گفت و گو با وکیل مجتبی بهزادیان پیرامون حقوق ورزش در ایران

گفت و گو با وکیل مجتبی بهزادیان پیرامون حقوق ورزش در ایران

گفت و گوی اختصاصی دیداد با وکیل مجتبی بهزادیان (کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری در استان مازندران و متخصص حقوق ورزش) پیرامون حقوق ورزش در ایران

گفت و گو با دکتر شهریار خاطری پیرامون موزه صلح تهران

گفت و گو با دکتر شهریار خاطری پیرامون موزه صلح تهران

گفت و گوی اختصاصی دیداد با آقای دکتر شهریار خاطری (عضو هیئت مدیره و مدیر روابط بین الملل موزۀ صلح تهران) پیرامون موزۀ صلح تهران، فلسفۀ تشکیل و فعالیت ها و تعاملات آن

گفت و گو با آقای هومن هروی پیرامون مسابقات موت کورت فلیپ جساپ (شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری)

گفت و گو با آقای هومن هروی پیرامون مسابقات موت کورت فلیپ جساپ (شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری)

گفت و گوی اختصاصی دیداد با آقای هومن هروی (فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و عضو سابق انجمن علمی حقوق بین الملل این دانشگاه) پیرامون مسابقات موت کورت فلیپ جساپ (شبیه سازی دیوان بین المللی دادگستری)

گفت و گو با خانم زهرا حسین پور پیرامون مسابقات داوری تجاری ایران

گفت و گو با خانم زهرا حسین پور پیرامون مسابقات داوری تجاری ایران

گفت و گوی اختصاصی دیداد با خانم زهرا حسین پور (عضو کمیتۀ برگزاری مسابقات داوری تجاری ایران در مرکز منطقه ای داوری تهران) پیرامون مسابقات داوری تجاری ایران

گفت و گو با دکتر نسرین مصفا پیرامون فعالیت های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

گفت و گو با دکتر نسرین مصفا پیرامون فعالیت های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

گفت و گوی اختصاصی دیداد با دکتر نسرین مصفا (استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو گروه روابط بین الملل و رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد) پیرامون فعالیت های انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

گفت و گو با دکتر سید علی خزائی پیرامون مسئولیت پیش قراردادی

گفت و گو با دکتر سید علی خزائی پیرامون مسئولیت پیش قراردادی

گفت و گوی اختصاصی دیداد با دکتر سید علی خزائی (عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، داور و مشاور حقوقی در دعاوی و داوری های بین المللی) پیرامون مسئولیت پیش قراردادی

گفت و گو با دکتر محمودرضا گلشن پژوه پیرامون سازمان های غیردولتی و جایگاه آنها در حقوق بین الملل

گفت و گو با دکتر محمودرضا گلشن پژوه پیرامون سازمان های غیردولتی و جایگاه آنها در حقوق بین الملل

گفت و گوی اختصاصی دیداد با دکتر محمودرضا گلشن پژوه (مدیرعامل سازمان غیردولتی دفاع از قربانیان خشونت و مدیر مسئول نشریۀ انگلیسی مدافعان) پیرامون سازمان های غیردولتی و جایگاه آنها در حقوق بین الملل

گفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون سازمان جهانی تجارت

گفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون سازمان جهانی تجارت

گفت و گوی اختصاصی دیداد با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و عضو مرکز داوری اتاق ایران) پیرامون سازمان جهانی تجارت.

گفت و گو با دکتر اویس رضوانیان پیرامون مرکز منطقه ای داوری تهران

گفت و گو با دکتر اویس رضوانیان پیرامون مرکز منطقه ای داوری تهران

گفت و گوی اختصاصی دیداد با دکتر اویس رضوانیان (مدیر مرکز منطقه ای داوری تهران (تِرَک)، داور و عضو دیوان داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش) پیرامون مرکز منطقه ای داوری تهران (ترک).

گفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون داوری تجاری بین المللی

گفت و گو با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی پیرامون داوری تجاری بین المللی

گفت و گوی اختصاصی دیداد با دکتر محمد جعفر قنبری جهرمی (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، قائم مقام مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و عضو مرکز داوری اتاق ایران) پیرامون داوری تجاری بین المللی.

گفت و گو با دکتر هیبت اله نژندی منش _ «هفتاد سال با سازمان ملل متحد؛ از گذشته تا حال، ضعف ها و قوت ها»

گفت و گو با دکتر هیبت اله نژندی منش - «هفتاد سال با سازمان ملل متحد؛ از گذشته تا حال، ضعف ها و قوت ها»

گفت و گوی اختصاصی دیداد با دکتر هیبت اله نژندی منش (استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) - «هفتاد سال با سازمان ملل متحد؛ از گذشته تا حال، ضعف ها و قوت ها».

گفت و گو با خانم زهرا اژئر و خانم زهرا مشرف جوادی پیرامون «مسابقات موت کورت یادواره هانری دونان»

گفت و گو با خانم زهرا اژئر و خانم زهرا مشرف جوادی پیرامون «مسابقات موت کورت یادواره هانری دونان»

گفت و گوی اختصاصی دیداد با خانم زهرا اژئر و خانم زهرا مشرف جوادی (دانشجویان پیروز در مسابقات موت کورت منطقه ای هانری دونان در ۱۳۹۰ و مربیان تیم های برنده یازدهمین دوره مسابقات موت کورت منطقه ای جنوب شرق آسیا یادواره هانری دونان در ۱۳۹۴) پیرامون مسابقات موت کورت و چالش ها و فرصت های این مسابقات.

گفت و گو با دکتر پوریا عسکری پیرامون «حقوق مخاصمات مسلحانه»، «صلیب سرخ و هلال احمر» و «مسابقات موت کورت یا شبیه سازی»

گفت و گو با دکتر پوریا عسکری پیرامون «حقوق مخاصمات مسلحانه»، «صلیب سرخ و هلال احمر» و «مسابقات موت کورت یا شبیه سازی»

گفت و گوی اختصاصی دیداد با دکتر پوریا عسکری (عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور حقوقی دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران) پیرامون «حقوق مخاصمات مسلحانه»، «صلیب سرخ و هلال احمر» و «مسابقات موت کورت یا شبیه سازی».