مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  حقوق و سینما: معرفی فیلم «قاضی» (۲۰۱۴) [۱۳۹۹-۰۷-۰۳] [مطالب]
  حقوق و سینما: نقد فیلم سینمایی «نجات سرباز رایان» از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه [۱۳۹۸-۰۵-۰۷] [مطالب]
  حقوق و سینما: معرفی فیلم «مارشال» (۲۰۱۷) [۱۳۹۷-۰۶-۱۶] [مطالب]
  حقوق و سینما: معرفی فیلم «محکومیت» (۲۰۱۰) [۱۳۹۶-۱۰-۲۹] [مطالب]
  حقوق و سینما: معرفی فیلم «وکیل مدافع شیطان» (۱۹۹۷) [۱۳۹۶-۰۵-۰۳] [مطالب]
  حقوق و سینما: معرفی فیلم شاهدی برای تعقیب (۱۹۵۷) [۱۳۹۶-۰۴-۰۳] [مطالب]
  حقوق و سینما: معرفی فیلم تشریح یک قتل (۱۹۵۹) [۱۳۹۶-۰۳-۰۴] [مطالب]
  حقوق و سینما: معرفی فیلم دروغگو دروغگو (۱۹۹۷) [۱۳۹۶-۰۲-۰۶] [مطالب]
  حقوق و سینما: معرفی فیلم ۱۲ مرد خشمگین (۱۹۵۷) [۱۳۹۶-۰۱-۱۴] [مطالب]
  حقوق و هنر  [گروه مطالب]

  بزرگان حقوق ایران

  • حسن دادبان
  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  logo-samandehi