دیداد در سال ۱۳۹۱، دقیقاً یک سال پس از آغاز فعالیت خود، در پنجمین دوره جشنواره وب ایران که در نیمه دوم سال برگزار گردید، در گروه سایت های حقوقی ثبت نام کرد و توانست عنوان بهترین سایت حقوقی به انتخاب مردم را در این دوره از جشنواره به دست آورد.

شایان ذکر است که این دوره از جشنواره وب ایران، تنها دوره ای بوده است که گروه سایت های حقوقی در آن وجود داشت و در دوره های بعدی این دسته بندی تکرار نشد.

کسب این عنوان که بدون شک با پشتیبانی و حمایت مخاطبین حاصل گردید حاکی از آن بود که فعالیت های این سایت حقوقی با استقبال جامعۀ حقوقی روبرو شده و توانسته تا حدودی خلاء های موجود در زمینه اطلاع رسانی اخبار و اطلاعات حقوقی را بر طرف سازد.

 

اشتراک گذاری:
تقدیرنامه از جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران _ ۱۳۹۸بهترین سایت در گروه حقوق و قوانین جشنواره وب ایران - ۱۳۹۵کاندیدای بهترین سایت در گروه حقوقی جشنواره وب ایران - ۱۳۹۱
verification