آخرین خبرها

وبینار علمی «بایسته های دانشجوی حقوق: روحیه تعامل و هم افزایی» _ مرداد ۱۴۰۰
رویداد

وبینار علمی «بایسته های دانشجوی حقوق: روحیه تعامل و هم افزایی» - مرداد ۱۴۰۰

انجمن علمی حقوق (واحد برادران) دانشگاه قم، وبینار علمی «بایسته های دانشجوی حقوق: روحیه تعامل و هم افزایی» را برگزار می نماید.

فراخوان مقاله برای سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» _ مرداد ۱۴۰۰
فراخوان مقاله

فراخوان مقاله برای سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» - مرداد ۱۴۰۰

تالار گفتگوی تخصصی سیاسی و حقوقی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» را برگزار می نماید.

نشست بین المللی مجازی «چالش های تروریسم و حقوق بشر در افغانستان» _ مرداد ۱۴۰۰
رویداد

نشست بین المللی مجازی «چالش های تروریسم و حقوق بشر در افغانستان» - مرداد ۱۴۰۰

انجمن بین المللی عدالت ملل با همکاری خبرگزاری مهر، نشست بین المللی مجازی «چالش های تروریسم و حقوق بشر در افغانستان» را برگزار می نماید.

وبینار علمی «تحصیل کودکان تبعه افغانستان در ایران از منظر حقوق بین الملل» _ تیر ۱۴۰۰
رویداد

وبینار علمی «تحصیل کودکان تبعه افغانستان در ایران از منظر حقوق بین الملل» - تیر ۱۴۰۰

انجمن علمی حقوق بین الملل با همکاری گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم، وبینار علمی «تحصیل کودکان تبعه افغانستان در ایران از منظر حقوق بین الملل» را برگزار می نماید.

وبینار علمی «مقدمه ای بر حقوق بین المللی بشردوستانه» _ مرداد ۱۴۰۰
رویداد

وبینار علمی «مقدمه ای بر حقوق بین المللی بشردوستانه» - مرداد ۱۴۰۰

موزۀ صلح تهران با همکاری انجمن حمایت از قربانیان سلاح های شیمیایی، مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و شورای بین المللی موزه ها، اولین وبینار از سلسله وبینارهای ماهانۀ موزه را با عنوان «مقدمه ای بر حقوق بین المللی بشردوستانه» برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی «شناخت تخصصی اسناد شورای امنیت» _ تیر ۱۴۰۰
رویداد

کارگاه آموزشی «شناخت تخصصی اسناد شورای امنیت» - تیر ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، کارگاه آموزشی «شناخت تخصصی اسناد شورای امنیت» را برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی «نگارش علمی» (academic writing) – تیر ۱۴۰۰
رویداد

کارگاه آموزشی «نگارش علمی» (Academic Writing) – تیر ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، کارگاه آموزشی «نگارش علمی» (Academic Writing) را به زبان انگلیسی برگزار می نماید.

نشست تخصصی «دیوان داوری ورزش و حقوق بشر: دادرسی عادلانه» _ تیر ۱۴۰۰
رویداد

نشست تخصصی «دیوان داوری ورزش و حقوق بشر: دادرسی عادلانه» - تیر ۱۴۰۰

مرکز مطالعات حقوق بین الملل مدرن، از سلسله نشست های تخصصی «دیوان داوری ورزش و حقوق بشر»، نشست اول را با عنوان «دیوان داوری ورزش و حقوق بشر: دادرسی عادلانه» برگزار می نماید.

کارگاه آموزشی «آشنایی با فرایندهای تصمیم گیری در سازمان ملل متحد» _ تیر ۱۴۰۰
رویداد

کارگاه آموزشی «آشنایی با فرایندهای تصمیم گیری در سازمان ملل متحد» - تیر ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت و نقش آرای دولت ها در تصمیمات ارکان سازمان ملل متحد و بر تحولات جهانی، اولین کارگاه آموزشی «آشنایی با فرایندهای تصمیم گیری در سازمان ملل متحد» را برگزار می نماید.

نشست تخصصی «حق دسترسی به واکسن در چارچوب حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری» _ خرداد ۱۴۰۰
رویداد

نشست تخصصی «حق دسترسی به واکسن در چارچوب حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری» - خرداد ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، نشست تخصصی «حق دسترسی به واکسن در چارچوب حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری» را به صورت برخط (آن لاین) برگزار می نماید.