قاضی آنتونیو کَسِسه اولین رئیس دیوان کیفری بین المللی برای یوگوسلاوی سابق بودند و این موقعیت را از سال 1993 تا 1997 حفظ کردند؛ در آن سال های ابتدایی نا معلوم، ایشان یکی از افراد کلیدی ای بودند که توانستند حمایت های مالی و سیاسی لازم را برای استقرار دیوان کسب نمایند و آن را از یک دادگاه روی کاغذ به یک موسسۀ قضایی بین المللی کارآمد، تبدیل کنند.

بعد از دوران تصدی دادگاه به عنوان رئیس که تا سال 1997 ادامه داشت، قاضی کسسه به فعالیت به عنوان قاضی شعبۀ تجدید نظر دادگاه تا فوریۀ 2000 ادامه دادند؛ ایشان در تمام قضاوت ها و تصمیم گیری های چشمگیری که بوسیلۀ شعبۀ تجدید نظر(در زمان حضور ایشان) ارایه می شد، شرکت داشتند.

برای دریافت متن کامل زندگینامۀ قاضی کسسه بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.
اشتراک گذاری:
کلود آلبر کلییارادوارد خیمنز دو آرشاگامیشل ویرالی