عنوان برنامه: نشست تخصصی ایران و تعهدات بین المللی: مسئله اجرای ملی

برگزار کننده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

زمان: یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 

مکان: تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

سخنرانان: دکتر هادی آذری (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی) / دکتر سید حسین سادات میدانی (مشاور حقوقی وزارت امور خارجه و عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل)

 

ششمین نشست از سلسله نشست های علمی تخصصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با عنوان «ایران و تعهدات بین المللی: مسئله اجرای ملی» با سخنرانی دکتر هادی آذری (عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی) و دکتر سید حسین سادات میدانی (مشاور حقوقی وزارت امور خارجه و عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل) روز یکشنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد.

در ابتدای نشست، دکتر مهدی عباسی سرمدی (رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی) ضمن تشکر از دکتر سادات میدانی جهت قبول دعوت دانشکده و حضور به عنوان سخنران، و همچنین با تشکر از دانشجویان و حاضرین، اظهار امیدواری کردند تا سلسله نشست های دانشکده که با هدف توسعه فضای علمی در دانشکده و هم افزایی با استادان سایر دانشگاه ها برگزار می شود، به همین ترتیب ادامه یابد.

در ادامه، دکتر هادی آذری، به ارائه مباحث مقدماتی پرداختند. ایشان توضیح دادند که در ترمی که رو به اتمام است، برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده، مباحثی از فصل های دروس ارائه شده از سوی استاد کرافورد در آکادمی حقوق بین الملل لاهه در نظر گرفته شد تا در طول ترم به بحث و گفت و گو پیرامون آنها پرداخته شود و یکی از مباحث جالب توجه، بحث «ورود حقوق بین الملل به حقوق داخلی»است که از سوی استاد کرافورد مطرح شده است. به اعتقاد دکتر آذری، گرچه دانشجویان به صورت سنتی با مباحث مونیسم و دوالیسم در حقوق بین الملل آشنا می شوند اما بررسی این موضوعات از نگاه قاضی دیوان بین المللی دادگستری که دیدی کامل، علمی بالا و تجربه ای مفید دارد، می تواند به درک بهتر این مفاهیم برای دانشجویان منتهی شود و اتفاقاً این مباحث نیز برای دانشجویان جالب بود و مورد استقبال قرار گرفت. گرچه ایشان معتقدند که بحث و اختلاف و نظر پیرامون ماهیت مونیسم و دوالیسم همچنان پابرجاست و مشخص نیست که اینها قانون هستند، دکترین هستند، رهیافت هستند و ... . دکتر آذری در ادامه، فلسفه انتخاب موضوع نشست را پاسخ به همین پرسش ها دانستند که البته اشاره کردند که پیشنهاد موضوع از سوی دکتر سادات میدانی مطرح شده بود و در ادامه از ایشان برای ورود به بحث اصلی دعوت به عمل آوردند.

 

دکتر سید حسین سادات میدانی در ابتدا با اشاره به موضوع نشست و تجربه حدود بیست ساله خود در زمینه پژوهش و مطالعه حقوق بین الملل، بر ضرورت خروج موضوعات از فضای کتاب های درسی و قابل روئیت بودن در فضای جامعه علمی، تأکید کردند. وی در ادامه به مرور برخی از چالش های پیش روی تدریس حقوق بین الملل، از جمله غیرکاربردی بودن آن، پرداخت و موضوع نشست را که بیانگر تعامل بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی است، فراتر از مباحث تئوریک قلمداد کرد و اذعان کرد که می توان اهمیت کاربردی این موضوع را امروز در عمل مشاهده کنیم.

ایشان اعتقاد داشتند که با توجه به جایگاه ایران در عرصه روابط بین الملل، تنظیم مناسبات بین ایران و نظام حقوق بین الملل یکی از اولویت هایی است که باید مدنظر ایران قرار بگیرد و اتفاقات دو سه سال اخیر از جمله برجام و سند ۲۰۳۰ را گواهی بر صحت ادعاهای خود به حساب آوردند.

دکتر سادات میدانی در ادامه، مباحث خود را در چهار بخش اصلی به شرح ذیل بیان نمودند:

۱. مباحث مقدماتی

۲. مبانی متحدالشکل در خصوص مناسبات بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل از جمله بحث اجرا و اعمال حقوق بین الملل در حقوق داخلی

۳. توصیف و تحلیل مثال هایی از مناسبات بین حقوق داخلی ایران با حقوق بین الملل

۴. پرداختن به آن دسته از موضوعاتی که کماکان در حقوق داخلی ایران مبهم هستند

 

دکتر هادی آذری پس از بیانات دکتر سادات میدانی، نکاتی را در راستای تکمیل و یا در مخالفت با بیانات ایشان اظهار داشتند که دکتر سادات میدانی نیز نظرات تکمیلی خود را در خصوص سخنان دکتر آذری ارائه کردند.

 

در پایان جلسه نیز، دانشجویان و حاضرین در جلسه، پرسش های خود را مطرح نمودند و دکترساداتمیدانی و دکتر آذری پاسخ هایی را متناسب با زمانی که در اختیار داشتند، ارائه کردند.

 

  توجه!

فایل صوتی این نشست از طریق کانال تلگرام دیداد قابل دریافت است.

 

اشتراک گذاری:
در دفاع از شرف و خدمت استاد ریگو؛ گزارشی از چاپ ارج نامه پروفسور فرانسوا ریگوگزارش جلسات استماع دیوان بین المللی دادگستری در خصوص رسیدگی به اعتراض مقدماتی آمریکا به دادخواست ایران در پروندۀ «نقض عهدنامۀ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵» _ ۲۴ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۹گزارش نشست خوانش اسناد بین‌المللی: گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل با عنوان «قواعد غیرقابل عدول حقوق بین‌الملل(قواعد آمره)» _ مهر ۱۳۹۶
verification