قاضی گابریل کیرک مک دونالد، در میان یازده قاضی ابتدایی انتخاب شده برای ICTY در سال 1993 بود و در خصوص اولین جلسۀ رسیدگی به قضیۀ تادیچ، ریاست دادگاه بعهدۀ ایشان قرار گرفت.

در نوامبر 1997 وی به عنوان رئیس ICTY انتخاب شد، پستی که ایشان تا زمان ترک دادگاه در سال 1999 آنرا حفظ کرد. در طول ریاست در ICTY ، ایشان تلاش بسیاری کردند تا با وضع یک برنامه برای توسعۀ فعالیت های دادگاه به بهبود وضع مقبولیت دادگاه در فضای یوگوسلاوی سابق کمک کنند.

برای دریافت متن کامل زندگینامۀ قاضی مک دونالد در قالب فایل PDF بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

 


 

اشتراک گذاری:
کلود آلبر کلییارادوارد خیمنز دو آرشاگامیشل ویرالی