مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  بازیابی آنلاین اسناد و اطلاعات اتحادیه اروپایی
  بازیابی آنلاین اسناد و اطلاعات اتحادیه اروپایی
  اتحادیه اروپایی که از قریب به اتفاق کشورهای اروپایی تشکیل شده، از جمله سازمان های بین المللی منطقه ای است که به دلیل ترکیب عوامل بین دولتی و فوق ملی، حیات و تکامل آن منتهی به شکل گیری یک نظام حقوقی منحصر شده است؛ از این رو، مطالعه حقوقی اتحادیه اروپایی بدون آشنایی با این نظام حقوقی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، تعداد زیاد معاهدات اصلی اتحادیه اروپایی در کنار ساختار پیچیده این سازمان، مطالعه و درک آن را برای دانشجویان و پژوهشگرانی که قصد آشنایی با این نظام حقوقی و منابع آن را دارند، با دشواری روبرو ساخته است.
  پروژه آوالون: اسنادی در حقوق، تاریخ و دیپلماسی
  پروژه آوالون: اسنادی در حقوق، تاریخ و دیپلماسی
  بازیابی اسناد مرتبط با حوزه های حقوق، تاریخ، اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و دولت به صورت دیجیتال در پروژه آوالون
  آنلاین درباره حقوق بین المللی بشردوستانه بخوانید
  آنلاین درباره حقوق بین المللی بشردوستانه بخوانید
  معرفی منابع آنلاین کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص حقوق بین المللی بشردوستانه

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi