مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  ارزیابی آموزشی رشته حقوق بین الملل عمومی در مراکز آموزش عالی ایران [۱۳۹۱-۱۲-۰۹] [مطالب]

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi