TOLES (Test of Legal English Skills) به معنای آزمون مهارت های حقوقی به زبان انگلیسی، آزمونی بین المللی و معتبر است که توسط موسسه Global Legal English Ltd که مقر اصلی آن در شهر لندن – انگلستان می باشد، برگزار می گردد.

کسب مدرک TOLES پس از شرکت در آزمون، متناسب با سطحی که در آن موفق به اخذ مدرک شده اید، تضمین کنندۀ مهارت ها و توانایی های حقوقی پایه، متوسط و پیشرفتۀ صاحب مدرک به زبان انگلیسی است. با توجه به اینکه TOLES یک آزمون بین المللی و معتبر است، مدرک آن در اغلب شرکت ها و سازمان های خارجی و بین المللی مورد قبول بوده و برای دارندۀ آن یک مزیت و امتیاز به حساب می آید.

موسسۀ حقوقی داداندیش دارای مجوز رسمی برگزاری آزمون و دوره های آموزشی TOLES از سوی موسسه Global Legal English Ltd. است. موسسۀ حقوقی داداندیش از یک سو به عنوان مرکز برگزاری آزمون عمل می نماید و از سوی دیگر با توجه به تخصصی بودن TOLES، دوره های آموزشی آزمون مذکور را پس از برگزاری آزمونِ تعیین سطح، در سه سطح پایه، متوسط و پیشرفته برای علاقمندان به شرکت در آزمون یادشده برگزار می کند.

 

شرکت کنندگان در دوره های آموزشی TOLES در موسسۀ حقوقی داداندیش، در پایان دوره قادر خواهند بود:

 • از مهارت های کسب شده در طول دوره، متناسب با سطحی که در آن شرکت کرده اند، به صورت عملی استفاده کنند؛
 • به درک، بیان و تهیۀ گزارش های حقوقی، اسناد و موافقت نامه ها به زبان انگلیسی و با بینشی عمیق تر نسبت به قبل بپردازند؛
 • مهارت های علمی و زبانی خود را در محیط کار به چالش بکشند و مهارت های خود را بدون ترس در ورطۀ عمل امتحان کنند.

همچنین پس از به پایان رسیدن دوره های آموزشی TOLES، شرکت کنندگان در این دوره ها می توانند به صورت رایگان در دوره های زیر که به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد، شرکت نمایند:

 • شبیه سازی آزمون TOLES؛
 • کارگاه آموزشی تنظیم پیش نویس قراردادهای تجاری بین المللی به زبان انگلیسی.

 

بیشتر درباره TOLES بدانید:

 

با گسترش تجارت میان دولت ها و اتباع آنها با یکدیگر، سالانه هزاران و شاید میلیون ها قرارداد تجاری در سطح بین المللی منعقد می گردد. بدیهی است ظهور و بروز اختلاف میان طرفین این قراردادها امری اجتناب ناپذیر است. حجم عظیم دعاوی و داوری های تجاری بین المللی که در محاکم قضاییِ ملی و مراجع و هیئت های داوری مطرح و پیگیری می شوند، نشان دهندۀ اهمیت قراردادهای بین المللی و شروط حل و فصل اختلافات مربوط به آنها هستند.

با توجه به اینکه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته است، اغلب قراردادهای تجاری بین المللی نیز به زبان انگلیسی هستند. در فرآیند رسیدگی مراجع و هیئت های داوری نیز زبان انگلیسی دارای اولویت است و اصولاً طرفین یک اختلاف و هیئت های داوری که دارای ملیت های مختلفی هستند، زبان انگلیسی را به عنوان زبان مکاتبات و ارتباطات خود بر می گزینند.

بنابراین، دانستن و تسلط به زبان انگلیسی عمومی و تخصصی حقوقی برای وکلا و مشاوران حقوقی طرفین قراردادهای تجاری بین المللی به سه دلیل اصلی غیر قابل انکار است: اول، وکلا و مشاوران حقوقی در مراحل مذاکره و تهیه و تنظیم یک قرارداد تجاری بین المللی باید با اصطلاحات حقوقی انگلیسی و بار معنایی آنها به خصوص در پرتو قانون حاکم بر قرارداد آشنایی حداقلی داشته باشند. دوم، در صورت بروز اختلاف و طرح دعوی یا داوری، وکلا و مشاوران حقوقی باید این توانایی را داشته باشند تا به زبان انگلیسی و به صورت تخصصی به تشریح و بیان وقایع، مباحث، استدلاها و ارائۀ مستندات و مدارک خود بپردازند و از حقوق موکل خود به درستی دفاع کنند. سوم، ممکن است در ابتدای مطرح شدن اختلاف و یا در خلال رسیدگی های قضایی یا داوری، طرفین به صورت موازی از طریق مذاکره و مصالحه به دنبال حل و فصل اختلاف خود باشند که در این مرحله نیز تسلط وکلا و مشاوران حقوقی به زبان انگلیسی عمومی و تخصصی حقوقی لازم و ضروری است. نقش زبان انگلیسی (عمومی و تخصصی) در سه مرحلۀ مذکور از قراردادهای تجاری بین المللی غیرقابل انکار است. بدیهی است طرفین قرارداد یا اختلاف علاقه مند به استخدام حقوقدانانی هستند که علاوه بر داشتن دانش و تجربه لازم و کافی، به زبان انگلیسی نیز مسلط باشند تا تمامی دغدغه ها و نیازهای حقوقی آنان را برطرف نماید.

 

TOLES (Test of Legal English Skills) به معنای آزمون مهارت های حقوقی به زبان انگلیسی، آزمونی بین المللی و معتبر است که توسط موسسه  Global legal English Ltd.که مقر اصلی آن در شهر لندن – انگلستان می باشد، برگزار می گردد. علت شکل گیری و پیدایش این آزمون به درخواست موسسات بزرگ حقوقی مستقر در لندن که در حوزۀ حقوق تجارت بین الملل مشغول به فعالیت بودند باز می گردد. این موسسات خواهان بکارگیری روشی بودند تا به وسیلۀ آن بتوانند دانش انگلیسی حقوقی متقاضیان کارآموزی و همکاری در دفاتر بین المللی آنها را بیازمایند و مورد سنجش قرار دهند. شکل گیری آزمون TOLES پاسخی به این نیاز بود تا یک مرجع معتبر مسئولیت برگزاری یک آزمون تخصصی حقوقی به زبان انگلیسی را بر عهده بگیرد و به افراد دارای صلاحیت مدارک معتبر اعطا نماید که مورد تأیید موسسات بزرگ حقوقی مستقر در لندن نیز باشد. با توجه به کیفیت این آزمون، در حال حاضر مدرک آن به صورت بین المللی معتبر و شناخته شده است.

 

آزمون TOLES در طول سال در پنج نوبت و در سه سطح زیر برگزار می شود:

پیشرفته

مناسب برای سطح پیشرفتۀ زبان انگلیسی

تمرکز بر گرامر و لغات سطح پیشرفته

امتحان استاندارد برای وکلای امور تجاری

متوسط

مناسب برای سطح متوسط زبان انگلیسی

تمرکز بر گرامر و لغات سطح متوسط

گام مقدماتی برای کسب تجربۀ کاری واقعی 

پایه

مناسب برای سطح مبتدی زبان انگلیسی

تمرکز بر گرامر و لغات سطح پایه

تقویت اطلاعات تجاری

 

امروز، دانستن زبان انگلیسی عمومی از یک سو و زبان انگلیسی تخصصی هر رشته ای از سوی دیگر، یک ضرورت به حساب می آید. رشتۀ حقوق نیز از این قلمرو خارج نیست و نقش زبان انگلیسی عمومی و تخصصی در آن هر روز در حال پُر رنگ تر شدن است.

کسب مدرک TOLES متناسب با سطحی که در آن با شرکت در آزمون موفق به اخذ مدرک شده اید، تضمین کنندۀ مهارت ها و توانایی های حقوقی پایه، متوسط و پیشرفتۀ صاحب مدرک به زبان انگلیسی است. با توجه به اینکه TOLES یک آزمون بین المللی و معتبر است، مدرک آن در اغلب شرکت ها و سازمان های خارجی و بین المللی مورد قبول بوده و برای دارندۀ آن یک مزیت و امتیاز به حساب می آید.

داشتن مدرک TOLES برای اشخاص زیر توصیه می شود:

 • وکلای موسسات حقوقی؛
 • وکلا، مشاوران و کارشناسان حقوقی در دولت؛
 • وکلا، مشاوران و کارشناسان حقوقی در ادارات حقوقی بانک ها و شرکت ها؛
 • مترجمین حقوقی؛
 • وکلای جوان؛
 • دانشجویان حقوق؛

 

موسسۀ حقوقی داداندیش دارای مجوز رسمی برگزاری آزمون و دوره های آموزشی TOLES مربوط به آن از سوی موسسه Global Legal English Ltd. است. موسسه حقوقی داداندیش از یک سو به عنوان مرکز برگزاری آزمون عمل می نماید و از سوی دیگر با توجه به تخصصی بودن TOLES، دوره های آموزشی آزمون مذکور را پس از برگزاری آزمون تعیین سطح، در سه سطح پایه، متوسط و پیشرفته برای علاقمندان به شرکت در آزمون یادشده برگزار می کند.

برای تعیین سطح داوطلبین شرکت در دوره های موسسه، آزمون جداگانه ای برگزار می شود که شرکت در آن اجباری است. آزمون تعیین سطح برای متقاضیان شرکت در آزمون TOLES اجباری نیست ولی ایشان نیز می توانند برای اطلاع از تعیین سطح خود و انتخاب دقیق سطحی که مایل به شرکت در آن هستند به منظور کسب بهترین نتیجه، در این آزمون ثبت نام نمایند.

شایان ذکر است که کلیۀ مراحل مربوط به TOLES ازجمله تهیه و تدوین سوالات، ارزیابی و بررسی امتحان شرکت کنندگان و اعلام نمرات و مدرک ارائه شده همگی از سوی نهاد نظارتی Global Legal English Ltd. برنامه ریزی و انجام می شود.

 

توجه!

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق تلفن ۲۲۹۰۵۷۹۱-۰۲۱ و یا ایمیل toles@dadandish.org با موسسۀ حقوقی داداندیش در ارتباط باشید.

 

 

اشتراک گذاری:
معرفی گروه زبان انگلیسی آیلتس کلاب دکتر نورزاد (ieltsclub_dr.n)
verification
زمان ثبت
یکشنبه 08 تیر 1399 18:39
برای وکلایی که قصد مهاجرت دارند بسیار میتواند کارآمد باشد
رکسانا خاقانی
زمان ثبت
دوشنبه 09 تیر 1399 19:37
سلام. ممکن هست اعلام بفرمایید که این دوره چه زمانی برگزار خواهد شد؟؟؟ با توجه به اینکه بنده قصد گرفتن پذیرش دارم این مدرک برای من خیلی مهم است. لطفاً راهنمایی بفرمایید.

با احترام
رضا خانی
رضا خانی
پاسخ
با سلام. لطفا اطلاعات خود را در همین بخش به شرحی که در پایان متن توضیح داده شده است وارد نمایید، تا در صورت شروع شدن کلاس ها، اطلاعات تکمیلی برای شما ارسال شود.
زمان ثبت
دوشنبه 09 تیر 1399 20:54
اقدام شایسته‌ای است. منتظر اعلام بعدی هستم.
کتایون عباسپور
زمان ثبت
دوشنبه 09 تیر 1399 22:48
منظرمباید بسیار مفید باشد آموختن همیشه زیباست. شاد و سلامت باشید
تاج الدین ریاضی
زمان ثبت
پنجشنبه 12 تیر 1399 03:58
سلام ایا موسسه toles در ایران نمایندگی دیگه ای داره غیر از شما؟اخیرا ی موسسه برا این دوره ها ثبتنام میکنه من تو سایت toles نام این موسسه رو ب عنوان نمایندگی ندیدم
سمانه محمدپور
پاسخ
سلام؛ شما از طریق سایت تولز به آدرس زیر می توانید مراکز دارای مجوز تولز در ایران را ملاحظه بفرمایید: https://www.toleslegal.com/find-examination-centre/iran/
زمان ثبت
سه شنبه 17 تیر 1399 15:56
ببخشدی میشه اعلام کنید کلاس ها کی شروع میشن؟
بهداد
پاسخ
سلام. زمان دقیق برگزاری کلاس ها هنوز مشخص نشده است ولی با توجه به اطلاعاتی که موسسۀ داداندیش در اختیار ما قرار داده است، احتمالاً تا پایان تابستان (در شهریور) اولین دوره کلاس ها برگزار خواهد شد. لطفاً اطلاعات خود را مطابق با توضیحات ثبت بفرمایید تا اطلاعات جدید برای شما ارسال شود.
زمان ثبت
جمعه 20 تیر 1399 17:30
بنده به عنوان کسی که مدرک تولز را اخذ کردم به دوستان توصیه می کنم در این دوره شرکت کنند و مدرک تولز را بگیرند چون هم در خارج از ایران معتبر هست و هم اینکه در صورتیکه تحریم ها برداشته شوند و شرکت ها و موسسات حقوقی به ایران بازگردند، داشتن این مدرک یک مزیت به حساب می آید. به خصوص برای دوستانی که امکان تحصیل در خارج از کشور را ندارند.
امین ق
زمان ثبت
یکشنبه 05 مرداد 1399 17:32
سلام ببخشید من چند تا سوال دارم در مورد این دوره از کجا می تونم بپرسم شماره تلفنی هست آیا؟
رویا ثانی
پاسخ
با سلام. همکاران ما در موسسۀ حقوقی داداندیش با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مربوط به ویروس کرونا در حال برنامه ریزی برای برگزای دوره هستند تا دوره تولز به بهترین شکل و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار شود. قطعاً پس از مشخص شدن برنامه دوره و در صورتیکه محدودیتی به دلیل شیوع ویروس کرونا وضع نشود، اطلاعات تکمیلی به اطلاع خواهد رسید.
زمان ثبت
دوشنبه 21 مهر 1399 09:23
وقت بخیر...
کتاب یا جزوه ، خودتون تو این حوزه دارین برای خرید ؟؟
یا معرفی بفرمایید...
ممنون
یونس بهشتی
روابط عمومی دیداد
سلام کتاب های آزمون تولز مشخص هستند و بر روی سایت این موسسه قرار دارند: https://www.toleslegal.com/shop/
زمان ثبت
چهارشنبه 02 تیر 1400 17:02
کلاساتون سرکاری بود؟
نه اطلاع دادید، نه زنگ زدید؟
وقتی تکلیفتون مشخص نیست الکی چرا مردم رو میذارید سرکار؟
همون موقع یه دوره قرار بود برگزار بشه که من به خاطر این دوره نرفتم.
خجالت بکشید
سمانه
روابط عمومی دیداد

با سلام. متأسفانه شیوع ویروس کرونا و محدودیت های وضع شده که همه از آن اطلاع داریم باعث عقب افتادن برگزاری این دوره شد. مطمئناً سلامتی دوستان در اولویت قرار دارد. شما می توانید با ایمیل درج شده در پایین متن مکاتبه نمایید و پرسش های خود را در خصوص زمان احتمالی برگزاری کلاس ها در آینده مطرح کنید تا شما را راهنمایی بفرمایند./ با احترام