آخرین خبرها

نشست علمی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در دعاوی مالکیت فکری» _ خرداد ۱۴۰۳
رویداد

نشست علمی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در دعاوی مالکیت فکری» _ خرداد ۱۴۰۳

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی و انجمن علمی دانشجویی حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس نشست علمی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در دعاوی مالکیت فکری» را برگزار می نمایند.

همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
رویداد

همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» - اردیبهشت ۱۴۰۳

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی همایش سالانۀ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد را با عنوان «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» برگزار می کند.

نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
رویداد

نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» - اردیبهشت ۱۴۰۳

گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق شناسی ایران نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» را برگزار می کنند.

نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
رویداد

نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» - اردیبهشت ۱۴۰۳

خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری انجمن حقوق شناسی نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» را همراه با معرفی و رونمایی از کتاب مفهوم سیاسی قانون برگزار می نماید.

دومین «موت کورت ملی حقوق مالکیت فکری» – اردیبهشت ۱۴۰۳
رویداد

دومین «موت کورت ملی حقوق مالکیت فکری» – اردیبهشت ۱۴۰۳

مؤسسه حقوق تطبیقی با همکاری اداره کل مهارت دانشگاه تهران و شرکت دانشگاهی حقوق مالکیت فکری تهران دومین «موت کورت ملی (شبیه سازی دادگاه) حقوق مالکیت فکری» را برگزار می نماید.

نشست علمی «داوری برخط (آنلاین): فرصت ها و چالش ها» _ اسفند ۱۴۰۲
رویداد

نشست علمی «داوری برخط (آنلاین): فرصت ها و چالش ها» - اسفند ۱۴۰۲

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی (ICC YAAF) به همراهی کمیسیون حقوقی و داوری کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، نشست علمی «داوری برخط (آنلاین): فرصت ها و چالش ها» را برگزار می نماید.

همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اسفند ۱۴۰۲
رویداد

همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» - اسفند ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی همایش سالانۀ خود با عنوان «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» را برگزار می کند.

نشست تخصصی «انتساب مسئولیت به دولت ها در نظام داوری ایکسید و دیوان بین المللی دادگستری» _ بهمن ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «انتساب مسئولیت به دولت ها در نظام داوری ایکسید و دیوان بین المللی دادگستری» - بهمن ۱۴۰۲

باشگاه اندیشه ورزی حقوق بین الملل (مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری) نشست تخصصی «انتساب مسئولیت به دولت ها در نظام داوری ایکسید و دیوان بین المللی دادگستری» را برگزار می کند.

نشست علمی «مهارت های دفاع شفاهی و کتبی در رسیدگی داوری» _ دی ۱۴۰۲
رویداد

نشست علمی «مهارت های دفاع شفاهی و کتبی در رسیدگی داوری» - دی ۱۴۰۲

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی (ICC YAAF) با همراهی کمیسیون حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، نشست علمی «مهارت های دفاع شفاهی و کتبی در رسیدگی داوری» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «بررسی فعالیت های کمیته حقوقی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس ۷۸ ملل متحد» _ دی ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «بررسی فعالیت های کمیته حقوقی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس ۷۸ ملل متحد» - دی ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانۀ اندیشمندان علوم انسانی نشست تخصصی «بررسی فعالیت های کمیته حقوقی مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین الملل در اجلاس ۷۸ ملل متحد» را برگزار می نماید.