نام نشریه: مجله حقوقی بین المللی
درجه علمی: علمی - پژوهشی
صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری - مدیریت علمی پژوهشی
ادوار چاپ: دو فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
سردبیر: دکترعباسعلی کدخدایی
مدیر اجرایی:  آقای حسن قمری
 
مشخصات این شماره: شماره ۵۴ | بهار - تابستان ۱۳۹۵ | سال سی و دوم
تعداد مقاله های این شماره: ۱۱ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۵ نویسنده
قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد

 

مقاله های این شماره

 

لزوم همکاری دولت ها در زمینه مالیات بین المللی

محمد جعفر قنبری جهرمی / سعید عباسی

 

حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقتنامه تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت

صابر نیاورانی / احسان جاوید

 

نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

سید فضل الله موسوی / وحید بذار

 

تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل

سید یاسر ضیایی / مهناز رشیدی

 

حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا

علیرضا ظاهری

 

معاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی به ماده ۳۶ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات

حمید الهویی نظری

 

بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری

علی ایزدی

 

اختلافات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

سید حسین سادات میدانی

 

کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

عباس تدینی / سید مصطفی کازرونی

 

حسن نیت در انعقاد قرارداد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مرتضی حاجی پور

 

* برای دریافت شماره ۵۴ مجله حقوقی بین المللی اینجـــــا کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری:
مجله حقوقی بین المللی (شماره ۵۵)
verification