مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  نشست تخصصی «به سوی پیمان جهانی برای محیط زیست» _ اسفند ۱۳۹۷ [۱۳۹۷-۱۲-۰۱] [مطالب]
  فراخوان مشارکت در انجام طرح های پژوهشی در حوزه حقوق بین الملل آب و محیط زیست _ شهریور ۱۳۹۷ [۱۳۹۷-۰۳-۲۳] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «حقوق محیط زیست» [۱۳۹۴-۱۲-۰۲] [مطالب]
  الهیات محیط زیست [۱۳۹۱-۰۹-۱۵] [مطالب]
  نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس [۱۳۹۱-۰۶-۱۰] [مطالب]

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi