ازجمله منابع اصلی تحقیقاتی و مطالعاتی در هر رشته ای از جمله رشته حقوق، نشریات تخصصی آن رشته می باشند که دارای استاندارها، ضوابط و معیارهای خاصی هستند و به عنوان منابعِ مرجع برای انجام پژوهش و مطالعه شناخته می شوند.

علی رغم اهمیت فوق العاده ای که این نشریات برای دانشجویان و استادان دارند، اطلاعات چندانی در مورد آنها از جمله تعداد این نشریات، نحوه نگارش مقالات و کیفیت ارسال آثار و سایر موارد به صورت منسجم وجود ندارد، از این رو در این راهنما، فهرست اطلاعات نشریات حقوقی معتبر و فعال به همراه آدرس اینترنتی پایگاه هر یک از نشریات جمع آوری شده است تا مورد استفادۀ استادان، پژوهشگران و دانشجویان قرار بگیرد.

در کنار نشریات حقوقی، فهرست دیگری با عنوان نشریات میان رشته ای نیز تهیه شده است که امکان چاپ بعضی مقالات حقوقی در آنها وجود دارد.

 

توجه

 

  • به منظور کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص هر نشریه لطفاً بر روی عنوان نشریه کلیک کنید.
  • در نظر داشته باشید، بعضی از نشریات ممکن است از طرف مرجع دیگری مجوز علمی - پژوهشی دریافت کرده باشند و هنوز موفق به اخذ مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نشده باشند. بنابراین، پیش از ارسال مقاله از طریق تماس با دفتر نشریه در این خصوص اطمینان حاصل نمایید. در این راهنما نشریاتی که در فهرست نشریات علمی وزارت علوم موجود نبودند، با علامت [*] مشخص شده اند.
  • در صورتیکه اطلاعات درج شده در این صفحه با اطلاعات واقعی تطبیق ندارد، لطفاً مراتب را از طریق بخش نظرات منعکس نمایید.
  • چنانچه بعضی از نشریات حقوقی یا میان رشته ای مرتبط در فهرست ذیل درج نشده اند، لطفاً مراتب را از طریق بخش نظرات اطلاع دهید.
  • این مطلب پیش از این در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ با عنوان «فهرست نشریات حقوقی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» بر روی دیدبانان دادگستر (دیداد) منتشر شده بود.

 

 

الف) نشریه های حقوقی

نام نشریه

صاحب امتیاز

درجه

دریافت هزینه برای داوری و غیره

اندیشه های حقوق عمومی

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس‌سره)

علمی - ترویجی

نامشخص

آموزه های حقوق کیفری

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

علمی - پژوهشی

بله

آموزه های فقه مدنی

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

علمی - پژوهشی

بله

پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

دانشگاه قم

علمی - پژوهشی

خیر

پژوهش های تطبیقی حقوق مالکیت فکری انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران نامشخص نامشخص

پژوهش حقوق خصوصی

علامه طباطبایی(ره)

علمی - پژوهشی

بله

پژوهش حقوق عمومی

علامه طباطبایی(ره)

علمی - پژوهشی

بله

پژوهش حقوق کیفری

علامه طباطبایی(ره)

علمی - پژوهشی

بله

پژوهش های حقوق تطبیقی

دانشگاه تربیت مدرس

علمی - پژوهشی

نامشخص

پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

علمی - پژوهشی

بله

پژوهش های حقوق مالی و اقتصادی پژوهشکده حقوقی شهر دانش نامشخص بله

پژوهش های حقوقی

پژوهشکده حقوقی شهر دانش

علمی - ترویجی

بله

پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

علمی - پژوهشی

بله

پژوهش های نوین حقوق اداری

انجمن ایرانی حقوق اداری

نامشخص

نامشخص

پژوهشنامه حقوق اسلامی

دانشگاه امام صادق(ع)

علمی - پژوهشی

نامشخص

پژوهشنامه حقوق کیفری

دانشگاه گیلان

علمی - پژوهشی

نامشخص

تحقیقات حقوقی

دانشگاه شهید بهشتی

علمی - پژوهشی

بله

تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علمی - پژوهشی*

بله

تعالی حقوق

دادسرای عمومی و انقلاب تهران

علمی - پژوهشی

نامشخص

حقوق اداری

مرکز آموزش مدیریت دولتی

علمی - پژوهشی

بله

حقوق اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

علمی - پژوهشی

نامشخص

حقوق اقتصادی و تجاری دانشگاه شهید بهشتی نامشخص نامشخص
حقوق بشر دانشگاه مفید علمی - پژوهشی بله

حقوق پزشکی

انجمن علمی حقوق پزشکی

علمی - پژوهشی*

بله

حقوق تطبیقی

دانشگاه مفید

علمی - پژوهشی

نامشخص

حقوق خصوصی

پردیس قم (فارابی) دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

بله

حقوقی دادگستری

پژوهشگاه قوه قضاییه

علمی - پژوهشی

نامشخص

دانش حقوق عمومی

پژوهشکده شورای نگهبان

نامشخص

نامشخص

حقوق فناوری های نوین دانشگاه علم و فرهنگ علمی - پژوهشی خیر

دانش حقوق مدنی

دانشگاه پیام نور

علمی - پژوهشی

بله

دانشنامه حقوق اقتصادی

دانشگاه فردوسی مشهد

علمی - پژوهشی

نامشخص

دیدگاه های حقوق قضایی

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

علمی - پژوهشی

بله

فقه و حقوق خانواده

دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران

علمی - ترویجی

خیر

فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

نامشخص

مبانی فقهی حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نامشخص

بله

مجله حقوقی بین المللی

مرکز امور حقوقی بین المللی

علمی - پژوهشی

خیر

مطالعات تطبیقی حقوق شهروندی

انجمن علمی فقه و حقوق شهروندی

نامشخص

نامشخص

مطالعات حقوق انرژی

دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

بله

مطالعات حقوق بشر اسلامی

سازمان بسیج اساتید

علمی - ترویجی

نامشخص

مطالعات حقوق تطبیقی

موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

نامشخص

مطالعات حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

بله

مطالعات حقوق عمومی

دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

بله

مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

بله

مطالعات حقوقی

دانشگاه شیراز

علمی - پژوهشی

بله

مطالعات حقوقی معاصر

دانشگاه تبریز

علمی - پژوهشی

نامشخص

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

جامعة المصطفی العالمیه

علمی - ترویجی

نامشخص

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه سمنان

علمی - پژوهشی

بله

نقد و تحلیل آرای قضایی پژوهشکدۀ حقوق و قانون ایران نامشخص نامشخص

Iranian Journal of International Law and Comparative Law

دانشگاه قم نامشخص خیر

 

ب) نشریه های میان رشته ای

نام نشریه

صاحب امتیاز

درجه

دریافت هزینه برای داوری و چاپ

پژوهش های روابط بین الملل

انجمن ایرانی روابط بین الملل

علمی - پژوهشی

نامشخص

پژوهش های فقهی

دانشگاه تهران

علمی - پژوهشی

بله

راهبرد

پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی

نامشخص

نامشخص

راهبرد دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملّی علمی - پژوهشی نامشخص

سازمان های بین المللی

پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی

نامشخص

نامشخص

فقه و اصول

دانشگاه فردوسی مشهد

علمی - پژوهشی

بله

مجلس و راهبرد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

علمی - پژوهشی

نامشخص

مطالعات بین المللی

دکتر مهدی ذاکریان

علمی - ترویجی

بله

Iranian Review for UN Studies

انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد

علمی - پژوهشی

بله

Society, Development and Commercial Law Review دانشگاه تهران نامشخص نامشخص

 

 

اشتراک گذاری:
راهنمای دیداد برای آشنایی با رشته حقوق، گرایش ها و فرصت های شغلی آن در ایرانراهنمای دیداد برای آشنایی با موت کورت های بین المللیراهنمای دیداد برای آشنایی با مراحل حقوقی و اداری فرزند خواندگی در ایران
verification
زمان ثبت
جمعه 08 آبان 1394 15:44
سلام. یکی از مقالاتم را برای فصلنامه حقوق و روابط بین الملل ارسال نموده ام. اما در لیست شما اسمی از ین مجله به عنوان مجله معتبر برده نشده است. آیا این مجله دارای اعتبار می باشد؟
با تشکر
زهرا پروبز
زمان ثبت
دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 17:29
سلام ممنون از اطلاع رسانی شما اساتید گرانقدر
محمد سعید شفیعی
زمان ثبت
چهارشنبه 21 مهر 1395 06:03
عالی
سیدولی نوراشرف الدین
زمان ثبت
چهارشنبه 16 فروردین 1396 06:56
سلام و عرض ادب و احترام
بنده چند مقاله در زمینه حقوق جزا دارم می خوام توی علمی تررویجی چاپ کنم لطفا با دادن اسم این نوع مجلات مرا یاری کنید
متشکرم