نام و نام خانوادگی سمت آغاز همکاری
علیرضا رنجبر مدیر و سردبیر مهر ۱۳۹۱
الهه بامداد ماچیانی دستیار سردبیر و مسئول نوآوری و ایده پردازی اسفند ۱۴۰۱
محمد شاعلی مشاور حقوقی  دی ۱۳۹۳
لادن حریریان دبیر بخش حقوق بین الملل اردیبهشت ۱۳۹۵
محمد هادی بیک زاد دبیر بخش حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی آبان ۱۴۰۲
  دبیر بخش حقوق جزا و جرم شناسی
سید صالح پیش بین دبیر بخش حقوق خصوصی آذر ۱۴۰۲
دبیر بخش حقوق عمومی
  دبیر بخش حقوق مالکیت فکری  
فاطمه آبیار دبیر بخش حقوق هوا و فضا آذر ۱۴۰۲
سید محمد میرزاده مسئول طراحی و مشاور فنی  مهر ۱۳۹۱

 

 

* اسامی همکاران سابق دیدبانان دادگستر نیز به جهت پاسداشت زحمات و تلاش های ایشان در طول مدت همکاری داوطلبانه با دیداد در ذیل درج شده است:

نام و نام خانوادگی سمت مدت همکاری
زینب چهاردولی مسئول نوآوری و ایده پردازی سه سال
نیلوفر کامیاب دبیر بخش حقوق خصوصی یک سال
امین قسیمی دبیر بخش حقوق بانکی و بانکداری بین المللی یک سال
خدایار سعیدوزیری دبیر بخش حقوق ارتباطات و رسانه دو سال

 

اشتراک گذاری: