معرفی منابع اینترنتی - بازیابی آنلاین اسناد و اطلاعات اتحادیه اروپایی

 

تهیه و تنظیم:

لادن حریریان

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل،

دبیر بخش حقوق بین الملل دیداد

 

مقدمه

اتحادیه اروپایی که از قریب به اتفاق کشورهای اروپایی تشکیل شده، از جمله سازمان های بین المللی منطقه ای است که به دلیل ترکیب عوامل بین دولتی و فوق ملی، حیات و تکامل آن منتهی به شکل گیری یک نظام حقوقی منحصر شده است؛ از این رو، مطالعه حقوقی اتحادیه اروپایی بدون آشنایی با این نظام حقوقی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، تعداد زیاد معاهدات اصلی اتحادیه اروپایی در کنار ساختار پیچیده این سازمان، مطالعه و درک آن را برای دانشجویان و پژوهشگرانی که قصد آشنایی با این نظام حقوقی و منابع آن را دارند، با دشواری روبرو ساخته است.

معاهدات اصلی اتحادیه اروپایی (معاهده پاریس [۱۹۵۲]، معاهده رم [۱۹۵۸]، معاهده ماستریخت [۱۹۹۳]، معاهده آمستردام [۱۹۹۹]، معاهده نیس [۲۰۰۳] و در نهایت معاهده لیسبون [۲۰۰۹]) که از مجموع آنها به عنوان «معاهدات اتحادیه اروپایی» نام برده می شود، در کنار منشور حقوق بنیادین که به موجب معاهده لیسبون رعایت مفاد آن حالت الزام آور پیدا کرد، ستون اصلی نظام حقوقی اتحادیه اروپایی را تشکیل و اصول و سیاست های اصلی اتحادیه را تعیین می نمایند.

مهمترین نهادهای اتحادیه اروپایی عبارتند از: شورای اروپایی، شورای اتحادیه اروپایی، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپا و دیوان محاسبات.

 

ساختار نظام حقوقی اتحادیه اروپایی

نظام حقوقی اتحادیه اروپایی متشکل از دو مجموعه است: «معاهدات اتحادیه اروپایی» و «معاهدات عملکرد اتحادیه اروپایی».

اتحادیه اروپایی دارای یک پایگاه اینترنتی و یک پایگاه خبر رسانی است. پایگاه اینترنتی رسمی اتحادیه، به دلیل تحت پوشش قرار دادن ابعاد مختلف اتفاقات و تصمیماتی که در اتحادیه گرفته می شود، جامع ترین منبع برای مطالعه این نهاد به شمار می آید. همچنین ژورنال اتحادیه اروپایی که کلیه اسناد و تصمیمات اتحادیه در آن به چاپ می رسد، منبع دیگری برای دسترسی به اسناد اتحادیه محسوب می شود.

اما برای حقوقدانان، دو وبگاه تخصصی از اهمیت دو چندانی برخوردار است که با نام های «یور-لکس» و «کوریا» شناخته می شوند.

برای ایجاد وحدت در میان منابع حقوق اتحادیه اروپایی وبگاه «یور-لکس» راه اندازی شده است که منابع حقوقی اتحادیۀ اروپایی به تفکیک در آن درج شده است. همچنین، دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی نیز وبگاه اختصاصی خود را دارد که با عنوان «کوریا» شناخته می شود. ازجمله مطالبی که می توان در این وبگاه بازیابی نمود، آرا و نظرات قضات در «دیوان دادگستری» و «دیوان عمومی» می باشد.

 

 

اشتراک گذاری:
معرفی وب سایت آموزش آن لاین کورسرا (coursera) _ سامانه یادگیری آن لاین جهانیپروژه آوالون: اسنادی در حقوق، تاریخ و دیپلماسیآنلاین درباره حقوق بین المللی بشردوستانه بخوانید
verification
زمان ثبت
سه شنبه 21 خرداد 1398 17:18
خیلی خوب بود تشکر میکنم
سعید حقانی
زمان ثبت
پنجشنبه 15 آبان 1399 13:50
بسیار مفید بود
با تشکر از خانم دکتر حریریان
پ.پ