مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، مدرسۀ تابستانۀ حقوق بین الملل بشردوستانه را با حضور استادان و متخصصان موضوع برگزار می نماید.

 

مدرسان

دکتر حسین میرمحمدصادقی

استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر هیبت اله نژندی منش

دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

 

دکتر سید مصطفی میرمحمدی

دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه مفید قم

 

دکتر هادی محمودی

استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر علی مشهدی

دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

 

دکتر محمدهادی ذاکرحسین

عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

 دکتر زینب ملکوتی خواه

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

 

 دکتر عبدالله عابدینی

عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت)

 

زمان

سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲ از ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

 

مکان

حضوری (دانشگاه شهید بهشتی، سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی، تالار سلام) و مجازی (اتاق مجازی نشست ها و کنفرانس های دانشگاه شهید بهشتی)

 

ثبت نام

هزینۀ ثبت نام برای دانشجویان با ارائه تصویر کارت دانشجویی ۳۵۰,۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه هزار تومان) و برای سایرین ۴۵۰,۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه هزار تومان) است.

برای ثبت نام مشخصات خود را حداکثر تا روز دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲ به نشانی ایمیل info.chpd@mail.sbu.ac.ir ارسال کنید. به منظور برنامه ریزی و آماده سازی گواهی ها، پیش از واریز وجه حتما نوع مشارکت داوطلب (حضوری یا مجازی) مشخص شود.

به شرکت کنندگانِ حضوری، گواهیِ دو زبانۀ شرکت حضوری و به شرکت کنندگان مجازی، گواهیِ دو زبانۀ شرکت مجازی اعطا می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۹۹۰۲۷۶۶-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

 

 

اشتراک گذاری:
نشست علمی «داوری برخط (آنلاین): فرصت ها و چالش ها» _ اسفند ۱۴۰۲همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اسفند ۱۴۰۲نشست تخصصی «انتساب مسئولیت به دولت ها در نظام داوری ایکسید و دیوان بین المللی دادگستری» _ بهمن ۱۴۰۲
verification