نام کتاب: حقوق استارت اپ ها؛

نویسندگان: خدایار سعیدوزیری، سحر سیدتفرشی ها؛

ناشر: انتشارات خرسندی؛

چاپ اول: ۱۳۹۷؛

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان.

 

مقدمه نویسندگان:

اساساً استارت آپ مفهومی اقتصادی و مدیریتی است و در چارچوب حقوقی مفهومی مجزا از دیگر شخصیت های حقوقی ندارد و بخش هایی از عمومات حقوق بر این قسم از اشخاص حقوقی نیز حاکم است، اما آنچه این حوزه را خاص می نماید آن است که اولاً در اغلب اوقات تبدیل یک استارت آپ به شخصیت حقوقی مدت ها پس از شروع فعالیت آن انجام می گیرد و اساساً خاصیت کار استارت آپی در بدو امر دوری از چارچوب ها و داشتن آزادی عمل است و از سوی دیگر، فعالان این عرصه که قریب به اتفاق جوانانی تحصیل کرده در دانشگاه های فنی کشور هستند، در هنگام ورود به فضای کار استارت آپی نه اطلاعی از اولیات حقوقی موردنیاز خود دارند و نه سرمایه ای برای استفاده از مشاورینی که نقشه راه حقوقی آن ها را برایشان ترسیم کنند و هدف از این کتاب آموزش حقوق به نخبگان دانشگاهی و کارآفرینان جوان نیست، چراکه ممکن نیست مفاهیم پیچیده حقوقی که بقا و فنای یک کسب وکار را رقم می زند در یک کتاب و دو کتاب آموزش داد، بلکه هدف ایجاد دیدی کلان در کارآفرینان است تا صورت مسائل پیش روی خود را بدانند و هنگامی که به مشاوری مراجعه می کنند به صورت دقیق پاسخ خود را جستجو کنند و با دنیایی از مفاهیم گنگ و نامفهوم مواجه نشوند. در این کتاب سعی بر بیان اهم مسائل و مشکلاتی بوده است که براساس تجربه چندسال کار با استارت آپ ها برای کارآفرینان وجود دارد و از آنجایی که مخاطب این کتاب بیش از آنکه جامعه حقوقی باشد کارآفرینان هستند، سعی شده است تا حد امکان از زبان حقوقی و ورود به پیچیدگی های حقوقی خودداری شود تا مخاطب در میان مسئله ها و پیچ درپیچ ظرایف حقوقی گم نشده و به سؤال اصلی خود بسته به کسب وکار خویش برسد و مجموعه ای قوانینی که بیشتر استارت آپ ها با آن ها درگیر هستند و ملزم به رعایت آن ها به سبب ارتباط به کسب و کارشان اند نیز در انتها آورده شده است.

 

  برای دریافت فهرست مطالب کتاب در قالب فایل پی دی اف اینجـــــا کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:
معرفی کتاب: انسان، جنگ، الگوریتم؛ در جستجوی پاسخ های حقوق بین الملل بشردوستانهمعرفی کتاب: بررسی فقهی حقوقی خیارات در قانون تجارت الکترونیکیمعرفی کتاب: سرقت اینترنتی؛ ماهیت، ارکان و عناصر، مجازات ها، پیشگیری
verification