نام و نام خانوادگی سمت
علیرضا رنجبر مدیر و سردبیر
الهه بامداد ماچیانی دستیار سردبیر و مسئول نوآوری و ایده پردازی
محمد شاعلی مشاور حقوقی 
لادن حریریان دبیر بخش حقوق بین الملل
فاطمه دلیری دبیر بخش حقوق مالکیت فکری
فاطمه آبیار دبیر بخش حقوق هوا و فضا
سید محمد میرزاده مسئول طراحی و مشاور فنی 

 

 

* اسامی همکاران سابق دیدبانان دادگستر نیز به جهت پاسداشت زحمات و تلاش های ایشان در طول مدت همکاری داوطلبانه با دیداد در ذیل درج شده است:

نام و نام خانوادگی سمت مدت همکاری
زینب چهاردولی مسئول نوآوری و ایده پردازی سه سال
نیلوفر کامیاب دبیر بخش حقوق خصوصی یک سال
امین قسیمی دبیر بخش حقوق بانکی و بانکداری بین المللی یک سال
خدایار سعیدوزیری دبیر بخش حقوق ارتباطات و رسانه دو سال

 

اشتراک گذاری: