طبق اعلام قبلی دیوان بین المللی دادگستری، جلسۀ رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت از جانب ایران در دعوی مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری علیه ایالات متحدۀ امریکا که با عنوان پروندۀ «ادعای نقض عهدنامۀ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵ (ایران علیه ایالات متحده)» نامگذاری شده است، به مدت چهار روز از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ تا روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ در محل کاخ صلح واقع در لاهه برگزار شد و نمایندگان و وکلای ایران و امریکا، مواضع خود را در قبال درخواست دستور موقت مورد تقاضای ایران، مطرح و تشریح نمودند. روزهای ۰۵ و ۰۷ شهریور به جلسات استماع ایران و روزهای ۰۶ و ۰۸ شهریور به جلسات استماع امریکا اختصاص داشت.

در جلسۀ روز اول که به جلسۀ استماع ایران اختصاص داشت، رئیس دیوان در آغاز جلسه به درگذشت کوفی عنان، دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، اشاره کرد و با ذکر مختصری از سوابق و کارها و دستاوردهای او در طول سالیان، از جانب دیوان از خدمات او تقدیر می کرد و به احترام وی یک دقیقه سکوت اعلام نمود. سپس ۳ نفر از قضات دیوان ادای سوگند نمودند: قاضی جدید دیوان از ژاپن (قاضی ایواساوا) و قضات اختصاصی ایران (قاضی ممتاز) و ایالات متحدۀ امریکا (قاضی بروئر) نیز سوگند یاد کردند. آنگاه جلسۀ رسیدگی به درخواست ایران، با دعوت از نمایندۀ دولت ایران آغاز شد.

***

جلسۀ استماع ایران با سخنان دکتر محسن محبی، نمایندۀ رابط، وکیل دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری در دعوی مذکور و رئیس هیئت نمایندگی ایران آغاز شد. ایشان در ابتدای سخنان خود گفت: آقای رئیس، در ابتدای جلسه از خدمات شادروان کوفی عنان سخن گفتید. مایلم مراتب احترام خود و دولت جمهوری اسلامی ایران را در مورد خدمات آقای کوفی عنان بویژه از حیث تحول حقوق بین الملل تقدیم نمایم و یاد او را گرامی دارم. دکتر محسن محبی سپس تصویری کلی از درخواست ایران ارائه کرد و اقدامات خصمانه و مخالف اصول و قواعد حقوق بین الملل از جانب دولت امریکا علیه دولت ایران و نقض عهدنامۀ مودت ۱۹۵۵ میان دولتین ایران و امریکا را تشریح کرد، مبانی حقوقی درخواست ایران را توضیح داد و دربارۀ آثار سوء بازگشت تحریم در حوزۀ دارو و درمان، تجارت و هواپیمایی مطالبی را بیان کردند. وی ضمن معرفی تیم دفاعی و وکلای ایران، دربارۀ اینکه هر یک از وکلا دربارۀ صلاحیت اولیه یا علی الظاهر (ظاهری)، فوریت، باورپذیری و ارتباط، و ورود خسارت غیرقابل جبران بحث خواهند کرد.

در دو روزی که به جلسات استماع ایران اختصاص داشت، علاوه بر دکتر محسن محبی، آقایان اَلن پِله (فرانسوی)، شان اُوگی (انگلیسی)، ساموئل وُردزوُرس (انگلیسی) و ژان مارک توونن (فرانسوی) در مقام وکلای ایران به ایراد سخن و تشریح وضعیت پیش آمده برای کشور پیرو خروج امریکا از برجام و وضع مجدد تحریم های امریکا پرداختند و آثار این تحریم ها بر بخش ها و حوزه های مختلفِ درمان و پزشکی، اقتصادی و بانکی، و صنعت و تجارت و هواپیمائی را با ارائۀ اسناد و مدارک برشمردند.

پروفسور اَلن پله تصویری کلی از پروندۀ ایران ارائه داد و همچنین توضیحاتی پیرامون احراز صلاحیت علی الظاهر (Prima facie) دیوان در دعوی پیش گفته در پرتو بند ۲ مادۀ ۲۱ عهدنامۀ مودت بیان کرد. پس از ایشان، آقای اوگی به تشریح شرط باورپذیری (plausibility) و اقداماتی که توسط ایران درخواست شده و ارتباط این اقدامات موقت (دستور موقت) با حقوق ایران تحت عهدنامۀ مودت ۱۹۵۵ پرداخت. سپس آقای وردزورث مسئلۀ خسارات جبران ناپذیر ناشی از وضع مجدد تحریم های هسته ای امریکا و تشدید آنها را با استناد به شهادتنامه های مسئولین ذیربط ایرانی و اسناد و مدارک بانک ها و سایر سازمان ها و شرکت های دولتی و همچنین با استناد به گزارش های سازمان های بین المللی و اظهارات مقامات امریکایی، مورد بحث قرار دادند. و در نهایت پروفسور توونن شرط فوریت صدور دستور موقت که برای جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر لازم است، را تشریح کردند.

بعضی از مهم ترین مباحثی که از سوی وکلای ایران در دو روز اختصاص یافته به استماع ایران مطرح شد، به شرح ذیل است:

 • دعوی ایران ناشی از نقض عهدنامۀ مودت ۱۹۵۵ است و خروج امریکا از برجام یا نقض برجام توسط امریکا، دلیل اقامۀ دعوی از سوی ایران نیست. به عبارت بهتر، وضع مجدد تحریم های هسته ای متعاقب خروج امریکا از برجام که صنایع مختلف ایران و سیستم بانکداری و تجاری این کشور را هدف قرار داده است، منتهی به نقض مواد ۴، ۷، ۸ و ۱۰ عهدنامۀ مودت میان طرفین شده است.
 • گرچه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته است، اما امریکا به غلط فعالیت های هسته ای ایران را به عنوان یک تهدید و خطر نسبت به امنیت ملی خود تلقی می نماید و از این طریق سعی دارد به استثنای موضوع مادۀ ۲۰ عهدنامۀ مودت متوسل شود (امنیت اساسی داخلی) و تحریم ها علیه ایران را مشروع جلوه دهد.
 • امریکا در اعادۀ تحریم ها علیه ایران کاملاً تنها می باشد و سایر کشورها از او پشتیبانی نمی کنند. این امر به علاوۀ مواضع دیگر اعضای برجام و اتحادیۀ اروپایی، به خوبی نشان دهندۀ اقدام غیرقانونی امریکا در وضع مجدد تحریم ها علیه ایران است. 
 • ارتباط تحریم ها با کاهش ارزش ریال تشریح شد.
 • به اظهارات مقامات امریکایی در خصوص «تأثیر ویرانگر» تحریم ها بر وضعیت اقتصادی ایران اشاره شد ازجمله اینکه این تحریم ها از طرف مقامات امریکایی «شدیدترین تحریم ها در تاریخ» توصیف شده و حتی تأکید شده هنوز هم تحریم های بیشتری در راه هستند.
 • برگشت تحریم های یک جانبۀ امریکا منجر به تعلیق و توقف قراردادهای بین المللی که پس از برجام با ایران منعقد شده، گردیده است. همچنین بانک ها و کمپانی های بسیاری از مناطق مختلف دنیا به دلیل اعمال تحریم های هسته ای امریکا علیه ایران در حال قطع همکاری، فسخ یا معلق ساختن قراردادهای خود و ترک ایران هستند.
 • در مورد کمک ۱۸ میلیون یورویی اروپا گفته شد که در مقایسه با خسارات وارده بواسطۀ تحریم های مجدد امریکا به هیچ وجه مبلغ قابل توجه و چشمگیری نیست که بتواند خسارات وارده را به صنایع ایران جبران نماید. (در پاسخ به اظهارات روز اول جلسۀ استماع امریکا)
 • امریکا در پاسخ، بحث های ماهیتی متعددی را مطرح نمود درحالیکه در این مرحله (رسیدگی به تقاضای دستور موقت) موضوعیت نداشته و پاسخ مناسب توسط وکلای ایرانی ارائه گردید. (در پاسخ به اظهارات روز اول جلسۀ استماع امریکا)
 • به مواردی که امریکا پاسخی برای آنها نداشت ازجمله شهادتنامه های مسئولان ذی ربط ایرانی (ازجمله شهادتنامۀ مقام های وزارت بهداشت، انجمن هواپیمایی کشوری، بانک مرکزی و شرکت ملی نفتکش ایران) یا اظهارات گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد نیز اشاره شد. (در پاسخ به اظهارات روز اول جلسۀ استماع امریکا)

در پایان جلسات استماع ایران، دکتر محسن محبی به عنوان نمایندۀ رابط، مشاور و وکیل دولت ایران ضمن بیان اظهارات پایانی، مجدداً درخواست نهایی ایران از دیوان در خصوص دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت های امریکا علیه ایران را بیان داشتند. ایشان با توجه به گذر سریع زمان و تأثیری که تحریم های امریکا بر روی جان و سلامت میلیون ها ایرانی گذاشته است، و همچنین عدم پاسخ امریکا به اعتراض های ایران که از طریق مجاری دیپلماتیک صورت گرفته بود، از دیوان تقاضای رسیدگی و حمایت بی وقفه به منظور حفظ حقوق مندرج در عهدنامۀ مودت میان ایران و امریکا را درخواست نمودند. ایشان همچنین ادعاهای امریکا مبنی بر اینکه ایران حامی تروریسم و به دنبال بی ثباتی در منطقه است را مردود شمردند و این ادعاها را بدون پایه و اساس تلقی کردند. وی افزود لیست بلندی از تخلفات و نقض های امریکا نسبت به ایران وجود دارد. از همان روز اول پیروزی انقلاب با دعوت شاه به امریکا و سپس در جریان جنگ تحمیلی و حمایت از معارضین و معاندین علیه ایران، امریکا از تعهدات خود در مقابل ایران تخلف کرده است. اما در اینجا و این پرونده، اینها موضوع رسیدگی نیست. دکتر محسن محبی در پایان سخنان خود بیان داشت: اجازه دهید چند دقیقه یادداشت های خود را کنار بگذارم و سخن بگویم. در پروندۀ دیپلمات های امریکایی در تهران که تعداد آنها ۵۲ نفر بود و در وضعیت خاصی در ایران نگهداری می شدند، این دیوان به فوریت دستور موقت را صادر کرد. اهمیت پروندۀ پیش رو کم تر از آن پرونده نیست. اکنون تأثیر تحریم های امریکا بر جان و سلامت ۸۰ میلیون ایرانی مطرح است؛ وی سپس از دیوان خواست تا با دستور موقت مورد تقاضای ایران موافقت نماید.

***

در جلسۀ روز دوم مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ که به استماع دفاعیات امریکا اختصاص داشت، خانم جنیفر جی نیواِستِد، نمایندۀ رابط، وکیل دولت ایالات متحدۀ امریکا و رئیس هیئت نمایندگی امریکا، در سخنان ابتدایی خود اختلاف بین ایران و امریکا در این دعوی را ناشی از اجرای برجام قلمداد کردند و تلاش ایران را اقدامی برای مداخله در حق حاکمیت ایالات متحده برای اتخاذ اقدامات حقوقی در راستای امنیت ملی این کشور برشمردند. به زعم نمایندۀ امریکا، اختلاف حاضر ناشی از تفسیر یا اجرای حقوق ناشی از عهدنامۀ مودت نیست بلکه ناشی از برجام است و باید طبق مکانیزم برجام حل و فصل شود. ایشان اضافه کردند که تلاش ایران برای کشاندن اختلاف ناشی از برجام به دیوان بین المللی دادگستری برخلاف روش سیاسی حل و فصل اختلافات در برجام است.

در دو روز اختصاص داده شده به ایالات متحدۀ امریکا، علاوه بر خانم نیواستد، پروفسور دونالد چیلدرس خانم لیزا گروش و سِر دنیل بثلِهِم، سخنان خود را به عنوان وکلای امریکا ارائه و از مواضع این کشور به شرح ذیل دفاع کردند.

پروفسور چیلدرس بحث صلاحیت علی الظاهر را مورد توجه قرار دادند. ایشان با اشاره به پاراگرف ۲ مادۀ ۲۱ عهدنامۀ مودت، اظهار داشتند که مبنای شکایت ایران در حقیقت تفسیر یا اجرای عهدنامۀ مودت نیست، بلکه ایران به دلیل خروج امریکا از برجام علیه امریکا در دیوان طرح دعوی کرده است و به همین دلیل دیوان فاقد صلاحیت علی الظاهر برای صدور دستور موقت است. ایشان همچنین به این دلیل که ایران در مرحلۀ اول متوسل به اقدامات دیپلماتیک مورد اشاره در پاراگرف ۲ مادۀ ۲۱ نشده است، ادعای ایران را خارج از محدودۀ مقررۀ مزبور برای طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری برشمردند. در ادامه، خانم گروش نیز بحث صلاحیت علی الظاهر دیوان را در پرتو مادۀ ۲۰ عهدنامۀ مودت (استثناهای عهدنامه) دنبال کردند. به زعم ایشان، اقدامات امریکا علیه ایران، مطابق با مادۀ ۲۰ عهدنامه مجاز است و تخلف محسوب نمی شود زیرا در چارچوب منافع اساسی امنیت داخلی امریکا انجام شده است. به علاوه امریکا در چهل سال گذشته بارها به آنها متوسل شده است و ایران اعتراضی نسبت به آنها نداشته است. به عبارت دیگر، به اعتقاد خانم گروش اگر ایران اعتراضی نسبت به تحریم های امریکا و نقض عهدنامۀ مودت داشته است، باید در همان سال های ابتدایی وضع تحریم ها اقدام می کرد. به اعتقاد خانم گروش برخلاف ادعای ایران در خصوص باورپذیر بودن حقوق ناشی از عهدنامۀ مودت برای ایران، این حقوق ناشی از برجام هستند. به علاوه، استثنای بند ۴ پاراگراف ۱ مادۀ ۲۰ عهدنامۀ مودت (منافع اساسی امریکا)، بر تمام موارد مورد اشارۀ ایران اعمال می شود و بنابراین، ایران نمی تواند شرط باورپذیر بودن ادعای خود را ثابت کند. آقای بثلهم نیز خسارات جبران ناپذیر و فوریت را مورد بحث و تشریح قرار دادند.

بعضی از مهم ترین مباحثی که از سوی وکلای امریکا در دو روز اختصاص یافته به استماع دفاعیات امریکا مطرح شد، به شرح ذیل است:

 • اوضاع ایران نتیجۀ فعالیت های خود این کشور و سوء مدیریت مسئولان ایرانی است که این مهم در صحبت های بالاترین مقامات عالیرتبۀ ایران ازجمله آیت الله خامنه ای نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
 • وکلای ایالات متحده ابراز داشتند که طرف ایرانی به موارد زیر پاسخ شایسته نداده اند:

الف) درخواست ایران کلی است و جزئیات آن مشخص نیست؛

ب) در خصوص حق امریکا در تعیین منافع ملی و وضع تحریم ها به دلیل امنیت ملی امریکا، دفاعی مجاب کننده ای از جانب ایران انجام نشده است؛

ج) در خصوص فعالیت های غیر مشروع شرکت های هواپیمایی ایران ایر و ماهان ازجمله ارسال سلاح و تجهیزات نظامی برای حزب الله که امریکا تحریم هایی را در ارتباط با این موضوع وضع کرده است، ایران پاسخی ارائه نکرد.

در پایان دور دوم جلسۀ استماع امریکا، خانم نیواستد به عنوان نمایندۀ دولت امریکا، جمع بندی و درخواست پایانی کشور متبوع خود را در قبال درخواست ایران مطرح کردند. به اعتقاد ایشان، درخواست ایران از دیوان به این معنی است که دیوان به امریکا دستور دهد تا از تصمیم خود نسبت به خروج از برجام برگردد و تعهدات خود تحت برجام را از سر بگیرد. اما چنین اقدامی خارج از حقوق ایران به موجب برجام و عهدنامۀ مودت است. حتی در صورتیکه ادعای ایران ناشی از عهدنامۀ مودت و نه برجام باشد، نگرانی های شدید امنیتی ملی ایالات متحده که در بند ۴ پاراگراف ۱ مادۀ ۲۰ عهدنامۀ مودت مورد توجه قرار گرفته است، مانع از آن است تا اقدامات امریکا متوقف شود. ایشان در پایان با استناد به اظهارات آقای عباس عراقچی[۱] (معاون سیاسی وزیر امور خارجه) که روز قبل از جلسه بیان شده بود، بیان داشتند که تلاش ایران برای طرح دعوی و جلب توجه دیوان، یک کمپین تبلیغاتی است و ایران سعی دارد از دیوان بهره برداری سیاسی نماید، اظهارات خود را به پایان رساندند.

***

به طور کلی، از اظهارات نمایندگان و وکلای امریکا چند نکته به شرح ذیل قابل استنباط است:

 • تمرکز تیم حقوقی امریکا بیش از آنکه بر روی ابعاد حقوقی پرونده باشد، بر روی ابعاد سیاسی پرونده بود. به عبارت بهتر، امریکا به جز استناد به اظهارات مقامات عالیرتبۀ ایرانی، مدرک دیگری ارائه نداد و تنها به تفسیر خود از مفاد عهدنامۀ مودت پرداخت.
 • اظهارات مقامات عالیرتبۀ ایران که به طور خاص در هفته های منتهی به برگزاری جلسه و حتی در روزهای برگزاری جلسه بیان شده بود، به صورت زیرکانه ای مورد استفادۀ امریکا قرار گرفت. این امر نشان دهندۀ رصد دقیق اظهارات مقامات ایرانی از سوی تیم حقوقی امریکا است که با توجه به رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در دعوی گرین لند شرقی (۱۹۳۳) و دیوان بین المللی دادگستری در دعوی کارکنان سفارت امریکا در تهران و دعوی آزمایش های اتمی فرانسه نزدیک آب های استرالیا، می تواند آثار و تبعات تعیین کننده در سرنوشت دعوی داشته باشد. به موجب آراء مذکور، تعهدآور بودن اظهاراتی که از سوی مقاماتی که در حوزۀ صلاحیت خود اقدام به اظهارنظر می نمایند از سوی دیوان مورد شناسائی قرار گرفته است. بنابراین، اظهاراتی که در موقعیت خاص از سوی مقامات صالح ایراد می شوند ممکن است به موجب حقوق بین الملل ایجاد تعهد کند و یا اقرار و اذعان به حق طرف مقابل تلقی گردد.
 • دعوت به مذاکره و امکان تحقق آن در لحن و جملات مورد استفادۀ نماینده و وکلای ایالات متحدۀ امریکا قابل استنباط بود.

 

***

 

قضات دیوان

 

احمد یوسف (رئیس) / ژو هانکین (نائب رئیس) / پِتِر تومکا / رونی آبراهام / محمد بنونا / آنتونیو آگوستو کانسادو ترینداد / جورجیو گایا / جیمز کرافورد / کیریل گِوورگیان / نواف سلام / یوجی ایواساوا / چارلز براوئر (قاضی اختصاصی امریکا) / جمشید ممتاز (قاضی اختصاصی ایران) (و فیلیپ کوورِر (منشی دیوان))

 

 

هیئت نمایندگی ایران

 

دکتر محسن محبی / مشاور ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور حقوقی بین المللی و رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی، دانشیار حقوق بین الملل عمومی و داوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

به عنوان نمایندۀ رابط، مشاور و وکیل

 

آقای محمدحسین زاهدین لباف / مدیر شعبۀ لاهۀ مرکز امور حقوقی بین المللی

به عنوان نمایندۀ رابط دوم و مشاور

 

دکتر سید حسین سادات میدانی / مشاور حقوقی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران

به عنوان معاون نمایندۀ رابط

 

آقای وان لو / مشاور ملکه (Q.C)، عضو کانون وکلای انگلستان، استاد بازنشستۀ حقوق بین الملل دانشگاه آکسفورد، عضو انستیتو حقوق بین الملل

آقای اَلن پِله / استاد بازنشستۀ دانشگاه نانتر پاریس، عضو و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بین الملل، عضو انستیتو حقوق بین الملل

آقای ژان مارک توونن / استاد دانشگاه نانتر پاریس، دبیرکل آکادمی حقوق بین الملل لاهه، عضو کانون وکلای پاریس

آقای ساموئل وردزورث / مشاور ملکه (Q.C)، عضو کانون وکلای انگلستان، عضو کانون وکلای پاریس

[همگی] به عنوان مشاور و وکیل

 

 

آقای شان اوگی / عضو کانون وکلای انگلستان

آقای ژان رمی دو مستر / کاندیدای دکتری مرکز حقوق بین الملل نانتر

آقای لوک ویدال / عضو کانون وکلای پاریس

خانم فیلیپا وب / دانشیار کینگز کالج لندن، عضو کانون وکلای انگلستان، عضو کانون وکلای نیویورک

[همگی] به عنوان مشاور

 

آقای سید محمد اسبقی / سرپرست اداره کل دعاوی و داوری های بین المللی مرکز امور حقوقی بین المللی

دکتر هادی آذری / مشاور حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی، استادیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه خوارزمی

دکتر عباس باقرپور اردکانی / مدیرکل امور حقوقی بین المللی وزارت امور خارجۀ ایران

دکتر ابراهیم بیگ زاده / مشاور حقوقی ارشد مرکز امور حقوقی بین المللی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهداد فلاح اسدی / مشاور حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی

آقای علی گرشاسبی / کارشناس حقوقی ادارۀ نهادهای حقوقی قضایی بین المللی وزارت امور خارجۀ ایران

آقای یوسف نوری کیا / معاون اداره دعاوی بین المللی و توافق های قضائی وزارت امور خارجۀ ایران

آقای علیرضا رنجبر / مشاور حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی

[همگی] به عنوان مشاور حقوقی

 

 

هیئت نمایندگی امریکا

 

خانم جنیفر نیواستد / مشاور حقوقی وزارت امور خارجۀ امریکا

به عنوان نمایندۀ رابط، مشاور و وکیل

 

آقای پائول دین / مشاور حقوقی سفارت ایالات متحدۀ امریکا در هلند

به عنوان معاون نمایندۀ رابط، مشاور و وکیل

 

آقای دیوید بی گی / معاون مشاور حقوقی سفارت ایالات متحدۀ امریکا در هلند

به عنوان معاون نمایندۀ رابط و مشاور

 

سِر دنیل بثلهم / مشاور ملکه (Q.C)، عضو کانون وکلای انگلستان

پروفسور دونالد چیلدرس / مشاور وزارت امور خارجۀ امریکا در حقوق بین الملل

خانم لیزا گروش / دستیار مشاور حقوقی وزارت امور خارجۀ امریکا

[همگی] به عنوان مشاور و وکیل

 

خانم میگان کانکلین / دستیار مشاور حقوقی وزارت امور خارجۀ امریکا

خانم کیمبرلی گاهان / دستیار مشاور حقوقی وزارت امور خارجۀ امریکا

آقای جیمز اِرل / وکیل مشاور وزارت خزانه داری امریکا

خانم ترا گیرهارت / وکیل مشاور وزارت امور خارجۀ امریکا

خانم اِمیلی کیمبال / وکیل مشاور وزارت امور خارجۀ امریکا

خانم کاترین پیترز / وکیل مشاور وزارت امور خارجۀ امریکا

خانم شوبها سَستری / وکیل مشاور وزارت امور خارجۀ امریکا

خانم آماندا وال / وکیل مشاور وزارت امور خارجۀ امریکا

خانم جسیکا ویر / وکیل مشاور وزارت امور خارجۀ امریکا

[همگی] به عنوان مشاور

 

خانم انجیل الاوکده / کارآموز حقوقی وزارت امور خارجۀ امریکا

خانم ابی لانزبری / کارآموز حقوقی وزارت امور خارجۀ امریکا

[همگی] به عنوان دستیار

 

***

به استحضار علاقمندان می رساند، مکتوب اظهارات نمایندگان و وکلای ایران و امریکا در جلسات استماع رسیدگی به تقاضای دستور موقت از جانب ایران، به صورت کامل از طریق سایت دیوان بین المللی دادگستری قابل بازیابی و مطالعه است (اینجـــــا کلیک کنید)

 


[۱] “We did not start this with the idea of definitely obtaining a conviction against the United States at the Court, and then compelling the United States to take certain steps. In truth, it is to display the Islamic Republic’s righteousness to the international community ... This process will lead to political and psychological pressure on the United States.”

 

اشتراک گذاری:
در دفاع از شرف و خدمت استاد ریگو؛ گزارشی از چاپ ارج نامه پروفسور فرانسوا ریگوگزارش جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری در خصوص رسیدگی به اعتراض مقدماتی آمریکا به دادخواست ایران در پروندۀ «نقض عهدنامۀ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵» _ ۲۴ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹گزارش نشست خوانش اسناد بین‌المللی: گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل با عنوان «قواعد غیرقابل عدول حقوق بین‌الملل(قواعد آمره)» _ مهر ۱۳۹۶
verification