مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، از سلسه نشست های حقوقی مؤسسه، نشست تخصصی «روش تجربی تحقیق در علم حقوق» را برگزار می نماید.

 

مدرس

دکتر عباس کریمی

استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

زمان

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

از ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

 

مکان

اتاق مجازی نشست های دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

توجه!

برای شرکت در این نشست در زمان مقرر اینجا کلیک کنید و وارد جلسه شوید.

برای تسهیل شرکت در این نشست، برنامۀ adobe connect را نصب بفرمایید.

 

بیشتر بخوانید:

 

 

اشتراک گذاری:
نشست تخصصی «شیوه های حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری» _ آذر ۱۴۰۲نشست تخصصی «حملات سایبری؛ از حقوق بین الملل تا حقوق کیفری» _ آبان ۱۴۰۲نشست تخصصی «تحلیل رویکرد موت کورت های شبیه ساز دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری در طرح موضوعات چالشی در حقوق بین الملل» _ آبان ۱۴۰۲
verification