مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  پروژه آوالون: اسنادی در حقوق، تاریخ و دیپلماسی
  پروژه آوالون: اسنادی در حقوق، تاریخ و دیپلماسی
  بازیابی اسناد مرتبط با حوزه های حقوق، تاریخ، اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و دولت به صورت دیجیتال در پروژه آوالون
  آنلاین درباره حقوق بین المللی بشردوستانه بخوانید
  آنلاین درباره حقوق بین المللی بشردوستانه بخوانید
  معرفی منابع آنلاین کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص حقوق بین المللی بشردوستانه

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi