دیداد را در اینستاگرام دنبال کنید

گزارش نشست «واکاوی ماهیت توافق برجام و جایگاه آن در نظام حقوق داخلی ایران و آمریکا»

دومین نشست از سلسله نشست های «برجام تا انجام» با عنوان «واکاوی ماهیت توافق برجام و جایگاه آن در نظام حقوق داخلی ایران و آمریکا» از سوی پژوهشکده شورای نگهبان و سازمان بسیج حقوقدانان در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ برگزار شد؛ برای مطالعه گزارش این نشست و مشاهده تصاویر بر روی تیتر کلیک نمایید.

گزارش نشست تخصصی «ابعاد حقوقی برجام هسته ای»

به میزبانی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، برنامه جامع مشترک میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت ملل متحد به علاوه آلمان و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت منتج از آن، در محل خانه اندیمشندان علوم انسانی در روز ۱۲ مرداد مورد بحث و بررسی استادان و کارشناسان خبره حقوق بین الملل قرار گرفت؛ برای مطالعه گزارش و مشاهده تصاویر بر روی تیتر کلیک نمایید.

حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل

کتاب حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل (چاپ دوم) توسط دکتر ستار عزیزی (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا) تألیف و از سوی انتشارات شهر دانش به چاپ رسیده است؛ برای مطالعه دیباچه مولف و مشاهده فهرست مطالب کتاب بر روی تیتر کلیک نمایید.

گفتگو با دکتر پوریا عسکری

گفتگوی اختصاصی دیداد با دکتر پوریا عسکری (عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور حقوقی دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران) پیرامون «حقوق مخاصمات مسلحانه»، «صلیب سرخ و هلال احمر» و «مسابقات موت کورت یا شبیه سازی».

کارگاه آموزشی «لزوم وفاداری در تحکیم بنیان خانواده؛ از منظر روانشناسی و حقوق» ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ انجمن ایرانی مطالعات زنان، کارگاه آموزشی «لزوم وفاداری در تحکیم بنیان خانواده؛ از منظر روانشناسی و حقوق» را برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
دوره آموزشی «بایسته های تأمین عدالت استخدامی و سلامت اداری از منظر حقوق انسانی» ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با مشارکت انجمن علمی دانشجویی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس، دوره آموزشی «بایسته های تأمین عدالت استخدامی و سلامت اداری از منظر حقوق انسانی» را برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
کارگاه آموزشی «سازمان های غیردولتی و صلح جهانی» ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران و موزه صلح تهران، کارگاه آموزشی «سازمان های غیردولتی و صلح جهانی» را همراه با کارگاه آموزشی آشنایی با اسناد و مدارک سازمان ملل متح با تأکید بر سازمان های غیردولتی و صلح جهانی و برنامه بازدید از موزه صلح تهران برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
دوره آموزشی «آشنایی با شوراهای حل اختلاف» ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ مرکز تحقیقات و کرسی صلح، دموکراسی و حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی، دوره آموزشی «آشنایی با شوراهای حل اختلاف» را برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
نشست علمی «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله» ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی با هدف تکریم اصالت اخلاق و علم، سخنرانی سالانه بزرگداشت شادروان استاد محمود صوراسرافیل را با عنوان «تحول در مفهوم اصل عدم مداخله» برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
کارگاه آموزشی «ورزش و سازمان ملل متحد» ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران کارگاه آموزشی «ورزش و سازمان ملل متحد» را برگزار می کند.
نشست تخصصی پیرامون «توافق نامه پاریس ۲۰۱۵ تغییرات اقلیم» ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نشست تخصصی پیرامون «توافق نامه پاریس ۲۰۱۵ تغییرات اقلیم» را برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
نشست تخصصی «ابزارگرایی کیفری: بسترها، جلوه ها و پیامدها» ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نشست هشتاد و هفتم از سلسله نشست های تازه های علوم جنایی را با عنوان «ابزارگرایی کیفری: بسترها، جلوه ها و پیامدها» برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
کارگاه آموزشی «حقوق فضا و ماورای جو» ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ موسسه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با مشارکت پژوهشگاه هوا فضا کارگاه آموزشی «حقوق فضا و ماورای جو» را همراه با نمایشگاه کتاب های حقوق فضا با تخفیف ۲۰ درصد برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
کارگاه آموزشی «لزوم وفاداری در تحکیم بنیان خانواده؛ از منظر روانشناسی و حقوق» ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ انجمن ایرانی مطالعات زنان، کارگاه آموزشی «لزوم وفاداری در تحکیم بنیان خانواده؛ از منظر روانشناسی و حقوق» را برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
نشست علمی «حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران» ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست علمی «حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران» را برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
نشست علمی «آشنایی با روند ارائه گزارش جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک ملل متحد؛ دستاوردها و چالش های فراروی» ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در چارچوب نشست های علمی ادواری کمیسیون، نشست «آشنایی با روند ارائه گزارش جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک ملل متحد؛ دستاوردها و چالش های فراروی» را برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
نشست تخصصی «حق بر غذا و امنیت غذایی: رهیافت های جدید» ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ موسسه اجتماعی سارا با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، نشست تخصصی «حق بر غذا و امنیت غذایی: رهیافت های جدید» را برگزار می کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
دوره جامع «آموزش داوری ـ مرحله مقدماتی» ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با هدف آشنایی جامعه حقوقی با داوری به نحو صحیح و اصولی و گسترش فرهنگ داوری، دوره جامع «آموزش داوری - مرحله مقدماتی» را با حضور استادان صاحب نظر در این زمینه برگزار می نماید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک کنید.
درخواست همکاری و هم فکری در زمینه تهیه فهرست کتاب برای کتابخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه‎ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه در نظر دارد به منظور تجهیز مجدد کتابخانه تخصصی کمیته ملی حقوق بشردوستانه، اقدام به تهیه و خرید کتب و مجموعه مقالات به زبان های انگلیسی و فرانسه در حوزه های مختلف حقوق بین الملل بویژه کتاب های مرتبط با حوزه فعالیت کمیته نماید. استادان و پژوهشگران می توانند کتاب های پیشنهادی خود را برای دبیرخانه ارسال کنند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۴ (کانون وکلا دادگستری) ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۴ (کانون وکلا دادگستری) بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک کنید.
کسب مقام های اول و دوم یازدهمین دوره مسابقات موت کورت منطقه ای جنوب شرق آسیا یادواره هانری دونان ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ تیم های دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی در یازدهمین دوره مسابقات موت کورت منطقه ای جنوب شرق آسیا یادواره هانری دونان، موفق به کسب مقام های اول و دوم این دوره از مسابقات شدند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
تصویب طرح ملی حقوق، سیاستگذاری و اقتصاد بدون نفت ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ طرح ملی حقوق، سیاستگذاری و اقتصاد بدون نفت، با حضور نمایندگان و معاونین دولت، مرکز مطالعات استراتژیک تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران پس از بررسی ابعاد مختلف موضوع و تعیین یک چارچوب کلی برای ادامه مسیر به تایید و تصویب حاضرین در جلسه رسید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان پذیرش کارآموز از سوی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران برای سال ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ کارآموزان واجد شرایط را مورد پذیرش قرار می دهد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان رساله های دانشگاهی و طرح های پژوهشی (کارشناسی ارشد و دکتری) ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی جنبش عدم تعهد بر اساس قطعنامه حقوق بشر و تنوع فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل (A/RES/۶۸/۱۵۹) و همچنین در راستای ارتقای ایده حقوق بشر و تنوع فرهنگی و با هدف ایجاد بستر علمی برای نهادینه سازی هم افزایی فرهنگی در زمینه حقوق بشر و شناسایی راهکارهای عملی و اجرایی در این خصوص و ارتقاء سطح قطعنامه فعلی مجمع عمومی، محورهای پژوهشی مورد نظر مرکز برای پژوهش در قالب رساله های دانشگاهی و طرح های پژوهشی را اعلام می دارد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
آگهی آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۴ کانون های وکلای دادگستری ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ کانون های وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز - آذربایجان شرقی – فارس و کهکیلویه و بویراحمد - اصفهان – آذربایجان غربی – مازندران – خراسان رضوی، شمالی و جنوبی – گیلان – قزوین - خوزستان – کرمانشاه و ایلام - همدان – قم – کردستان – گلستان – اردبیل – مرکزی - بوشهر – زنجان – لرستان – کرمان - البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ به تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت می پذیرند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
تقدیر از رساله های دکتری شاخص در موضوعات و فعالیت های سازمان ملل متحد ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در راستای تحقق بند ٣ ماده ٥ اساسنامه خود که ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز است، در نظر دارد در مجموعه برنامه های هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و در پانزدهمین سال تشکیل خود، از سه رساله دکتری شاخص در موضوعات و فعالیت های سازمان ملل متحد که در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی دفاع شده باشند، تقدیر کند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
انتشار مجموعه مقالات همایش بین المللی «مصونیت در حقوق بین الملل» ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ مجموعه مقالات همایش بین المللی «مصونیت در حقوق بین الملل» که در ۲۹ و ۳۰ آذر ۱۳۹۱ توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار گردید، توسط انتشارات گنج دانش به چاپ رسید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
قیمت دیه کامل در سال ۱۳۹۴ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیۀ کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال(یکصد و شصت و پنج میلیون تومان) تعیین شد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
شناسایی پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز از سوی کانون وکلای انگلستان ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ با اقدامات انجام شده توسط هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و مذاکرات و مکاتبات بین کانون وکلای انگلستان و این کانون پروانه وکالت صادره از کانون وکلای مرکز توسط کانون وکلای انگلستان به رسمیت شناخته شد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان جلسه پرسش و پاسخ مجازی با دکتر پوریا عسکری ۱۳۹۳/۱۰/۰۸ وب سایت حقوقی دیداد در نظر دارد در راستای تسهیل ارتباط علمی میان دانشجویان و پژوهشگران با استادان و صاحب نظران و فرآهم آوردن شرایطی که تمامی علاقمندان امکان ارتباط موثر با متخصصین را داشته باشند، به صورت مستمر نسبت به برگزاری جلسات گفتگو در زمینه های مشخص و با حضور استادان، صاحب نظران و متخصصین اقدام نماید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
تمدید مهلت ارسال چکیده برای ویژه نامه مرکز امور حقوقی بین‌ المللی ریاست جمهوری ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ مدیریت علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی بین‌ المللی ریاست جمهوری به ‌منظور فراهم ‌آوردن امکان مشارکت بیشتر پژوهشگران در تهیه و ارسال چکیده مقاله درخصوص «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌ های خارجی و آیین‌ نامه اجرایی آن» برای چاپ در ویژه‌ نامه مجله حقوقی بین‌المللی (علمی پژوهشی)، مهلت ارسال چکیدۀ مقالات و اصل آنان را تمدید نمود؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون های وکلای دادگستری ایران - سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹ کانون های وکلای دادگستری ایران از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ به تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت می پذیرند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
درگذشت استاد دکتر امیر ناصر کاتوزیان ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ دکتر امیر ناصر کاتوزیان، یکی از بزرگترین استادان تأثیرگذار کشور، صبح شه شنبه مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ به دیار باقی شتافت؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش ملی «ایران و حقوق بین الملل؛ صلح و امنیت منطقه ای» ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ دانشگاه قم از سلسله همایش های ملی و بین المللی این دانشگاه، همایش ملی «ایران و حقوق بین الملل؛ صلح و امنیت منطقه ای» را برگزار می کند. علاقه مندان می توانند در چارچوب محورهای تعیین شده، چکیده مقاله خود را برای دبیرخانه این همایش ارسال کنند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «پایبندی در اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه» ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ دفتر منطقه ای کمیته بین المللی صلیب سرخ در اردن با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه علوم کاربردی این کشور، همایش بین المللی «پایبندی در اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه» را برگزار می کنند؛ علاقه مندان می توانند در چارچوب محورهای تعیین شده، چکیده مقاله خود را برای دبیرخانه این همایش ارسال کنند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش «بررسی آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برجام در فضای پساتحریم» ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ انجمن ایرانی روابط بین الملل با همکاری و مشارکت نهادهای دولتی، دانشگاهی و انجمن های علمی، هشتمین همایش سالانه خود را با عنوان «بررسی آثار و پیامدهای سیاسی و حقوقی برجام در فضای پساتحریم» برگزار می کند. علاقمندان می توانند چکیده مقاله خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای شرکت در این همایش ارسال نمایند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله جهت چاپ در «فصلنامه سازمان های بین المللی» ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ فصلنامه سازمان های بین المللی از کلیه استادان، دانش پژوهان و دانشجویان ارجمند دعوت می کند تا در موضوعات گوناگون سازمان های بین المللی به ارائه دیدگاه های خود بپردازند و مقالات پژوهشی مرتبط با حوزه های مرتبط را به منظور چاپ در فصلنامه ارسال نمایند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله با موضوع «حمایت از اموال فرهنگی و هنجارهای حقوق بین الملل بشردوستانه» ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ کمیته بین المللی صلیب سرخ (دفتر منطقه ای برای هند، بوتان و مالدیو) و سازمان مشورتی حقوقی آسیایی ـ آفریقایی (آلکو) مقالات منتخب با موضوع «حفاظت از اموال فرهنگی و هنجارهای حقوق بین الملل بشردوستانه» را برای چاپ در نشریه حقوق بین الملل آلکو مورد پذیرش قرار می دهند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش «نقش و جایگاه منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری» ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ انجمن علمی حقوق دانشگاه شهید بهشتی همایش تازه های حقوق عمومی با موضوع «نقش و جایگاه منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری» را برگزار می کند. علاقمندان می توانند مقالات خود را در چارچوب محورهای همایش برای دبیرخانه انجمن ارسال نمایند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای چهارمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی: «حقوق ژنتیک» ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، همکاری مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران با همکاری نهادهای دولتی و دانشگاهی، چهارمین کنگره بین المللی حقوق پزشکی را با عنوان «حقوق ژنتیک» برگزار می کنند. پژوهشگران علاقمند می توانند چکیده مقالات خود را در چارچوب محورهای همایش، برای دبیرخانه ارسال کنند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش «فرهنگ علم و فرهنگ صلح» ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ هم زمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، انجمن ترویج علم ایران با مشارکت تعدادی دیگر از نهادها و انجمن های علمی و دستگاه های اجرایی، همایش «فرهنگ علم و فرهنگ صلح» را برگزار می کند؛ پژوهشگران علاقمند می توانند چکیده مقالات خود را در چارچوب محورهای همایش برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای اولین کنفرانس «بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها» ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ دانشگاه اصفهان با همکاری بنیاد ملی بازی های رایانه ای اولین کنفرانس «بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها» را برگزار می کند. پژوهشگران علاقمند می توانند مقالات خود را در چارچوب محورهای همایش که یکی از آنها به «بازی های رایانه ای و ملاحظات حقوقی» اختصاص دارد، برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی» ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ دانشگاه پیام نور گیلان همایش بین المللی «علوم انسانی اسلامی» را برگزار می کند. علاقمندان می توانند مقالات خود را (که یکی از محورهای آن به رشته حقوق اختصاص دارد) برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد» ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد همایش بین المللی هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد را با همکاری دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه با عنایت به دگرگونی های عملی در اصول مندرج در ماده ۲ منشور و حاکم بر فعالیت های سازمان در ۳۰ آبان و اول آذر ماه ۱۳۹۴ برگزار می کند. برگزار کنندگان همایش از شما فرهیخته گرامی، دعوت به عمل می آورند با ارائه مقاله در یکی از محورها و با توجه، و نه محدود به نمونه های پدیدارها، مفاهیم و طرز رفتارهای اشاره شده بر غنای این همایش بیافزایید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش «قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در بوته نقد» ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، همایش «قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در بوته نقد» را برگزار می کند. علاقمندان می توانند مقالات خود را برای ارایه در این همایش ارسال نمایند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش ملی «ایران و چالش های حقوقی بین المللی» ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه همایش ملی «ایران و چالش های حقوقی بین المللی» را برگزار می کند. علاقمندان می توانند مقالات خود را برای ارایه در این همایش ارسال نمایند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش ملی «وکالت، اخلاق، فقه و حقوق» ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد اولین همایش ملی «وکالت، اخلاق، فقه و حقوق» را در ۹ محور برگزار خواهد کرد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران و نهادهای دولتی و غیردولتی و انجمن های علمی، تصمیم به برگزاری همایش بین المللی «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد: دستاوردها و چالش ها» گرفته است. علاقمندان می توانند مقالات خود را برای شرکت در این همایش ارسال نمایند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
گفتگو با دکتر پوریا عسکری ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ گفتگوی اختصاصی دیداد با دکتر پوریا عسکری (عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور حقوقی دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران) پیرامون «حقوق مخاصمات مسلحانه»، «صلیب سرخ و هلال احمر» و «مسابقات موت کورت یا شبیه سازی».
گزارش نشست «واکاوی ماهیت توافق برجام و جایگاه آن در نظام حقوق داخلی ایران و آمریکا» ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ دومین نشست از سلسله نشست های «برجام تا انجام» با عنوان «واکاوی ماهیت توافق برجام و جایگاه آن در نظام حقوق داخلی ایران و آمریکا» از سوی پژوهشکده شورای نگهبان و سازمان بسیج حقوقدانان در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ برگزار شد؛ برای مطالعه گزارش این نشست و مشاهده تصاویر بر روی تیتر کلیک نمایید.
گزارش نشست «بررسی حقوقی ـ اقتصادی توافق برجام از منظر حقوق بین الملل» ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ اولین نشست از سلسله نشست های «برجام تا انجام» با عنوان «بررسی حقوقی ـ اقتصادی توافق برجام از منظر حقوق بین الملل» از سوی پژوهشکده شورای نگهبان و سازمان بسیج حقوقدانان در تاریخ ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ برگزار شد؛ برای مطالعه گزارش این نشست و مشاهده تصاویر بر روی تیتر کلیک نمایید.
گزارش نشست تخصصی «ابعاد حقوقی برجام هسته ای» ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ به میزبانی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، برنامه جامع مشترک میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت ملل متحد به علاوه آلمان و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت منتج از آن، در محل خانه اندیمشندان علوم انسانی در روز ۱۲ مرداد مورد بحث و بررسی استادان و کارشناسان خبره حقوق بین الملل قرار گرفت؛ برای مطالعه گزارش و مشاهده تصاویر بر روی تیتر کلیک نمایید.
گزارش نخستین همایش تخصصی «جایگاه تبلیغات در حرفه وکالت؛ بایدها و نبایدها» ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ نخستین همایش تخصصی «جایگاه تبلیغات در حرفه وکالت؛ بایدها و نبایدها» با همت کمیسیون جوانان کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه شنبه ۱۹ خرداد برگزار گردید. در این همایش که با حضور جمعی از حقوقدانان، وکلا، و صاحبنظران در محل سالن جلال نایینی کانون وکلا برگزار شد، دکتر علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر حسین محمد نبی نایب رئیس کانون مرکز، دکتر علیرضا آذربایجانی استاد دانشگاه تهران و دکتر حسن محسنی استاد دانشگاه تهران به ایراد سخنرانی پرداختند؛ برای مطالعه گزارش و مشاهده تصاویر بر روی تیتر کلیک نمایید.
گزارش اختتامیه دوره جامع آموزش داوری ۱۳۹۳ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ دوره جامع آموزش داوری که در مرکز داوری اتاق بازرگانی طراحی و اجرا شده بود با برگزاری دوره پیشرفته ۲ در روز های ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه در محل اتاق بازرگانی ایران پایان یافت؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
گزارش اولین نشست هم اندیشی داوری ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ اولین جلسه از نشست های "هم اندیشی داوری" با هدف طرح مسائل و مشکلات داوری و بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل این حوزه به میزبانی مرکز داوری اتاق ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید؛ برای مطالعه گزارش و مشاهده تصاویر بر روی تیتر کلیک نمایید.
گزارش نشست اول «قیام حسینی و فرهنگ رعایت حقوق انسانی» ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ در مورخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۳ حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بحثی با عنوان «حق اعتراض و قیام در برابر حاکم جائر با مروری بر سیره امام حسین(ع)» را در دفتر مرکزی کمیسیون ارائه کرد؛ برای مطالعه متن گزارش بر روی تیتر کلیک نمایید.
گزارش همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل + سخنرانی پایانی دکتر ممتاز ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ همایش بین المللی مصونیت در حقوق بین الملل که ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱ توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و با مشارکت دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه هلال احمر، کمیته بین المللی صلیب سرخ، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد به بررسی سیر تحولات حقوقی مصونیت مقامات عالیرتبه و نمایندگان دیپلماتیک آن ها در حقوق بین الملل و تشریح کارکردها و چالش های نوین پیش روی این پدیدۀ تقریباً کهن پرداخت؛ برای خواندن گزارش اختصاصی وب سایت حقوقی دیداد از این مراسم و مشاهدۀ تصاویر بر روی تیتر کلیک نمایید.
گزارش مراسم بزرگداشت استاد منوچهر موتمنی طباطبایی ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ سه شنبه، بیستم تیرماه 1391، یکی از روزهای بیادماندنی برای جامعۀ حقوقی کشور بود؛ روزی که اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرایش های مختلف رشتۀ حقوق مشتاقانه برای بزرگداشت و تشکر از زحمات یکی از بزرگترین اساتید حقوقی کشور و با دعوت خانۀ حقوق خانۀ اندیشمندان علوم انسانی گرد هم آمده بودند؛ برای خواندن گزارش اختصاصی وب سایت حقوقی دیداد از این مراسم و مشاهدۀ تصاویر بر روی تیتر کلیک نمایید.
مراسم گرامیداشت یاد و خاطرۀ زنده یاد استاد مسعود طارمسری ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ نشست تخصصی حقوق مالکیت فکری با همت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به منظور گرامیداشت یاد و خاطرۀ زنده یاد، استاد « مسعود طارمسری » و با سخنرانی اساتید بزرگوار آقایان دکتر حسین صفایی، دکتر بهروز اخلاقی، دکتر سعید حبیبا و دکتر محمد حسن صادقی مقدم برگزار شد؛ برای مشاهدۀ گزارش مختصر این گرامیداشت بر روی تیتر کلیک نمایید.
فهرست نشریات حقوقی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ازجمله منابع اصلی تحقیقاتی و مطالعاتی در هر رشته ای از جمله رشته حقوق، نشریات تخصصی آن رشته هستند که دارای ضوابط و معیارهای خاصی هستند و دارای استاندار خاصی می باشند. علی رغم اهمیت فوق العاده ای که این نشریات برای دانشجویان و استادان دارند، اطلاعات چندانی در مورد آنها از جمله تعداد این نشریات، نحوه نگارش مقالات، کیفیت ارسال آثار و ... وجود ندارد، از این رو وب سایت حقوقی دیداد بر پایه فهرست نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری اقدام به گردآوری فهرست اطلاعات نشریات حقوقی مصوب این وزارتخانه نموده است. در فهرست تهیه شده توسط وب سایت حقوقی دیداد، وبگاه های رسمی نشریات حقوقی که اطلاعات تکمیلی و مرتبط با هر یک از این نشریه ها در آنها قرار دارد نیز درج شده است تا از این طریق اطلاعات مورد نظر خود را به راحتی به دست آورید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی به زبان انگلیسی لغت نامه ها و فرهنگ های حقوقی به زبان انگلیسی از جمله کتاب های مرجع در علم حقوق می باشند که از سوی استادان، دانشجویان و پژوهشگران به کرّات مورد استفاده قرار می گیرند اما حجم زیاد این لغت نامه ها از لحاظ فیزیکی از یک سو و قیمت بالای آنها از سوی دیگر، محققین را در استفاده از این کُتُب مرجع در مضیغه قرار داده است، از اینرو وب سایت حقوقی دیداد به منظور تسهیل امر پژوهش توسط استادان، دانشجویان و پژوهشگران و استفاده از این منابع ارزشمند، اقدام به جمع آوری لغت نامه های حقوقی معروف به زبان انگلیسی نموده است تا بدینوسیله نقش کوچکی در پیشرفت و اعتلای نظام حقوقی کشور که بر دوش استادان، دانشجویان و پژوهشگران حقوقی می باشد، داشته باشد؛ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی تیتر کلیک نمایید.
سه هزار کلمه کلیدی زبان انگلیس موسسه لانگ من سه هزار کلمه کلیدی زبان انگلیسی را از میان ۳۹۰ میلیون واژه ثبت شده گلچین کرده است که فراگرفتن معنای این کلمات، به هر فردی کمک می کند تا با درصد بسیار کمی از خطا قادر به مکالمه و فهم زبان انگلیسی روزمره بشود؛ برای دریافت این فایل در قالب فایل پی دی اف بر روی تیتر کلیک نمایید.
معرفی 43 پایگاه دانلود رایگان کتابهای الکترونیکی یکی از دغدغه‌ها‌ی دانشجویان و به خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تهیه کتاب‌های علمی روز و جدید به زبان لاتین و مرتبط به واحدهای دروس و پروژه‌های دانشگاهی است که غالبا با قیمت های بالا به فروش می‌رسد و یا فیلتر و تهیه آن برای دانشجویان مشکل است از اینرو خبرنامه دانشجویان ایران لیست سایت هایی که کتابهای مورد نظر را به صورت رایگان در قالب ورد و پی‌دی‌اف در اختیار بازدید کنندگان قرار می‌دهد را گردآوری نموده است که تعدادی از این سایت ها برای دانشجویان حقوق نیز قابل استفاده می باشد؛ برای مشاهدۀ لیست تهیه شده توسط خبرنامه دانشجویان ایران بر روی تیتر کلیک نمایید.
کتاب «نظام حقوقی فرانسه» به زبان اصلی برای موفق بودن در هر رشته ای، علاوه بر علاقه و پشتکار و تمرین، دانستن و تسلط نسبی به زبان انگلیسی نیز مهم است، اما برای دانشجویان حقوق، به خصوص در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری این موضوع کمی پیچیده تر است زیرا زبان اصلی حقوق غالباً زبان فرانسوی است و وجود علمای بزرگ حقوق در این کشور این مدعی را ثابت می کند لذا بر دانشجویان حقوقی لازم است تا علاوه بر دانستن زبان انگلیسی، با زبان فرانسوی نیز آشنایی داشته باشند؛ برای دریافت کتاب «نظام حقوقی فرانسه» در قالب فایل پی دی اف بر روی تیتر کلیک نمایید.
افزایش دایره لغات حقوقی به زبان انگلیسی کتاب «مَحَکِ دایرۀ لغات انگلیسی شما در زمینۀ حقوق» یکی از کتاب های مناسب در زمینۀ متون حقوقی به زبان انگلیسی می باشد که دارای بخش های متنوعی است؛ برای دریافت کتاب در قالب فایل پی دی اف بر روی تیتر کلیک نمایید.
مبحث زمان ها در زبان انگلیسی مبحث زمان ها در زبان انگلیسی یکی از مباحث مهم و سخت در این زبان پر طرفدار می باشد که دارای پیچش ها و چالش های خاصی است و یادگیری آن برای دانشجویان حقوق به خصوص در دورۀ کارشناسی ارشد از اهمیت خاصی برخوردار است در حالیکه اغلب دانشجویان با این مبحث با مشکل روبرو می شوند. جزوۀ پیش رو خلاصۀ مطالب زمان ها است که با زبانی ساده و مثال های مناسب به توضیح زمان های مختلف موجود در زبان انگلیسی پرداخته است. این جزوه توسط باشگاه زبان آموزان و جناب آقای جواد اکبری در اسفند ماه 86 تهیه شده است و امید است تا در مبحث زمان ها راهگشا باشد. با تشکر ویژه از جناب آقای رشید رسولی که این جزوه را در اختیار وب سایت حقوقی دیداد قرار دادند؛ برای دریافت «خلاصۀ مطالب زمان ها» بر روی تیتر کلیک نمایید.
۱۱۰ ضرب المثل حقوقی ۱۱۰ ضرب المثل حقوقی از کتاب گلچینی از ضرب المثل های جهان
logo-samandehi
مشارکت سیاسی برابر برای همه؛ قاعده یا شعار یادداشتی از ناصر سرگران - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران
چرا بایستی در مسابقات موت کورت شرکت کنیم؟ یادداشتی از آقای اسماعیل محمدی - دانشجوی غیر حقوقی شرکت کننده در پنجمین دوره مسابقات موت کورت؛ و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور مرکز واحد تهران جنوب
قطعنامه ۲۱۷۷ شورای امنیت؛ همگرایی سلامت عمومی و صلح و امنیت بین المللی یادداشتی از خانم نرگس قرشی - کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی
ابعاد حقوقی بین المللی سرنگونی پهپاد اسراییلی توسط سپاه پاسداران یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر - کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مبانی حقوقی بین المللی حضور نظامی ایران در عراق به منظور مبارزه با داعش یادداشتی از آقای علیرضا رنجبر - کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
نقش فرد در حقوق بین الملل ترجمه از آقای محمود گلستانی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان و مدرس دانشگاه
 

 

محسن محبی دکتر محسن محبی - متولد 1330 در تهران - اخذ مدرک دکتری حقوق بین الملل و داوری از دانشگاه لوآن بلژیک -
هدایت الله فلسفی دکتر هدایت الله فلسفی - متولد ۱۳۲۷ در اصفهان - اخذ مدرک دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه نوشاتل سوئیس
عباس کریمی دکتر عباس کریمی - متولد 1343 در یزد - اخذ مدرک فوق دکتری تحقیقات حقوقی از دانشگاه استراسبورگ فرانسه
حسین سیدی کاشانی دکتر حسین سیدی کاشانی - متولد ۱۲۹۴ در کاشان - اخذ مدرک دکتری دولتی حقوق و اقتصاد از دانشکده حقوق
محمدرضا ضیایی بیگدلی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی - متولد ۱۳۲۱ در تهران - اخذ مدرک دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه مونت
داود هرمیداس باوند دکتر داوود هرمیداس باوند - متولد 1313 در تهران - اخذ دکتری روابط بین الملل از دانشگاه آمریکن