مؤسسۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، از سلسه نشست های حقوقی مؤسسه، نشست تخصصی «روش تجربی تحقیق در علم حقوق» را برگزار می نماید.

 

مدرس

دکتر عباس کریمی

استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

زمان

دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

از ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

 

مکان

اتاق مجازی نشست های دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

توجه!

برای شرکت در این نشست در زمان مقرر اینجا کلیک کنید و وارد جلسه شوید.

برای تسهیل شرکت در این نشست، برنامۀ adobe connect را نصب بفرمایید.

 

بیشتر بخوانید:

 

 

اشتراک گذاری:
نشست علمی «شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در دعاوی مالکیت فکری» _ خرداد ۱۴۰۳همایش «سازمان ملل متحد در تکاپوی مقابله با تغییرات اقلیمی» _ اردیبهشت ۱۴۰۳نشست علمی «معرفی و نقد کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر» _ اردیبهشت ۱۴۰۳
verification