دانشگاه گیلان یکی از دانشگاه های دولتی ایران واقع در شهر رشت است که در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد. بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که هرساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) صورت می گیرد، این دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ در ردۀ دهم دانشگاه های برتر کشور قرار گرفت.

بخش حقوق این دانشگاه در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی واقع شده است که فعالیت خود را از مهر ۱۳۷۳ و با پذیرش ۵۳ دانشجوی روزانه در مقطع کارشناسی آغاز نمود و سپس برای نخستین بار در سال ۱۳۷۴ اقدام به پذیرش دانشجویان شبانه در این مقطع نمود. به منظور بسط و گسترش فعالیت و توان علمی گروه آموزشی حقوق، مقاطع  ارشد و دکتری گرایش های حقوق خصوصی و حقوق جزا و جرم شناسی نیز راه اندازی شدند.

گروه آموزشی رشتۀ حقوق همه ساله اقدام به پذیرش حدود ۸۰ دانشجوی کارشناسی روزانه و شبانه، ۱۷ دانشجوی مقطع ارشد و ۱۰ دانشجوی مقطع دکترای روزانه، شبانه و پردیس خودگردان در گرایش های پیش گفته می نماید.

از مهم ترین طرح ها و برنامه های آینده گروه آموزشی حقوق دانشگاه گیلان می توان به تأسیس دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و همچنین راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد در رشته های «حقوق ورزشی»، «حقوق کیفری بین الملل»، «حقوق خانواده»، «حقوق عمومی»، و «حقوق بین الملل» اشاره کرد.

 

 

 

اشتراک گذاری:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندراندانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییدانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
verification