مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران [۱۳۹۶-۰۳-۲۴] [مطالب]
  کتابخانه دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ [۱۳۹۵-۰۱-۲۸] [مطالب]
  کتابخانه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری [۱۳۹۵-۰۱-۲۸] [مطالب]
  کتابخانه کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو [۱۳۹۵-۰۱-۲۵] [مطالب]
  کتابخانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد [۱۳۹۵-۰۱-۲۵] [مطالب]
  کتابخانه موزه صلح تهران _ کتابخانه صلح [۱۳۹۵-۰۱-۲۵] [مطالب]
  کتابخانه موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش [۱۳۹۵-۰۱-۲۵] [مطالب]
  درخواست همکاری و هم فکری در زمینه تهیه فهرست کتاب برای کتابخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه‎ [۱۳۹۴-۱۱-۱۰] [مطالب]
  کتابخانه دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشردوستانه [۱۳۹۱-۰۷-۱۱] [مطالب]
  کتابخانه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران [۱۳۹۱-۰۶-۱۰] [مطالب]
  کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو ایران [۱۳۹۱-۰۶-۱۰] [مطالب]

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi