مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری با مشارکت دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مسیر توسعه و تعالی دانش حقوق بین الملل، همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» را برگزار می کند.

 

زمان

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲

از ۰۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

 

مکان

تهران، خیابان ۱۶ آذر، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، تالار شیخ مرتضی انصاری

 

توجه!

شرکت کلیۀ استادان، دانشجویان و علاقمندان حقوق بین الملل مورد استقبال است

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵ – ۸۸۸۲۵۰۷۱ داخلی ۱۵۹ تماس بگیرید

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون مونترال – تیر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت ایران علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کانادا – تیر ۱۴۰۲
verification