مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  کارگاه آموزشی «چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی جمهوری اسلامی ایران با دولت ها و سازمان های بین المللی» _ اردیبهشت ۱۳۹۸ [۱۳۹۸-۰۱-۲۹] [مطالب]
  فراخوان مقاله جهت چاپ در «فصلنامه سازمان های بین المللی» [۱۳۹۴-۰۹-۰۴] [مطالب]
  نشست تخصصی «دیپلماسی به عنوان سرمایه اجتماعی در سازمان های بین المللی» [۱۳۹۳-۱۱-۱۶] [مطالب]
  جلسه «نقد و بررسی کتاب حقوق سازمان های بین المللی» [۱۳۹۳-۰۶-۰۶] [مطالب]
  کارگاه آموزشی تخصصی «فهم و تدوین قطعنامه در سازمان های بین المللی و منطقه ای» [۱۳۹۱-۰۹-۲۲] [مطالب]
  کارگاه آموزشی تخصصی «فهم و تدوین قطعنامه در سازمان های بین المللی و منطقه ای» [۱۳۹۱-۰۸-۲۷] [مطالب]

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi