سازمان بازرسی کل کشور با مشارکت مراکز علمی، دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی هم زمان با روز جهانی مبارزه با فساد، همایش «ارتقای شفافیت و نقش آن در سلامت اداری و مبارزه با فساد» را برگزار می نماید.

این همایش با هدف ایجاد گفتمان و فضای تبادل دانش و اندیشه در موضوع ارتقای شفافیت و کاربست آن در فسادستیزی، گردآوری ادبیات موضوع و مقالات علمی در محورهای همایش و شناسایی طرح ها و ایده های جدید و کاربردی در موضوع شفاف سازی و مطالبه گری شفافیت به منظور مقابله با فساد برگزار خواهد شد.

این همایش با تدوین محورهایی هدفمند و فاصله گرفتن از طرح مباحث صرفاً تئوری، مجامع علمی و دانشگاهی سراسر کشور را به یک چالش علمی با رویکرد حل مسئله فرا می خواند که امید است ماحصل آن ایده ها و طرح های علمی و کاربردی برای سازمان بازرسی کل کشور در میدان اجرا و مطالبه گری شفافیت باشد.

 

محورهای همایش

 • مبانی علمی شفافیت در سلامت اداری و مبارزه با فساد (چیستی، تعاریف، حدود، نظریه ها)؛
 • شفافیت و جایگاه آن در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از منظر آموزه های اسلامی؛
 • پیاده سازی و کاربست شفافیت با رویکرد فسادستیزی؛
 • راهکارهای ترویج فرهنگ شفافیت و شفافیت خواهی در کشور؛
 • سازمان بازرسی کل کشور و مطالبه گری شفافیت (تکالیف قانونی، ضمانت اجراها)؛
 • تجربه کشورهای موفق در زمینه پیاده سازی شفافیت؛
 • نقش رسانه ها، تشکل های مردم نهاد و جامعه مدنی در ایجاد شفافیت؛
 • سازوکارهای بهره گیری و حمایت از افشاگران و گزارش دهندگان فساد در ارتقای شفافیت؛
 • سازوکارهای سازمان بازرسی کل کشور در شفاف سازی فعل و ترک فعل دستگاه های اجرایی؛
 • نقش و جایگاه شفافیت در حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین؛
 • سازوکارهای بکارگیری نظارت الکترونیک در شفاف سازی عملکرد دستگاه های اجرایی و تسهیل مطالبه گری سازمان بازرسی کل کشور.

 

تقویم همایش:

مهلت ارسال مقاله: پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

زمان برگزاری همایش: یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ (روز جهانی مبارزه با فساد)

 

توجه!

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال مقاله و یا ثبت نام برای شرکت در همایش اینجـــا کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:
همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «نسبت حقوق و سیاست» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification