در ژانویۀ 2011 هشت کشور - ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان و اسراییل - دارای بیشتر از 20500 سلاح هسته ای بودند، شامل سلاح های عملیاتی و ذخیره، که هر دو دستۀ سلاح های ذخیرۀ فعال و غیر فعال و سلاح هایی که برای از بین بردن برنامه ریزی شده اند(از بین بردن سلاح توسط خود دولت های دارای سلاح های هسته ای) را نیز در بر می گیرد. از مجموع این ارقام، بیشتر از 5000 سلاح هسته ای مستقر و آماده برای استفاده هستند، شامل نزدیک به 2000 سلاح که در وضعیت هشدار عملیاتی بالا قرار دارند.

پنج کشوری که به صورت قانونی بوسیلۀ تعریفی که در معاهدۀ منع گسترش(NPT) حق استفاده از سلاح هسته ای برایشان به رسمیت شناخته شده، - چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحدۀ آمریکا - در حال استقرار سیستم های جدید سلاح های هسته ای هستند، و یا اعلام کرده اند که قصد چنین کاری را دارند؛ به نظر می رسد هیچ کدام آمادگی غیر فعال کردن ضرادخانه های هسته ای خود را در آینده ای قابل پیش بینی نخواهند داشت.

هند و پاکستان که به همراه اسراییل به صورت بالفعل جزو کشورهای دارای سلاح های هسته ایِ خارج از ان پی تی می باشند، به توسعۀ سیستم های موشکی جدید کروز و بالستیک ادامه می دهند که قابلیت نصب سلاح های هسته ای را نیز دارا می باشند.

آنها همچنین ظرفیتشان را در تولید شکافتن ماده برای اهداف نظامی گسترش می دهند. در ضمن به نظر می رسد اسراییل برای ارزیابی وضعیت توسعۀ برنامۀ هسته ای ایران صبر میکند.

کرۀ شمالی عقیده دارد که مقدار کافی پلوتونیوم برای ساختن تعداد کمی از کلاهک های هسته ای را دارد، اما هیچ اطلاعات عمومی برای بررسی اینکه این کشور سلاح هسته ای عملیاتی دارد یا خیر در دسترس نیست.

در جدول ذیل می توانید وضعیت سلاح های هسته ای در سال 2011 را مشاهده نمایید:

 
کشور

کلاهک های مستقر (آماده)

سایر کلاهک ها
جمع کل

ایالات متحدۀ آمریکا

2150
6350
8500
روسیه
2427
8570
11000
بریتانیا
160
65
225
فرانسه
290
10
300
چین
؟؟؟
200
240
هند
؟؟؟
100-80
100-80
پاکستان
؟؟؟
110-90
110-90
اسراییل
؟؟؟
80
80
جمع کل
5027
15500
20530
 
 

همانطوری که در جدول فوق مشاهده می فرمایید، اغلب کشورهایی که مخالف دستیابی ایران به انرژی (پاک) هسته ای هستند، خود دارای تعداد بسیار زیادی سلاح هسته ای می باشند و سیاست های این کشورها در قبال کشورهایی همچون ایران جای تعجب دارد.


ترجمه: علیرضا رنجبر 


منبع:


 http://www.sipri.org/yearbook/2011/07
 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ مهر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون مونترال – تیر ۱۴۰۲