از ابتدای سال ۱۳۹۹ انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با راه اندازی تالار گفتگو محفلی را تدارک دید که به ویژه به موضوعات مبتلابه کشور آنگاه که به سازمان ملل متحد و سایر ساختارها و هنجارهای بین المللی مربوط است، بپردازد.

تالار گفتگو این فرصت را برای اندیشه ورزان و پژوهشگران حقوق و روابط بین الملل فراهم آورده است تا از یک سو در مورد آنچه که به نظرشان ضرورت دارد، در فاصله ای کوتاه از طرح ایده در ذهن، بنویسند و منتشر کنند و از سوی دیگر به آنها این امکان را می دهد که مطالب دقیق علمی و داوری شده را به همراه ارجاعات در شکلی نو دریافت کنند.

اگرچه در ابتدا در نظر بود که تالار گفتگو صرفاً پذیرای گفتارهای نگاشته شده به زبان فارسی باشد ولی اندکی بعد این تصمیم تغییر کرد و درهای تالار به روی یادداشت های نوشته شده به زبان انگلیسی نیز گشوده شد.

اولین مقالۀ تالار در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹منتشر شد و از آن زمان تاکنون، حدود صد مقاله علمی کوتاه به زبان های فارسی و انگلیسی در تالار نشر شده که طیف گسترده ای از موضوعات را شامل می شود (مجموعه مقالات سال ۱۳۹۹). برخی از این مقالات در قالب سمپوزیوم های نوشتاری درخصوص کرونا، هفتاد و پنج سالگی تأسیس سازمان ملل متحد و میانجیگری و کنوانسیون سنگاپور ارائه شد که با فراخوان مقاله همراه بود و سایر مقالات به ابتکار نویسندگان یا دعوت انجمن به رشتۀ تحریر درآمد.

تالار در طول یک سال فعالیت خود، از همراهی شایستۀ تقدیر استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های حقوق بین الملل، روابط بین الملل و حقوق بشر برخوردار شد که با تهیه مقالات ارزشمند خود به انجمن یاری رساندند تا این نهال نوپا را در شرایط دشوار کرونا سرپا نگاه دارد. مقالات تالار به طور متوسط ۷۵۰ مرتبه روی سایت انجمن بازدید شدند که این عدد در مواردی به دوبرابر نیز فزونی یافت.

استقبال جامعه دانشگاهی کشور از این فعالیت جدید، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد را مصمم ساخت تا با عزم بیشتر تالار گفتگو را رونق دهد و در اولین گام، در سرآغاز دومین سال فعالیت تالار، شورای دبیرانی برای تالار تشکیل شد تا با تکیه بر دانش و توان آنان، گسترۀ فعالیت تالار از جهات مختلف فزونی پیدا کند. شیوۀ نگارش مقالات نیز به روزسانی شده و امید است در آیندۀ نزدیک با اعمال تغییرات فنی، سایت تالار نیز بر کاستی های فعلی فائق آید و بویژه زمینه برای ثبت نظرات کاربران در ذیل پست های تالار فراهم شود.

اما آنچه بیش از همه در این تکاپوی علمی موردنظر است، جذب همراهی هرچه بیشتر دانشوران حقوق و روابط الملل است که با ارسال مقالات و یا طرح ایده برای برگزاری سمپوزیوم های نوشتاری به ارتقای تالار گفتگو یاری رسانند.

 

 

توجه!

برای آشنایی با نگارش مقاله و یادداشت حقوقی، می توانید «راهنمای دیداد برای نگارش مقاله و یادداشت حقوقی» را مطالعه نمایید.

 

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» _ اسفند ۱۴۰۲فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲
verification