آخرین خبرها

نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» _ شهریور ۱۴۰۱
رویداد

نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» - شهریور ۱۴۰۱

موزۀ صلح تهران و دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» را با حضور حقوقدانان، استادان و کارشناسان برجستۀ رشته های مرتبط برگزار می کنند.

فراخوان مجله تحقیقات حقوقی برای مقاله علمی پژوهشی در حوزه حقوق و فناوری – شهریور ۱۴۰۱
فراخوان مقاله

فراخوان مجله تحقیقات حقوقی برای مقاله علمی پژوهشی در حوزه حقوق و فناوری – شهریور ۱۴۰۱

مرکز نوآوری دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مجلۀ تحقیقات حقوقی از کلیۀ استادان، دانشجویان، پژوهشگران و حقوق دانان دعوت می نماید تا با مشارکت در این فراخوان، مقاله های خود در حوزۀ میان رشته ایِ «حقوق و فناوری» را جهت داوری و انتشار در ویژه نامۀ اختصاصی «حقوق و فناوری» مجلۀ تحقیقات حقوقی، طبق شیوه نامۀ نگارش مقاله در سامانۀ این مجله بارگذاری نمایند.

کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» _ تیر ۱۴۰۱
رویداد

کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» - تیر ۱۴۰۱

کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی کارگاه «مهارت افزایی و اشتغال جوانان» برگزار می نماید.

نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» _ تیر ۱۴۰۱
رویداد

نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» - تیر ۱۴۰۱

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی با همکاری کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، نشست علمی «ابعاد شکلی و ماهوی ابطال آرای داوری» را برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی «آشنایی با میانجیگری در امور تجاری» _ تیر ۱۴۰۱
رویداد

کارگاه آموزشی «آشنایی با میانجیگری در امور تجاری» - تیر ۱۴۰۱

اتاق بازرگانی تهران با همکاری اعضای موسسۀ میانجیگری آشتین (اولین موسسه تخصصی میانجیگری در ایران)، کارگاه آموزشی «آشنایی با میانجیگری در امور تجاری» را برگزار می کند.

نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی پیش نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی» _ تیر ۱۴۰۱
رویداد

نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی پیش نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی» - تیر ۱۴۰۱

انجمن علمی حقوق بین الملل (واحد برادران) دانشگاه قم با همکاری گروه حقوق بین الملل دانشگاه و دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نشست علمی «بررسی ابعاد حقوقی پیش نویس طرح ساماندهی اتباع خارجی» را برگزار می کند.

فراخوان یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت – تیر ۱۴۰۱
فراخوان مقاله

فراخوان یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت – تیر ۱۴۰۱

به مناسبت فرا رسیدن ایام سالروز تأسیس شورای نگهبان، باشگاه قانون اساسی با همکاری پژوهشکدۀ شورای نگهبان رقابت یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت را برگزار خواهد کرد.

میزگرد «ایران و حل و فصل اختلافات بین المللی» _ تیر ۱۴۰۱
رویداد

میزگرد «ایران و حل و فصل اختلافات بین المللی» - تیر ۱۴۰۱

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران با همکاری موسسه حقوق بین الملل پارس، میزگرد «ایران و حل و فصل اختلافات بین المللی» را برگزار می نماید.

نشست «رونمایی از جلد نخست کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» _ تیر ۱۴۰۱
رویداد

نشست «رونمایی از جلد نخست کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» - تیر ۱۴۰۱

پروژۀ تاریخ شفاهی حقوق دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، نشست «رونمایی از جلد نخست کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» را با مشارکت نهادهای همکار برگزار می نماید.

فراخوان پنجمین دوره جایزه پایان نامه مرکز منطقه ای داوری تهران – شهریور ۱۴۰۱
رویداد

فراخوان پنجمین دوره جایزه پایان نامه مرکز منطقه ای داوری تهران – شهریور ۱۴۰۱

نام نویسی پنجمین دوره از جایزه پایان نامه مرکز منطقه ای داوری تهران از شهریور ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد. علاقه مندان به شرکت در این دوره می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با کمیتۀ برگزاری مسابقات در ارتباط باشند.