شعبۀ فارس انجمن علمی حقوق اساسی ایران با همکاری کانون وکلای منطقۀ فارس، همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» را برگزاری می نماید. علاقمندان می توانند مقاله های خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند. 

 

محورهای همایش

  • حقوق اساسی ایران؛
  • مبانی نظری جمهوری دینی؛
  • حقوق و آزادی های عمومی؛
  • حقوق کار ایران.

 

تقویم همایش

ارسال مقاله ها: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

برگزاری همایش: مهر ۱۴۰۲

 

توجه!

طی توافق به عمل آمده با مجلۀ مطالعات حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیراز، مقالات برگزیده در مجلۀ مطالعات حقوقی دارای رتبۀ علمی پژوهشی منتشر خواهد گردید.

جهت اطلاعات از جزییات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید.

 

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله در حوزۀ «حقوق و فناوری» – آبان ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای «همایش بین المللی حقوق تطبیقی» _ شهریور ۱۴۰۲فراخوان مقاله برای مجله پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری _ ۱۴۰۲
verification