فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» - ۱۴۰۲

دو فصل نامه حقوق و هنر، به صاحب امتیازی مؤسسۀ فرهنگی هنری فعالان حقوق و هنر، به عنوان اولین مجلۀ میان رشته‌ای در حوزه حقوق و هنر از علاقمندان دعوت می نماید تا مقاله های خود را بر اساس شیوه نامۀ نگارش و در چارچوب محورهای تعیین شده برای این نشریه ارسال نمایند.

فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» _ اسفند ۱۴۰۲

فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» - اسفند ۱۴۰۲

دبیرخانه و کتابخانۀ تخصصی کمیتۀ ملّی حقوق بشردوستانه با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، دانشگاه های علامه طباطبایی(ره)، خوارزمی، شیراز، بوعلی سینا، قم، و سازمان سَمت، زیر نظر استادان حقوق بین الملل عضو «کارگروه علمی مشورتی حقوق بین الملل بشردوستانه»، همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» را برگزار می کنند. علاقه مندان می توانند در چارچوب محورها و موضوع های تعیین شده، مقاله های خود را برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.

فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲

فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» - آذر ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از کلیۀ علاقمندان به مباحث حقوق و روابط بین الملل و سازمان ها و نهادهای بین المللی دعوت می کند تا مطالب خود را برای سمپوزیوم «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» برای دبیرخانۀ انجمن ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای دومین همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی؛ تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی» _ آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای دومین همایش ملی «مسئولیت اجرای قانون اساسی؛ تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی» - آبان ۱۴۰۲

معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور با همکاری دانشگاه تهران، دومین همایش ملّی مسئولیت اجرای قانون اساسی با عنوان «تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی» را برگزار می نماید. علاقمندان می توانند چکیدۀ مقاله های خود را در چارچوب محورهای تعیین شده به دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای همایش ملی «تابعیت در حقوق ایران و بین الملل: مفاهیم، تحولات و بازنگری در قوانین» _ آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای همایش ملی «تابعیت در حقوق ایران و بین الملل: مفاهیم، تحولات و بازنگری در قوانین» - آذر ۱۴۰۲

دانشگاه بوعلی سینا و انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری وزارت امور خارجه، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری، بعضی از دانشگاه های کشور و دیگر نهادهای همکار در نظر دارد، در نودمین سالگرد تصویب جلد دوم قانون مدنی، همایش ملّی «تابعیت در حقوق ایران و بین الملل: مفاهیم، تحولات و بازنگری در قوانین» را برگزار نماید.

فراخوان مقاله برای همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ آذر ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» - آذر ۱۴۰۲

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد به منظور ارتقای مطالعات مرتبط با تغییرات اقلیمی از تمامی دانش پژوهان حقوق و روابط بین الملل، محیط زیست، حقوق انرژی و تجارت بین المللی دعوت می کند تا با ارسال چکیدۀ مقاله های خود در چارچوب محورهای تعیین شده انجمن را در برگزاری این همایش یاری رسانند.

فراخوان مقاله در حوزۀ «حقوق و فناوری» – آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله در حوزۀ «حقوق و فناوری» – آبان ۱۴۰۲

مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و پژوهشکدۀ حقوق و قانون ایران، به منظور پاسداشت یاد و نام مرحوم دکتر امیر صادقی نشاط تصمیم به انتشار یک کتاب حاوی مقالات علمی استادان و پژوهشگران کشور در حوزۀ حقوق و فناوری گرفته اند. علاقمندان می توانند مقاله های خود را در چارچوب محورهای موضوعی کتاب پژوهشی «حقوق و فناوری» برای دبیرخانۀ آن ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای «همایش بین المللی حقوق تطبیقی» _ شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای «همایش بین المللی حقوق تطبیقی» - شهریور ۱۴۰۲

مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران به منظور پاسداشت پنجاه سالگی این مؤسسه، همایش بین المللی حقوق تطبیقی را برگزار می نماید. علاقمندان می توانند چکیدۀ مقاله های خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» _ مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» - مرداد ۱۴۰۲

شعبۀ فارس انجمن علمی حقوق اساسی ایران با همکاری کانون وکلای منطقۀ فارس، همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» را برگزاری می نماید. علاقمندان می توانند مقاله های خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای مجله پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری _ ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای مجله پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری - ۱۴۰۲

دوفصلنامۀ پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری ایران، متعلق به انجمن علمی حقوق مالکیت فکری، در دور جدید فعالیت خود، آمادۀ دریافت مقالات علمی با موضوعات مختلف در حوزۀ حقوق مالکیت فکری از سوی عموم استادان و پژوهشگران حقوقی است.

فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» - خرداد ۱۴۰۲

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری همایش ملّی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» را با محورها و موضوعات ذیل برگزار می نماید. علاقمندان می توانند چکیدۀ مقاله های خود را جهت ارزیابی اولیه برای شرکت در این همایش برای دبیرخانۀ آن ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده» - شهریور ۱۴۰۲

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و دانشگاه قم با همکاری بعضی از دانشگاه های کشور، همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده» را برگزار می نماید.

فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲

فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد - ۱۴۰۲

هیئت تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از استادان و پژوهشگران حقوق، روابط بین الملل، علوم سیاسی و سایر رشته های مرتبط با فعالیت های سازمان ملل متحد دعوت می کند تا مقالات پژوهشی و اصیل خود را برای ارزیابی و انتشار در دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای این نشریه ارسال کنند.

فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری _ ۱۴۰۱

فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری - ۱۴۰۱

از استادان، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت می شود مقاله های خود را در سه قالب «مقالۀ پژوهشی»، «نقد رأی» و «نقد کتاب» برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری ارسال نمایند.

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی _ ۱۴۰۱

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی - ۱۴۰۱

مجلۀ حقوقی بین المللی از استادان و پژوهشگران حقوق بین الملل دعوت به عمل می آورد تا مقاله های انگلیسی خود را برای انتشار در این فصلنامه ارسال نمایند.

فراخوان مجله تحقیقات حقوقی برای مقاله علمی پژوهشی در حوزه حقوق و فناوری – شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مجله تحقیقات حقوقی برای مقاله علمی پژوهشی در حوزه حقوق و فناوری – شهریور ۱۴۰۱

مرکز نوآوری دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مجلۀ تحقیقات حقوقی از کلیۀ استادان، دانشجویان، پژوهشگران و حقوق دانان دعوت می نماید تا با مشارکت در این فراخوان، مقاله های خود در حوزۀ میان رشته ایِ «حقوق و فناوری» را جهت داوری و انتشار در ویژه نامۀ اختصاصی «حقوق و فناوری» مجلۀ تحقیقات حقوقی، طبق شیوه نامۀ نگارش مقاله در سامانۀ این مجله بارگذاری نمایند.

فراخوان یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت – تیر ۱۴۰۱

فراخوان یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت – تیر ۱۴۰۱

به مناسبت فرا رسیدن ایام سالروز تأسیس شورای نگهبان، باشگاه قانون اساسی با همکاری پژوهشکدۀ شورای نگهبان رقابت یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت را برگزار خواهد کرد.

فراخوان مقاله به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران – تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران – تیر ۱۴۰۱

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مرکز، مجموعه مقالاتی را در حوزۀ داوری تجاری و در قالب یک کتاب منتشر نماید. علاقمندان می توانند، مقاله های خود را در چارچوب «شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات» برای دبیرخانه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای مجله ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی (انگلیسی)

فراخوان مقاله برای مجله ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی (انگلیسی)

استادان، پژوهشگران و دانشجویان مشتاق به نگارش مقاله به زبان انگلیسی می توانند در چارچوب مقررات و آیین نامه های مجله، مقاله های خود را برای ارزیابی و انتشار در اولین شمارۀ نشریه که در بهار-تابستان ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد (و همچنین شماره های بعدی) در اختیار مجله ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی قرار دهند.

فراخوان مقاله برای همایش «اخلاق حقوقی» _ خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله برای همایش «اخلاق حقوقی» - خرداد ۱۴۰۱

دانشکده حقوق دانشگاه قم و معاونت فرهنگی دانشگاه، با همکاری تعدادی از نهادهای دولتی، غیردولتی، و دانشگاهی، همایش «اخلاق حقوقی» را برگزار می نمایند. علاقمندان می توانند در چارچوب محورهای تعیین شده، مقاله های خود را برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

فراخوان مقاله | یادداشت برای سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان «تأثیر علم و فناوری های نوین بر صلح و امنیت بین المللی» _ اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله / یادداشت برای سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان «تأثیر علم و فناوری های نوین بر صلح و امنیت بین المللی» - اسفند ۱۴۰۰

تالار گفتگوی تخصصی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، سمپوزیوم بین رشته ای با موضوع «تاثیر علم و فناوری های نوین بر صلح و امنیت بین المللی» را برگزار می نماید. علاقمندان می توانند مقاله / یادداشت های خود را برای این سمپوزیم ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای فصلنامه عملی پژوهشی دانش حقوق عمومی _ ۱۴۰۱

فراخوان مقاله برای فصلنامه عملی پژوهشی دانش حقوق عمومی - ۱۴۰۱

فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی در گروه علمی علوم انسانی که امتیاز آن به پژوهشکدۀ شورای نگهبان تعلق دارد و به بررسی موازین حقوقی و فقهی و سایر نظریات مبتنی بر بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان و فقه حکومتی می پردازد، از تمام استادان و پژوهشگران دعوت به عمل می آورد تا مقاله های خود را در محورهای ذیل برای دفتر فصلنامه ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای فصلنامه علمی سازمان های بین المللی _ ۱۴۰۱

فراخوان مقاله برای فصلنامه علمی سازمان های بین المللی _ ۱۴۰۱

فصلنامه تخصصی «سازمان های بین المللی» که امتیاز آن به پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعلق دارد، با رویکرد تولید و انتشار آثار در سه حوزۀ مطالعاتی علوم سیاسی، حقوق و اقتصاد آمادۀ دریافت و ارزیابی مقاله های استادان، دانشجویان و پژوهشگران با فرایند زمانی کوتاه (دو هفته) است.

فراخوان مقاله برای همایش سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان «مسئولیت سازمان ملل متحد در بحران های منطقه ای» _ دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله برای همایش سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان «مسئولیت سازمان ملل متحد در بحران های منطقه ای» - دی ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از دانش پژوهان گرامی دعوت به عمل می آورد تا با ارائه مقاله در یکی از محورهای همایش بر غنای این همایش بیافزایید.