مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  حسن دادبان [۱۳۹۹-۰۷-۱۰] [مطالب]
  پرونده: معرفی پنج چهره برجسته سیاه پوست در تاریخ حقوقی معاصر آمریکا [۱۳۹۹-۰۳-۱۸] [مطالب]
  پرونده: فعالیت هایی که حقوقی ها می توانند در ایام قرنطینه انجام دهند [۱۳۹۹-۰۱-۰۱] [مطالب]
  سید عزت الله عراقی [۱۳۹۷-۱۲-۱۷] [مطالب]
  کلود آلبر کلییار [۱۳۹۶-۰۱-۲۸] [مطالب]
  ادوارد خیمنز دو آرشاگا [۱۳۹۶-۰۱-۲۷] [مطالب]
  سید مصطفی محقق داماد [۱۳۹۵-۰۷-۰۴] [مطالب]
  ابوالفضل قاضی شریعت پناهی [۱۳۹۴-۱۲-۲۲] [مطالب]
  محسن محبی [۱۳۹۴-۱۰-۲۰] [مطالب]
  هدایت الله فلسفی [۱۳۹۴-۰۷-۱۸] [مطالب]
  میشل ویرالی [۱۳۹۴-۰۷-۰۸] [مطالب]
  فاستو پوکار [۱۳۹۴-۰۷-۰۸] [مطالب]
  عباس کریمی [۱۳۹۴-۰۵-۲۶] [مطالب]
  محمدرضا ضیایی بیگدلی [۱۳۹۴-۰۵-۱۳] [مطالب]
  حسین سیدی کاشانی [۱۳۹۴-۰۵-۱۳] [مطالب]
  منوچهر موتمنی طباطبایی [۱۳۹۱-۰۶-۱۷] [مطالب]
  داود هرمیداس باوند [۱۳۹۱-۰۶-۱۷] [مطالب]
  محمد جعفر جعفری لنگرودی [۱۳۹۰-۰۹-۲۰] [مطالب]
  مهدی شهیدی [۱۳۹۰-۰۹-۲۰] [مطالب]
  منصور وفایی [۱۳۹۰-۰۹-۱۲] [مطالب]


  بزرگان حقوق ایران

  • حسن دادبان
  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  logo-samandehi