دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم و معاونت فرهنگی دانشگاه، با همکاری تعدادی از نهادهای دولتی، غیردولتی، و دانشگاهی، همایش «اخلاق حقوقی» را برگزار می نمایند. علاقمندان می توانند در چارچوب محورهای تعیین شده، مقاله های خود را برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.

 

محورهای همایش

 • خطر اولویت یافتن مسائل مالی و مادی در مشاغل حقوقی؛
 • راه های جلوگیری از مفاسد مالی در مشاغل حقوقی؛
 • راه های مقابله با تأثیر سفارشات و ارتباطات در مشاغل حقوقی؛
 • تبیین اعمال خلاف شأن در مشاغل حقوقی؛
 • ضرورت های اخلاقی قضاوت؛
 • آسیب های اخلاقی قضاوت؛
 • ضرورت استقلال و بی طرفی قاضی؛
 • ضرورت های اخلاقی وکالت و مشاورۀ حقوقی دعاوی؛
 • آسیب های اخلاقی وکالت و مشاورۀ حقوقی دعاوی؛
 • ضرورت های اخلاقی سردفتری اسناد رسمی؛
 • آسیب های اخلاقی سردفتری اسناد رسمی؛
 • ضرورت های اخلاقی کارشناسی دادگستری؛
 • آسیب های اخلاقی کارشناسی دادگستری؛
 • ضرورت های اخلاقی تدریس و تحصیل رشتۀ حقوق.

 

تقویم همایش

مهلت ارسال مقاله ها: ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری همایش: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱

 

توجه!

لطفاً در بازۀ زمانی تعیین شده و در چارچوب محورهای تعیین شده، مقاله های خود را به آدرس ایمیل legalethics@qom.ac.ir ارسال نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجـــا کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲
verification