معاونت پژوهشی و فناوری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست علمی «بررسی گزارش نظارتی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» را برگزار می نماید.

 

سخنرانان

دکتر یوسف زراعت کیش

پژوهشگر حوزۀ آموزش عالی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (تهیه کنندۀ گزارش)

 

دکتر حسن محسنی

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

زمان

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲

از ۱۰:۰۰

 

مکان

تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات عالی بین الملل

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» _ آذر ۱۴۰۲نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» _ آبان ۱۴۰۲نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» _ آبان ۱۴۰۲
verification