مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  نقش نظرات قضات دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بین الملل [۱۳۹۹-۰۶-۰۲] [مطالب]
  بازیابی آنلاین اسناد و اطلاعات اتحادیه اروپایی [۱۳۹۸-۰۳-۰۴] [مطالب]
  گفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون سازمان جهانی تجارت [۱۳۹۷-۱۱-۱۵] [مطالب]
  سمینار «هفتاد سال با حقوق بشر» _ آذر ۱۳۹۷ [۱۳۹۷-۰۹-۲۰] [مطالب]
  همکاران [۱۳۹۰-۰۷-۱۵] [مطالب]

  بزرگان حقوق ایران

  • حسن دادبان
  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  logo-samandehi