توجه ! این مطلب با توجه به رسالت وب سایت حقوقی دیداد در خصوص معرفی و حمایت از چهره های حقوقی تهیه شده است. ضمن آنکه دکتر توکل حبیب زاده کاندیدای مورد حمایت وب سایت حقوقی دیداد در انتخابات شورای شهر تهران نیز می باشد.

.

.

.

دکتر توکل حبیب زاده متولد 1345 می باشد که نامزد مستقل چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران است.

.

.

.

علت نامزدی در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران

 

با توجه به جایگاه شوراهای شهر و روستا به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران و  ضرورت توجه به نقش مردم در اداره بهتر جامعه و بویژه مدیریت امور محلی، و شناخت نسبی این جانب از کارکرد شوراها در ایران و برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه، در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران ثبت نام نموده ام.

 

اگر چه شوراها در قوانین و مقررات فعلی از کارکرد تعریف شده برای آنها در قانون اساسی فاصله زیادی داشته و تنها در خصوص نظارت بر مدیریت شهری و روستایی و انتخاب شهردار ایفای نقش می کنند، اما حداقل در کلان شهرها نقش بسیار مهمی را برعهده دارند. در شهر تهران به عنوان مثال، بودجه ای که از محل مالیات نوسازی و عوارض شهری از طرف مردم در اختیار شهرداری قرار می گیرد، مبالغ قابل توجهی است که نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد آن فی نفسه موضوعیت دارد. حاکمیت قانون و شفافیت در عملکرد مجموعه گسترده و پیچیده شهرداری ها از عوامل مهم در رفع تبعیض، رانت خواری و استفاده بهینه از اموال عمومی است.

 

به نظر ضروری می رسد که در میان اعضای شورای اسلامی شهرها بویژه در کلان شهرها چند نفر حقوقدان حضور یافته و بتوانند بر قراردادهای متعدد پیمانکاری شهرداری ها نظارت داشته باشند. با توجه به مجموعه عوامل فوق این جانب در انتخابات دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران ثبت نام نمودم و امیدوارم چنانچه بتوانم قابلیت های خود را به اطلاع مردم شریف شهر تهران برسانم، به عضویت شورا در بیایم.   

.

.

.

شعار انتخاباتی در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران

 

به نام خدا

 

حاکمیت قانون اساس و پایه حکمرانی خوب برای اداره یک جامعه پویا و با نشاط است. اگر در قانون فعلی شوراها های اسلامی شهر و روستا، این نهاد مهم که قانون اساسی از آن به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در کشور یاد نموده است، به یک نهاد صرفاً نظارتی بر کارکردهای شهرداری و انتخاب شهردار تقلیل یافته است، اما هم چنان در شهر بزرگی مانند تهران که گردش مالی شهرداری آن حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است، قانونمداری و شفافیت در اداره امور و هزینه کرد عوارض دریافتی از مردم عامل بسیار مهمی برای توسعه پایدار شهری محسوب می گردد.

 

این جانب با توجه به تحصیلات حقوقی خود و سابقه تدریس در رشته حقوق عمومی و بین الملل و آشنایی نسبتاً خوب با شوراهای محلی در کشور فرانسه می توانم در نظارت بر قراردادهای متعدد منعقده توسط شهرداری تهران موثر واقع شوم. از طرف دیگر، امروزه شهرداری تهران با شهرداری چندین پایتخت کشورهای دیگر موافقت نامه خواهر خواندگی منعقد نموده است، و این حقیر با اشراف خود بر نظام حقوقی معاهدات بین المللی می توانم در تنظیم و انعقاد صحیح این موافقت نامه نقش خود را ایفا نمایم. 

 

بنابر این شعار "توسعه پایدار شهر تهران در پرتو قانونمداری و شفافیت" می تواند سرلوحه شورای اسلامی آتی شهر تهران باشد.

.

.

.

* دکتر توکل حبیب زاده در یک نگاه

 

بند اول. سوابق تحصیلی

 

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه روبرت شومان (استراسبورگ 3- فرانسه)

دکترای حقوق از دانشگاه روبرت شومان (استراسبورگ 3- فرانسه)

.

.

.

بند دوم. مسئولیت ها و سوابق آموزشی، علمی و اجرایی

 

1. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور حقوقی، از بهمن ماه 1390 تا شهریور ماه 1391.

2. قایم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل، از اسفندماه 1388 تا بهمن ماه 1390.

3. مشاور حقوقی مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از مردادماه 1387 تا شهریور 1388.

4. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی- کاربردی از دی ماه 1386 تا تیرماه ۱۳۸۹.

5. مدیر گروه سیاست داخلی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، از اردیبهشت 1387 تا اسفندماه 1387.

6. عضو کمیته حقوق بین الملل کمیسیون قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383.

7. مدیر گروه حقوق سیاسی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378-1379.

8. عضو کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین از سال 1381.

9. سرپرست گروه پنجم اعزامی تبلیغی اداره کل مبلغان حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت از 19/5/ 85 تا 8/6/85.

10. عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع).

11. معاون آموزشی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) از سال 1377 تا پایان سال 1384.

12. عضویت نیمه وقت در هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

13. معاون آموزشی مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی کانون سردفتران و دفتریاران،  1383-1385.

.

.

.

بند سوم. آشنایی با زبانهای خارجی

 

1. فرانسه

2. انگلیسی

3. عربی.

.

.

.

بند چهارم. سوابق پژوهشی

 

 1. درآمدی بر حقوق اساسی تطبیقی، مشترک با محمد مهدی غمامی، به سفارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1390.

2. حقوق بشر و آزادی های عمومی در قوانین اساسی ایران، امریکا، فرانسه و مصر، مشترک با محمد مهدی غمامی، به سفارش مرکز تحقیفات شورای نگهبان، در دست اجرا.

3. 17 مقاله تألیفی در مجلات علمی پژوهشی و علمی تخصصی

4. 4 مقاله ترجمه ای.

 5. برخی پایان نامه های حقوق عمومی با راهنمایی این جانب:

.

.

.

 الف. کنگرانی فراهانی (1391)، شوراهای محلی در حقوق ایران و فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع).

ب. سید محمد حسینی یزدی (1391)، اعتراض صنفی در حقوق ایران و فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع).

ج. علی محمد دوست (1390)، مقایسه شیوه های نظارت شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه بر انتخابات ریاست جمهوری، دانشگاه امام صادق (ع).

د. حمید رضا نیکوگفتار (1388)، تفسیر قانون اساسی و روشهای آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، دانشگاه امام صادق (ع).

هـ. صدیقی (1388)، جایگاه و اختیارات دفاتر استانی نظارت شورای نگهبان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.

و. سید محمد مهدی غمامی (1387)، نظم عمومی و الزامات ناشی از حقوق بشر در اسناد بین المللی و حقوق ایران و آمریکا، دانشگاه امام صادق (ع).

ز. محمد مهدی رسکتی (1383)، بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات بالاترین مقام سیاسی در کشورهای ایران، فرانسه، آمریکا و روسیه، دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد مرکز.

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شروط صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر صلاحیت علی الظاهر» _ آذر ۱۴۰۲همایش ملی «تحلیل ابعاد مختلف رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ بعضی اموال ایران» _ مهر ۱۴۰۲طرح دعوی دولت های کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا علیه دولت ایران در دیوان بین المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون مونترال – تیر ۱۴۰۲
verification
زمان ثبت
پنجشنبه 23 خرداد 1392 08:17
با سلام
آقای دکتر استاد اینجانب می باشد . به لحاظ علمی در حد بالایی است . به نظرم ایشان لیاقت عضویت در شورای شهر را دارد . هم به لحاظ اخلاقی ٰ هم از جنبه کارکردی میتواند از حقوق مردم عزیز تهران دفاع کند.
سهراب نعمتی
زمان ثبت
پنجشنبه 23 خرداد 1392 19:43
ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت مدیر محترم وب سایت حقوقی دیداد
با توجه به اینکه حقیر افتخاری شاگردی جناب استاد حبیب زاده را داشته ام صمیمانه آرزوی بهترین ها و بالاخص موفقیت در این حماسه سیاسی را برایشان از خدای متعال خواستارم.
با تشکر
یوسف باقری