معاونت پژوهشی و فناوری دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست علمی «بررسی گزارش نظارتی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی» را برگزار می نماید.

 

سخنرانان

دکتر یوسف زراعت کیش

پژوهشگر حوزۀ آموزش عالی از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (تهیه کنندۀ گزارش)

 

دکتر حسن محسنی

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

زمان

سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲

از ۱۰:۰۰

 

مکان

تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات عالی بین الملل

 

 

اشتراک گذاری:
نشست علمی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در دعاوی مالکیت فکری» _ خرداد ۱۴۰۳همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification