Contact Information

Theodore Lowe, Ap#867-859
Sit Rd, Azusa New York

We're Available 24/ 7. Call Now.

۱. پژوهشگران و نویسندگان محترم می توانند یادداشت های حقوقی خود را جهت درج در قسمت یادداشت برای روابط عمومی دیداد ارسال نمایند.

۲. یادداشت های ارسالی نباید بیشتر از ۲۰۰۰ کلمه در صفحه ورد (Word) باشند و پیش از این بر روی سایت یا نشریه دیگری منتشر نشده باشند.

۳. لینک مطالب مورد اشاره و ارجاعات به صورت پیوند اینترنتی در قسمت های مربوطه درج شود.

۴. مطالب ارسال شده ابتدا داوری شده (حداکثر طی دو هفته) و در صورت پذیرش بر روی دیداد درج می شود. پس از انتشار یادداشت، امکان تغییر، اصلاح و یا حذف آن وجود نخواهد داشت.

۵. مسئولیت مطالب ارائه شده در یادداشت های ارسالی با نویسندگان است.

 

اشتراک گذاری: