موزۀ صلح تهران و دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، نشست تخصصی «جنگ افزارهای بیولوژیک از نگرگاه حقوق بین الملل» را با حضور حقوقدانان، استادان و کارشناسان برجستۀ رشته های مرتبط برگزار می کنند.

 

محورهای نشست:

  • کلیات و همه گیری شناسی تهدیدات زیستی؛
  • معرفی کنوانسیون جنگ افزارهای بیولوژیک؛
  • تقویت کنوانسیون جنگ افزارهای بیولوژیک از طریق اجرای مادۀ ۷ آن؛
  • ایران و جنگ افزارهای بیولوژیک.

 

زمان:

دوشنبه ۰۷ شهریور ۱۴۰۱

از ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

 

مکان:

تهران، ضلع شمالی پارک شهر، موزۀ صلح تهران

 

توجه!

  • حضور در این نشست برای همۀ علاقمندان در صورت ثبت نام آزاد است و به دانشجویان رشته هایی چون حقوق و روابط بین الملل و رشته های مرتبط حوزۀ بیولوژی توصیه می شود.
  • به شرکت کنندگان گواهی حضور در جلسه اهدا خواهد شد.
  • برای ثبت نام از اینجـــا اقدام نمایید (تا پایان روز یک شنبه ۰۶ شهریور ۱۴۰۱)

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» _ آذر ۱۴۰۲نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» _ آبان ۱۴۰۲نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» _ آبان ۱۴۰۲
verification