نام کتاب: مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» (۱۳۹۵)

نویسنده: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (به اهتمام علیرضا رنجبر)

ناشر: بنیاد حقوقی میزان

چاپ اول: بهار ۱۳۹۸

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

 

مقدمه دبیران علمی و اجرایی همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای»

در سال های اخیر رشد فناوری های نوین، ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این ابعاد که ارتباط جدایی ناپذیری با رشد فناوری دارد، بُعد سرگرمی است. بازی های رایانه ای نیز از جمله سرگرمی هایی هستند که از ابتدای خلق شدنشان تا کُنون محبوبیت آنها افزایش و ضریب نفوذ آنها در میان طیف های سنیِ متفاوتی گسترش پیدا کرده است.

سابقۀ بازی های رایانه ای به زمان های نه چندان دور باز می گردد؛ در ابتدا بازی ها از اشکال و چند ضلعی های ساده ای تشکیل می شدند که هدف از طراحی آنها سرگرم کردن کودکان بود ولی با گذشت زمان و پیشرفت فناوری، بازی های رایانه ای هم چهرۀ جدی تری به خود گرفتند و خود را به عنوان یک صنعت بزرگ و پُر سود به جهانیان معرفی کردند؛ صنعتی که اگرچه در ظاهر هنوز به عنوان یک سرگرمی شناخته می شود اما موفق شده است ضمن اثرپذیری از مسائل مختلف بشری از جمله مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره، بر زندگی بشر اثرگذار نیز باشد.

این اثرپذیری و اثرگذاری متقابل، مسائل حقوقی را نیز در دو سطح ملی و بین المللی تحت تأثیر قرار داده است. در حالیکه این مسئله در سطح ملی به دلیل سیستم اجرایی، قانونگذاری و قضایی مشخص و متمرکز، چالشی چندان جدی به حساب نمی آید، لیکن در سطح بین الملل به دلیل تنوع بازیگران و نبود یک قدرت مشخص و متمرکز می تواند چالش بر انگیز باشد و همین امر لزوم مطالعۀ ارتباط میان حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای را برجسته می نماید.

این ارتباط را می توان بر اساس «ماهیت صنعت بازی های رایانه ای» و «محتوای بازی های رایانه ای»، مورد بررسی قرار داد. اقتضای ماهیت صنعت بازی های رایانه ای، درگیر ساختن رشته هایی چون حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق بین الملل مالکیت فکری را با این صنعت اجتناب ناپذیر می سازد. از سوی دیگر، محتوی درون بازی های رایانه ای که تعیین کنندۀ سبک بازی ها نیز می باشد و می تواند به انواع مختلفی از جمله مسابقه ای، معمایی، ورزشی، استراتژی، ماجراجویی و جنگی تقسیم شوند، می توانند با توجه به عناصر درون بازی با گرایش های مختلف علم حقوق ارتباط برقرار سازد. بر این اساس، می توان به ارتباط بین بازی های رایانه ای خشن و جنگی با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اشاره کرد.

این موضوع از این جهت برای انجمن قابل تأمل است که حقوق بین الملل نوین، پس از تأسیس سازمان ملل متحد و تحت تأثیر منشور، ارکان و فعالیت های این سازمان شکل گرفت و رشد یافت بطوریکه بدون اغراق بسیاری از اجزای حقوق بین الملل نوین، مدیون فعالیت های سازمان ملل متحد و نظام ملل متحد به خصوص دیوان بین المللی دادگستری است.

سازمان ملل متحد به دنبال آن است که از طریق سازکارهای متعدد و متنوع ازجمله سازکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صلح و امنیت بین المللی را در سطح جهان بگستراند و همانطور که مورد اشاره قرار گرفت بازی های رایانه ای در مسائل مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر مسائل، زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده اند و همین فرایند می تواند نقطۀ تلاقی بین حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای باشد.

شایان ذکر است، پیشرفت فناوری و ورود نسل های جدید کنسول های بازی که از قدرت پردازش بالاتر و به تبع آن گرافیک پر جزئیات تر و واقع گرایانه تری برخوردار هستند، سبب جدی تر شدن چهرۀ بازی های رایانه ای شده است؛ از این رو، ضروری است تا دیگر به بازی های رایانه ای تنها به عنوان بازی و سرگرمی نگریسته نشود و در برخورد با این پدیدۀ اجتماعی که بعضی از آن به عنوان هنر هشتم یاد می کنند، با جدیت بیشتری تعامل صورت گیرد.

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد از یک سو با توجه به گسترش و افزایش محبوبیت بازی های رایانه ای و از سوی دیگر پر کردن خلاء مطالعاتی در زمینۀ ارتباط میان حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای، در راستای ایفای نقش مرجعیت علمی خود، همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» را در روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، با مشارکت بنیاد ملی بازی های رایانه ای و با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دبیرخانۀ ملی حقوق بشردوستانه و موزۀ صلح تهران برگزار نمود.

محورهای تعیین شده برای همایش که مقالات باید در چارچوب آنها برای دبیرخانۀ همایش ارسال می شدند، به شرح ذیل بود:

الف. حقوق بین الملل و ماهیت صنعت بازی های رایانه ای:

  • حقوق بین الملل اقتصادی و بازی های رایانه ای؛
  • حقوق بین الملل مالکیت فکری و بازی های رایانه ای؛
  • حقوق توسعه و حقوق همبستگی و بازی های رایانه ای؛
  • قاچاق کالا و ارز و بازی های رایانه ای؛

ب. حقوق بین الملل و محتوای بازی های رایانه ای:

  • تروریسم و بازی های رایانه ای؛
  • جرائم سازمان یافته و بازی های رایانه ای؛
  • حقوق بین الملل بشر و بازی های رایانه ای؛
  • حقوق بین الملل بشردوستانه و بازی های رایانه ای؛
  • صلح و امنیت بین المللی و بازی های رایانه ای؛
  • مسئولیت و مصونیت دولت ها و بازی های رایانه ای.

پس از انتشار فراخوان همایش، تعداد ۳۷ چکیده برای دبیرخانۀ همایش ارسال شد که پس از داوری، تعداد ۲۵ چکیده به مرحلۀ بعد (ارسال اصل مقاله) راه یافتند. پس از ارسال اصل مقاله ها و داوری مجدد، و همچنین دعوت از استادان و پژوهشگران متخصص به منظور غنی تر ساختن محتوی کتاب مجموعه مقالات، در نهایت تعداد ۱۹ مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات همایش مورد پذیرش قرار گرفت.

در مجموع، استقبال از چهار محور «حقوق بین الملل مالکیت فکری و بازی های رایانه ای»، «حقوق بین الملل بشر و بازی های رایانه ای»، «حقوق بین الملل بشردوستانه و بازی های رایانه ای» و «صلح و امنیت بین المللی و بازی های رایانه ای» بیشتر از سایر محورها بود و بنابراین چهار محور مزبور، مبنا و چارچوب اصلی همایش و همچنین ساختار کتاب مجموعه مقالات پیش رو را تشکیل دادند.

با توجه به حجم مقالات ارسال شده و کوشش انجمن در راستای در اختیار گذاشتن فرصت برابر جهت ارائۀ مطالب و استفاده از دیدگاه های نویسندگان محترم مقالات، تصمیم گرفته شد تا در قالب دو پنل «ارائۀ مقاله» و «بحث و گفت و گو» از نویسندگان محترم دعوت به عمل بیاید. علاوه بر این، از استادان و پژوهشگران دیگری که در زمینۀ بازی های رایانه ای یا حقوق بین الملل دارای آثاری بودند یا فعالیت پژوهشی داشتند نیز دعوت شد تا جهت ارائۀ مقاله یا شرکت در جلسات بحث و گفت و گو، به همایش بپیوندند.

به جرأت می توان گفت همایش«حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» اولین همایش در نوع خود بود که در این مقیاس و حجم، بازی های رایانه ای را از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار داده است. مسلماً این امرِ میمون بدون مشارکت و همکاری نهادهای همیار و همکاران ایشان موثر نمی افتاد. بنیاد ملی بازی های رایانه ای، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و موزۀ صلح تهران با حمایت های مادی و معنوی خود، زمینه ساز برگزاری این همایش شدند. اما سپاس ویژۀ ما از آن معاونت امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر و همچنین دبیرخانۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه است که از ابتدای همایش تا انتهای آن، دوشادوش انجمن و در حد توان خود، یاری رسان انجمن بودند و چاپ کتابِ مجموعه مقالات همایش نیز مرهون لطف و پیگیری ایشان است.

گرچه طرح و ایدۀ اولیۀ همایش بدیع و ناپخته بود، لیکن قبول برگزاری این همایش از سوی هیئت مدیرۀ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد و به خصوص پیگیری، تشویق و حمایت های بی دریغ و تمام قد ریاست محترم انجمن، سرکار خانم دکتر نسرین مصفا، که همواره از طرح موضوعات جدید و خلاقانه حمایت می کنند، منتهی به برگزاری این همایش و انتشار مجموعه مقالات آن شد. ایمان و باور سرکار خانم دکتر مصفا به نیروهای جوان، و فراهم ساختن زمینه های رشد و بالندگی برای جوانان از سوی ایشان، شایستۀ سپاس و تقدیر ویژه است.

امید است مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای»، این توانایی را داشته باشد تا از یک سو، پاسخ برخی از پرسش های حقوقی بازی سازان، ناشران و بازی بازان را بدهد و از سوی دیگر، زمینۀ آشناییِ مقدماتی برای حقوقدانانِ علاقمند، جهت ورود به عرصۀ مسائل حقوقی مرتبط با بازی های رایانه ای را مهیا سازد.

 

فهرست مطالب

بخش اول: موازین حقوقی بین المللی و بازی های رایانه ای

مبنای تعهدات و الزامات حقوقی بین المللی شرکت های تولیدکنندۀ بازی های رایانه ای

دکتر پوریا عسکری

چارچوب قانونی استفاده کودکان از اینترنت و بازی‏های رایانه‏ای آن‏لاین: با تأکید بر برنامه اینترنت امن‏تر کمیسیون اروپا

دکتر هیلدا رضائی و دکتر صادق سلیمی

بخش دوم: حقوق بین الملل مالکیت فکری و بازی های رایانه ای

بررسی نظام حمایت از بازی های رایانه ای در گستره مقررات بین المللی مالکیت فکری

دکتر سعید حبیبا و مجید حسین زاده

حمایت از بازی های رایانه ای در حقوق بین الملل مالکیت فکری

دکتر محمد هادی میرشمسی

جلوه های اختصاصی کپی رایت در بازی های ورزشی رایانه ای

دکتر امیرساعد وکیل

بررسی حقوق مالکیت فکری بازیکنان بازی های رایانه ای در استفاده های ناشی از داده کاوی بازی های رایانه ای

ناهید جلی و وحید جلی

بخش سوم: حقوق بین الملل بشر و بازی های رایانه ای

حق بازی و تفریح کودکان و بازی های رایانه ای

دکتر نسرین مصفا

نقش بازی های رایانه ای در آموزش حقوق بشر به کودکان

دکتر سید قاسم زمانی

بازی های رایانه ای، گیمیفیکیشن و آموزش حقوق بشر

دکتر بهناز دوران

بازی های رایانه ای و حقوق بشر؛ چالش ها و فرصت ها

یلدا خسروی

استفاده از ابزارهای نو و خلاقانه در آموزش حقوق بشر به جوانان؛ بازی های رایانه ای آنلاین با محوریت تاثیرگذاری اجتماعی

لیلا معینی

آموزش حقوق بشر و بازی های رایانه ای

سرور فرّخ احمدی و سیمین فرّخ احمدی

آموزش حقوق بشر به سازندگان بازی های رایانه ای

نیلوفر ملک حسینی

بخش چهارم: حقوق بین الملل بشردوستانه و بازی های رایانه ای

ضرورت احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه در بازی های رایانه ای جنگی از جانب ناشران، بازی سازان و بازی بازان

علیرضا رنجبر

بازی های رایانه ای جنگی و چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه

بهمن ساعدی

بخش پنجم: صلح و امنیت بین المللی و بازی های رایانه ای

بازی های رایانه ای: پرهیز از تنفر ملی، نژادی و قومی

دکتر ستار عزیزی

بازی های رایانه ای صلح ستیز از منظر نظام بین المللی حقوق بشر

دکتر امیر مقامی و مریم امیرشاکرمی

نگاهی بر نقش مثبت بازی های رایانه ای در پیشبرد صلح و امنیت بین المللی

زینب چهاردولی

International Responsibility of States in Violent Video Games: The Possibility of Dragging Virtual Battlefield into the Real World

Dr. Parastou Esmailzadeh Molabashi

 

اشتراک گذاری:
معرفی کتاب: انسان، جنگ، الگوریتم؛ در جستجوی پاسخ های حقوق بین الملل بشردوستانهمعرفی کتاب: بررسی فقهی حقوقی خیارات در قانون تجارت الکترونیکیمعرفی کتاب: سرقت اینترنتی؛ ماهیت، ارکان و عناصر، مجازات ها، پیشگیری
verification
زمان ثبت
سه شنبه 21 خرداد 1398 17:36
با سلام
امکان تهیه این کتاب به صورت دیجیتالی وجود دارد؟ یا اینکه پست به خارج از کشور امکان پذیر است؟
رسولی