مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  نقد و بررسی کتاب: در خانه اگر کس است تألیف دکتر محمد علی موحد [۱۳۹۹-۰۶-۰۱] [مطالب]
  پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل درباره تأثیر مخاصمات مسلحانه بر معاهدات (۲۰۱۱) [۱۳۹۹-۰۵-۰۸] [مطالب]
  حقوق و تلویزیون: معرفی سریال همسر خوب (۲۰۱۱) [۱۳۹۹-۰۴-۱۹] [مطالب]
  همکاران [۱۳۹۰-۰۷-۱۵] [مطالب]

  بزرگان حقوق ایران

  • حسن دادبان
  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  logo-samandehi