مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  کارگاه آموزشی «نگارش مقاله علمی» _ آبان ۱۳۹۶ [۱۳۹۶-۰۸-۱۳] [مطالب]
  نشست علمی «کارایی سازمان ملل متحد در پرتو نظریه های روابط بین الملل» [۱۳۹۴-۰۸-۱۸] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «نگارش مقاله علمی» [۱۳۹۳-۰۹-۱۹] [مطالب]
  کارگاه آموزشی «نگارش مقاله علمی» [۱۳۹۲-۱۰-۲۰] [مطالب]

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi