آخرین خبرها

نشست تخصصی «تحریم صنعت نفت و گاز ایران؛ امنیت ملی و حقوق بین الملل» _ آذر ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «تحریم صنعت نفت و گاز ایران؛ امنیت ملی و حقوق بین الملل» - آذر ۱۴۰۲

باشگاه اندیشه ورزی حقوق بین الملل (مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری) نشست تخصصی «تحریم صنعت نفت و گاز ایران؛ امنیت ملی و حقوق بین الملل» را برگزار می کند.

نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» _ آذر ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» - آذر ۱۴۰۲

انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین المللی با همراهی کمیتۀ ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» را برگزار می کند.

نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» _ آبان ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» - آبان ۱۴۰۲

مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» را برگزار می کند.

نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» _ آبان ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» - آبان ۱۴۰۲

باشگاه اندیشه ورزی حقوق بین الملل (مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری) نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» را برگزار می کند.

نشست علمی نقد کتاب «حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین» _ آبان ۱۴۰۲
رویداد

نشست علمی نقد کتاب «حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین» - آبان ۱۴۰۲

پژوهشکدۀ شورای نگهبان نشست علمی نقد کتاب «حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین» را با حضور نویسنده این کتاب برگزار می‌کند.

آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر نسرین مصفا – آبان ۱۴۰۲
رویداد

آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر نسرین مصفا – آبان ۱۴۰۲

خانه اندیشمندان علوم انسانی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و انجمن علوم سیاسی ایران، آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر نسرین مصفا را برگزار می کنند.

نشست تخصصی «سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین» _ آبان ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین» - آبان ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد نشست اول از سلسله نشست های تخصصی پیرامون «تحولات خاورمیانه از منظر حقوق و روابط بین الملل» را با عنوان «سازمان ملل متحد و مسئله فلسطین» و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می نماید.

نشست تخصصی «مقررات زدایی در ایران» _ آبان ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «مقررات زدایی در ایران» - آبان ۱۴۰۲

انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست تخصصی «مقررات زدایی در ایران» را برگزار می کنند.

فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲
فراخوان مقاله

فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» - آذر ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از کلیۀ علاقمندان به مباحث حقوق و روابط بین الملل و سازمان ها و نهادهای بین المللی دعوت می کند تا مطالب خود را برای سمپوزیوم «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» برای دبیرخانۀ انجمن ارسال نمایند.

نشست تخصصی «حقوق بین الملل بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست در مخاصمه مسلحانه» _ آبان ۱۴۰۲
رویداد

نشست تخصصی «حقوق بین الملل بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست در مخاصمه مسلحانه» - آبان ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، موزۀ صلح تهران و دبیرخانه و کتابخانه تخصصی کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، به مناسبت روز بین المللی پیشگیری از سوءاستفاده از محیط زیست در جنگ و مخاصمه مسلحانه، نشست تخصصی «حقوق بین الملل بشردوستانه و حفاظت از محیط زیست در مخاصمه مسلحانه» را برگزار می کنند.