مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، از سلسه نشست های حقوقی مؤسسه، نشست تخصصی «روش تجربی تحقیق در علم حقوق» را برگزار می نماید.

 

مدرس

دکتر عباس کریمی

استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

زمان

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

از ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

 

مکان

اتاق مجازی نشست های دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

توجه!

برای شرکت در این نشست در زمان مقرر اینجا کلیک کنید و وارد جلسه شوید.

برای تسهیل شرکت در این نشست، برنامۀ adobe connect را نصب بفرمایید.

 

بیشتر بخوانید:

 

 

اشتراک گذاری:
کارگاه حضوری – مجازی «تئاتر و گفت و گو» _ خرداد ۱۴۰۲نشست «رونمایی از جلد دوم کتاب تاریخ شفاهی حقوق ایران» _ خرداد ۱۴۰۲نشست تخصصی «ارزیابی رأی صادر شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران» _ اردیبهشت ۱۴۰۲
verification