‌سلسله همایش های رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر:

امر به معروف و نهی از منکر و حقوق بشر

 

فقه اسلامی، در پرتو احکامی از جمله فریضۀ امر به معروف ونهی از منکر، به گونه‌ای متمایز و متعالی به حمایت، گسترش و ارتقای حقوق انسانی در جامعه می‌پردازد. به منظور بررسی ابعاد این نقش و زوایای این تاثیرگذاری، گروه حقوق مؤسسۀ آموزشی‌ و‌ پژوهشی امام خمینی ‌(ره) با همکاری برخی مراکز علمی و پژوهشی کشور، در ادامۀ سلسله همایش های «رویکرد متعالی فقه اسلامی به حقوق بشر»، همایش «امر به معروف و نهی از منکر و حقوق بشر» را برگزار می‌کند. از همۀ اندیشمندان و پژوهشگران دعوت می‌شو‌د با ارسال آثار خود در محورهای زیر، در این تلاش علمی سهیم شوند.

 

الف: مفهوم‌شناسی

1. مفهوم امر به معروف و نهی از منکر

2. حوزه‌شناسی دانشی مباحث امر به معروف و نهی از منکر

 

ب: مبانی و جایگاه فقهی و حقوقی

1. مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر

2. مبانی فقهی - حقوقی اصل هشتم قانون اساسی

3. جایگاه مسئولیت عمومی در فقه اسلامی و حقوق بشر معاصر

4. نهاد حقوقی متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلامی

5. مفهوم و حوزه حریم خصوصی در فقه و حقوق بشر معاصر

6. امر به معروف و نهی از منکر در حقوق عمومی

7. راهکارهای اجرایی اصل هشتم قانون اساسی

8. مقایسه نظارت همگانی در فقه اسلامی با نظام‌های حقوقی غیر دینی

9. ابزارهای حمایت از نظارت همگانی در فقه اسلامی و حقوق بشر معاصر

10. مقایسه نقش دولت اسلامی و دولت سکولار در حمایت از اصل نظارت همگانی

11. اهمیت معروف ها و منکرهای حقوقی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر

12. جایگاه دولت و ملت در امر به معروف و نهی از منکر از منظر فقه و حقوق

 

ج: نسبت‌شناسی با حقوق بشر

1. منطق حقوق بشری در آیات امر به معروف و نهی از منکر

2. منطق حقوق بشری در روایات امر به معروف و نهی از منکر

3. احکام فقهی امر به معروف و نهی از منکر و مسائل حقوق بشر

4. تکلیف‌انگاری نظارت همگانی در فقه و نقش آن در ارتقای حقوق بشر

5. تحلیل حقوق بشری اصل هشتم قانون اساسی

6. نسبت امر به معروف و نهی از منکر با حقوق بشر جهان‌شمول

7. نسبت امر به معروف ونهی از منکر با احقاق حقوق انسانی

8. نسبت امر به معروف و نهی از منکر با اهداف حقوق بشری نظام اسلامی

9. نسبت ترک امر به معروف و نهی از منکر و نقض حقوق بشر

10. نسبت امر به معروف و نهی از منکر در فقه با اصل آزادی

11. نسبت امر به معروف و نهی از منکر با حریم خصوصی

12. نسبت امر به معروف و نهی از منکر با حق تعیین سرنوشت

13. نسبت امر به معروف و نهی از منکر با اصل همزیستی مسالمت آمیز 

14. نسبت امر به معروف و نهی از منکر و امنیت

15. نسبت امر به معروف و نهی از منکر و توسعه

16. نسبت امر به معروف و نهی از منکر و صلح

17. نسبت امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت عمومی

18. کارکرد حقوق بشری امر به معروف و نهی از منکر در سیره انبیای الهی

19. کارکرد حقوق بشری امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ اسلام و جوامع اسلامی

20. نسبت رسالت فراملی در امر به معروف و نهی از منکر با حقوق بشر

 

‌مهلت ارسال مقالات: پایان مرداد 1391

زمان برگزاری: پاییز 1391

 

دبیرخانه همایش:

قم: بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ادارۀ همایش‌ ها و نشست‌های علمی.

 

تلفن: 2909099-0251

فکس: 2936052-0251

 

برای مشاهدۀ پوستر همایش بر روی تیتر زیر کلیک نمایید.

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification
زمان ثبت
پنجشنبه 04 آبان 1391 09:48
خوبه ولی بهترم میشه
امید محمودی
law-man.ir