معمای لاینحل قاچاق دارو و پریشانی سیاست جنایی ایران

معمای لاینحل قاچاق دارو و پریشانی سیاست جنایی ایران

یادداشتی از دکتر محمد جعفر ساعد - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی

ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی

یادداشتی از دکتر محمد جعفر ساعد - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

کاهش سن اعتیاد و علل جرم شناختی آن

کاهش سن اعتیاد و علل جرم شناختی آن

یادداشتی از دکتر محمد جعفر ساعد - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

رقابت تنگاتنگ جرایم در کاهش سن مرتکبین خود

رقابت تنگاتنگ جرایم در کاهش سن مرتکبین خود

یادداشتی از دکتر محمد جعفر ساعد - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

زنگ خطر افزایش رو به رشد پدیده «فرزند آزاری» در جامعه ایرانی و تحلیلی جرم شناختی

زنگ خطر افزایش رو به رشد پدیده «فرزند آزاری» در جامعه ایرانی و تحلیلی جرم شناختی

یادداشتی از دکتر محمد جعفر ساعد - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

نگاهی جرم شناسانه به تجاوز جنسی به نونهالان و نوجوانان دختر

نگاهی جرم شناسانه به تجاوز جنسی به نونهالان و نوجوانان دختر

یادداشتی از دکتر محمد جعفر ساعد - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه و جرم شناس

قربانی شدن «اخلاق» به بهانه پیشگیری از تجاوز جنسی: ازدواج کودک با سرپرست

قربانی شدن «اخلاق» به بهانه پیشگیری از تجاوز جنسی: ازدواج کودک با سرپرست

یادداشتی از دکتر محمد جعفر ساعد - دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه و جرم شناس

حمایت های کیفری از بزه دیدگان اسیدپاشی و خلا های موجود در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

حمایت های کیفری از بزه دیدگان اسیدپاشی و خلا های موجود در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن

یادداشتی از حدیثه علیمی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و وکیل دادگستری