شعبۀ فارس انجمن علمی حقوق اساسی ایران با همکاری کانون وکلای منطقۀ فارس، همایش ملّی «بازخوانی انتقادی اندیشه های دکتر سید محمد هاشمی» را برگزاری می نماید. علاقمندان می توانند مقاله های خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانۀ همایش ارسال نمایند. 

 

محورهای همایش

  • حقوق اساسی ایران؛
  • مبانی نظری جمهوری دینی؛
  • حقوق و آزادی های عمومی؛
  • حقوق کار ایران.

 

تقویم همایش

ارسال مقاله ها: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

برگزاری همایش: مهر ۱۴۰۲

 

توجه!

طی توافق به عمل آمده با مجلۀ مطالعات حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه شیراز، مقالات برگزیده در مجلۀ مطالعات حقوقی دارای رتبۀ علمی پژوهشی منتشر خواهد گردید.

جهت اطلاعات از جزییات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمایید.

 

 

 

اشتراک گذاری:
فراخوان مقاله برای «دو فصل نامه حقوق و هنر» _ ۱۴۰۲فراخوان مقاله به فارسی و انگلیسی برای همایش «اشغال فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل» _ اسفند ۱۴۰۲فراخوان سمپوزیوم تالار گفتگوی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با موضوع: «ساختارهای بدل از سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی» _ آذر ۱۴۰۲
verification