فراخوان مقاله در حوزۀ «حقوق و فناوری» – آبان ۱۴۰۲

فراخوان مقاله در حوزۀ «حقوق و فناوری» – آبان ۱۴۰۲

مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران و پژوهشکدۀ حقوق و قانون ایران، به منظور پاسداشت یاد و نام مرحوم دکتر امیر صادقی نشاط تصمیم به انتشار یک کتاب حاوی مقالات علمی استادان و پژوهشگران کشور در حوزۀ حقوق و فناوری گرفته اند. علاقمندان می توانند مقاله های خود را در چارچوب محورهای موضوعی کتاب پژوهشی «حقوق و فناوری» برای دبیرخانۀ آن ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای «همایش بین المللی حقوق تطبیقی» _ شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای «همایش بین المللی حقوق تطبیقی» - شهریور ۱۴۰۲

مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران به منظور پاسداشت پنجاه سالگی این مؤسسه، همایش بین المللی حقوق تطبیقی را برگزار می نماید. علاقمندان می توانند چکیدۀ مقاله های خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» _ مرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» - مرداد ۱۴۰۲

شعبۀ فارس انجمن علمی حقوق اساسی ایران با همکاری کانون وکلای منطقۀ فارس، همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» را برگزاری می نماید. علاقمندان می توانند مقاله های خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای مجله پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری _ ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای مجله پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری - ۱۴۰۲

دوفصلنامۀ پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری ایران، متعلق به انجمن علمی حقوق مالکیت فکری، در دور جدید فعالیت خود، آمادۀ دریافت مقالات علمی با موضوعات مختلف در حوزۀ حقوق مالکیت فکری از سوی عموم استادان و پژوهشگران حقوقی است.

فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ خرداد ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» - خرداد ۱۴۰۲

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری همایش ملّی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» را با محورها و موضوعات ذیل برگزار می نماید. علاقمندان می توانند چکیدۀ مقاله های خود را جهت ارزیابی اولیه برای شرکت در این همایش برای دبیرخانۀ آن ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران _ ایالات متحده» _ شهریور ۱۴۰۲

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده» - شهریور ۱۴۰۲

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و دانشگاه قم با همکاری بعضی از دانشگاه های کشور، همایش بین المللی «داوری با تأکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده» را برگزار می نماید.

فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد _ ۱۴۰۲

فراخوان مقاله فارسی، انگلیسی و فرانسه برای دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد - ۱۴۰۲

هیئت تحریریه دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از استادان و پژوهشگران حقوق، روابط بین الملل، علوم سیاسی و سایر رشته های مرتبط با فعالیت های سازمان ملل متحد دعوت می کند تا مقالات پژوهشی و اصیل خود را برای ارزیابی و انتشار در دوفصلنامه ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای این نشریه ارسال کنند.

فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری _ ۱۴۰۱

فراخوان مقاله برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری - ۱۴۰۱

از استادان، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت می شود مقاله های خود را در سه قالب «مقالۀ پژوهشی»، «نقد رأی» و «نقد کتاب» برای فصلنامه پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری ارسال نمایند.

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی _ ۱۴۰۱

فراخوان مقاله به زبان انگلیسی برای مجله حقوقی بین المللی - ۱۴۰۱

مجلۀ حقوقی بین المللی از استادان و پژوهشگران حقوق بین الملل دعوت به عمل می آورد تا مقاله های انگلیسی خود را برای انتشار در این فصلنامه ارسال نمایند.

فراخوان مجله تحقیقات حقوقی برای مقاله علمی پژوهشی در حوزه حقوق و فناوری – شهریور ۱۴۰۱

فراخوان مجله تحقیقات حقوقی برای مقاله علمی پژوهشی در حوزه حقوق و فناوری – شهریور ۱۴۰۱

مرکز نوآوری دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مجلۀ تحقیقات حقوقی از کلیۀ استادان، دانشجویان، پژوهشگران و حقوق دانان دعوت می نماید تا با مشارکت در این فراخوان، مقاله های خود در حوزۀ میان رشته ایِ «حقوق و فناوری» را جهت داوری و انتشار در ویژه نامۀ اختصاصی «حقوق و فناوری» مجلۀ تحقیقات حقوقی، طبق شیوه نامۀ نگارش مقاله در سامانۀ این مجله بارگذاری نمایند.

فراخوان یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت – تیر ۱۴۰۱

فراخوان یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت – تیر ۱۴۰۱

به مناسبت فرا رسیدن ایام سالروز تأسیس شورای نگهبان، باشگاه قانون اساسی با همکاری پژوهشکدۀ شورای نگهبان رقابت یادداشت نویسی با موضوع شورای نگهبان پاسدار حقوق ملت را برگزار خواهد کرد.

فراخوان مقاله به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران – تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران – تیر ۱۴۰۱

مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس مرکز، مجموعه مقالاتی را در حوزۀ داوری تجاری و در قالب یک کتاب منتشر نماید. علاقمندان می توانند، مقاله های خود را در چارچوب «شیوه نامه نگارش و ارسال مقالات» برای دبیرخانه مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای مجله ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی (انگلیسی)

فراخوان مقاله برای مجله ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی (انگلیسی)

استادان، پژوهشگران و دانشجویان مشتاق به نگارش مقاله به زبان انگلیسی می توانند در چارچوب مقررات و آیین نامه های مجله، مقاله های خود را برای ارزیابی و انتشار در اولین شمارۀ نشریه که در بهار-تابستان ۱۴۰۱ منتشر خواهد شد (و همچنین شماره های بعدی) در اختیار مجله ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی قرار دهند.

فراخوان مقاله برای همایش «اخلاق حقوقی» _ خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مقاله برای همایش «اخلاق حقوقی» - خرداد ۱۴۰۱

دانشکده حقوق دانشگاه قم و معاونت فرهنگی دانشگاه، با همکاری تعدادی از نهادهای دولتی، غیردولتی، و دانشگاهی، همایش «اخلاق حقوقی» را برگزار می نمایند. علاقمندان می توانند در چارچوب محورهای تعیین شده، مقاله های خود را برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

فراخوان مقاله | یادداشت برای سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان «تأثیر علم و فناوری های نوین بر صلح و امنیت بین المللی» _ اسفند ۱۴۰۰

فراخوان مقاله / یادداشت برای سمپوزیوم برخط تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان «تأثیر علم و فناوری های نوین بر صلح و امنیت بین المللی» - اسفند ۱۴۰۰

تالار گفتگوی تخصصی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، سمپوزیوم بین رشته ای با موضوع «تاثیر علم و فناوری های نوین بر صلح و امنیت بین المللی» را برگزار می نماید. علاقمندان می توانند مقاله / یادداشت های خود را برای این سمپوزیم ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای فصلنامه عملی پژوهشی دانش حقوق عمومی _ ۱۴۰۱

فراخوان مقاله برای فصلنامه عملی پژوهشی دانش حقوق عمومی - ۱۴۰۱

فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی در گروه علمی علوم انسانی که امتیاز آن به پژوهشکدۀ شورای نگهبان تعلق دارد و به بررسی موازین حقوقی و فقهی و سایر نظریات مبتنی بر بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان و فقه حکومتی می پردازد، از تمام استادان و پژوهشگران دعوت به عمل می آورد تا مقاله های خود را در محورهای ذیل برای دفتر فصلنامه ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای فصلنامه علمی سازمان های بین المللی _ ۱۴۰۱

فراخوان مقاله برای فصلنامه علمی سازمان های بین المللی _ ۱۴۰۱

فصلنامه تخصصی «سازمان های بین المللی» که امتیاز آن به پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعلق دارد، با رویکرد تولید و انتشار آثار در سه حوزۀ مطالعاتی علوم سیاسی، حقوق و اقتصاد آمادۀ دریافت و ارزیابی مقاله های استادان، دانشجویان و پژوهشگران با فرایند زمانی کوتاه (دو هفته) است.

فراخوان مقاله برای همایش سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان «مسئولیت سازمان ملل متحد در بحران های منطقه ای» _ دی ۱۴۰۰

فراخوان مقاله برای همایش سالانه انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنوان «مسئولیت سازمان ملل متحد در بحران های منطقه ای» - دی ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از دانش پژوهان گرامی دعوت به عمل می آورد تا با ارائه مقاله در یکی از محورهای همایش بر غنای این همایش بیافزایید.

فراخوان یادداشت فارسی برای وبلاگ تخصصی حقوق داوری و میانجیگری برای سال ۱۴۰۰

فراخوان یادداشت فارسی برای وبلاگ تخصصی حقوق داوری و میانجیگری برای سال ۱۴۰۰

وبلاگ فارسی مرکز منطقه ای داوری تهران، با هدف ترویج و توسعه و نیز ارتقای ادبیات حقوقی فارسی در زمینۀ موضوعات و مسائل روز حقوق داوری و میانجیگری اختلافات، پذیرای مقالات کوتاه در حوزه های یادشده است.

فراخوان مقاله برای سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» _ مرداد ۱۴۰۰

فراخوان مقاله برای سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» - مرداد ۱۴۰۰

تالار گفتگوی تخصصی سیاسی و حقوقی بین المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، سمپوزیوم برخط «وزرش، حقوق بین الملل و المپیک توکیو» را برگزار می نماید.

فراخوان مقاله – یادداشت برای تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای سال ۱۴۰۰

فراخوان مقاله – یادداشت برای تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برای سال ۱۴۰۰

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از استادان، اندیشه ورزان، پژوهشگران و دانشجویان حقوق و روابط بین الملل دعوت به عمل می آورد تا با ارسال مقالات و یا طرح ایده برای برگزاری سمپوزیوم های نوشتاری در تالار گفتگوی انجمن، در ترویج ادبیات حقوق و روابط بین الملل مشارکت نمایند.

فراخوان مقاله برای سالنامه حقوق بین الملل لاهه _ اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان مقاله برای سالنامه حقوق بین الملل لاهه - اردیبهشت ۱۴۰۰

سالنامه حقوق بین الملل لاهه برای شماره پیش روی خود، مقاله های منتخب را می پذیرد. علاقمندان می توانند مقاله های خود را تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ برای این سالنامه ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی آن لاین «حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه (غرب آسیا)» – اسفند ۱۳۹۹

فراخوان مقاله برای همایش بین المللی آن لاین «حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه (غرب آسیا)» – اسفند ۱۳۹۹

دانشگاه قم، با همکاری بعضی از دانشگاه ها، نهادها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، همایش بین المللی آن لاین «حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه (غرب آسیا)» را برگزار می نماید. علاقمندان می توانند مقاله های خود را در چارچوب اهداف و محورهای تعیین شده و موضوعات فرعی آنها برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

فراخوان مقاله برای همایش ملی «جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران» _ آذر ۱۳۹۹

همایش ملی «جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران»

معاونت پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران، همایش ملی «جایگاه مسئولیت مدنی در حقوق کیفری ایران» (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) را برگزار می کند. علاقمندان می توانند مقاله های خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند.