهوری (سرباز نهادی) جهت اعزام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ – اردیبهشت ۱۴۰۲

پیرو نیازسنجی صورت گرفته و با عنایت به بازگشایی سامانۀ حوزۀ نمایندۀ دولت در امور کارکنان وظیفۀ دستگاه های اجرایی، سومین دورۀ ثبت نام متقاضیان امریه در حوزه های تخصصی ریاست جمهوری (با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری) صورت می پذیرد. شایان ذکر است،امکان پذیرش برای کلیۀ گرایش های حقوقی در دسترس است.