مؤسسۀ مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، نشست تخصصی «تحریم نفت روسیه و اثرات آن بر تجارت نفت ایران» را برگزار می نماید.

 

سخنران:

دکتر سید محمد حسن رضوی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

زمان:

دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

از ۱۸:۰۰

 

مکان:

اتاق مجازی نشست های دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

توجه!

  • برای شرکت در این نشست، در زمان مقرر اینجا کلیک کنید و وارد جلسه شوید.
  • برای تسهیل شرکت در این نشست، برنامه adobe connect را نصب بفرمایید.

 

 

اشتراک گذاری:
کنفرانس صلح جهانی انجمن فارغ التحصیلان روتری _ اسفند ۱۴۰۱نشست آموزشی _ ترویجی «آشنایی با حقوق بین الملل بشردوستانه» _ اسفند ۱۴۰۱جشنواره ملی آثار و تألیفات حقوقی بین المللی _ بهمن ۱۴۰۱
verification