نام نشریه: مجله حقوقی بین المللی

درجه علمی: علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی پژوهشی

ادوار چاپ: دو فصلنامه

مدیر مسئول: دکتر محسن محبی

سردبیر: دکترعباسعلی کدخدایی

مدیر اجرایی: آقای حسن قمری

 

مشخصات این شماره: شماره ۵۵ | پاییز - زمستان ۱۳۹۵ | سال سی و دوم

تعداد مقاله های این شماره: ۱۰ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۹ نویسنده

قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد

 

مقاله های این شماره

 

تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین المللی دادگستری

جمشید ممتاز / مسعود علیزاده / شهرام زرنشان

 

دعوای متقابل در دیوان بین المللی حقوق دریاها، دستاورد قرار ۲ نوامبر ۲۰۱۲ در قضیه کشتی ویرجینیا جی (پاناما/ گینه بیسائو)

محسن محبی / هادی آذری

 

ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری

محمدجعفر قنبری جهرمی / نگین شفیعی بافتی

 

حقوق بشر و حق بر فراموش شدن در عصر فناوری های نوین اطلاعاتی

سید قاسم زمانی / شیما عطار

 

پرونده گابچیکُوو ـ ناگیماروس: نقش دیوان بین المللی دادگستری در برجسته سازی مفهوم توسعه پایدار

ستار عزیزی / سید مهدی موسوی

 

قابلیت اعمال قواعد امر مختومه، امر مطروحه و محکمه نامناسب برای حل تعارض محاکم بین المللی

علی ایزدی

 

اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در دادرسی های کیفری بین المللی

مهدی مؤمنی

 

حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

مسعود راعی دهقی، کاوه موسوی

 

شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی ۱۹۷۶)

فیض الله جعفری / مهرناز مختاری

 

رجوع از ایجاب در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

فخرالدین اصغری آقمشهدی / حسین کاویار

 

گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده

 

* برای دریافت شماره ۵۵ مجله حقوقی بین المللی اینجـــــا کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری:
مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۴)
verification