هیئت تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (نشریه علمی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد) از استادان و پژوهشگران حقوق، روابط بین الملل، علوم سیاسی و سایر رشته های مرتبط با فعالیت های سازمان ملل متحد دعوت می کند تا مقالات پژوهشی و اصیل خود را برای ارزیابی و انتشار در دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای این نشریه ارسال کنند.

دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد که از سال ۱۳۹۷ به انتشار مقالات انگلیسی و فرانسه مشغول بوده است، در نظر دارد از این پس با توجه به رسالت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به ویژه بسط و گسترش دانش ملل متحد به زبان فارسی و نیز پاسخ به خواست اعضای انجمن و علاقمندان به پژوهش در این حوزه، در هر سال، یک شماره به زبان فارسی نیز منتشر نماید. بنابراین، از پژوهشگران محترم دعوت می شود تا با مراجعه به تارنمای نشریه مقالات پژوهشی خود به هر یک از سه زبان اشاره شده را ارسال نمایند.

راهنمای نویسندگان و توضیحات تکمیلی مربوط به دوفصلنامه از این آدرس قابل دسترسی است.

 

 

برای آشنایی با انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و فعالیت های آن، مطلب گفت و گو با دکتر نسرین مصفا پیرامون انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد را مطالعه نمایید.

 

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» _ اسفند ۱۴۰۲فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲
verification