دادگاه صلح؛ نوآوری قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲|۰۶|۲۲

دادگاه صلح؛ نوآوری قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

یادداشتی از سید صالح پیش بین
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان، بورسیه استعداد درخشان و همچنین عضو شورای مرکزی انجمن علمی حقوق دانشگاه گیلان