دانشگاه مازندران یکی از دانشگاه های دولتی ایران واقع در شهر بابلسر است که بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی که هرساله توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) صورت می گیرد، در سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹ در ردۀ سی و سوم دانشگاه های کشور قرار گرفت.

دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز نمود. به منظور بسط و گسترش فعالیت و توان علمی این دانشکده، گرایش هایی از مقاطع  ارشد و دکتری حقوق نیز به مرور زمان به رشته های موجود در این دانشکده اضافه شد.

در حال حاضر گرایش های مقاطع ارشد و دکتری دانشکدۀ حقوق دانشگاه مازندران شامل موارد زیر است:

  • گرایش جزا و جرم شناسی؛
  • گرایش حقوق خصوصی؛
  • گرایش حقوق عمومی؛
  • گرایش بین الملل عمومی؛
  • گرایش حقوق بشر؛
  • گرایش حقوق محیط زیست.

 

همچنین این دانشکده هر ساله اقدام به پذیرش حدود ۷۰ دانشجوی کارشناسی روزانه و شبانه، ۶۰ دانشجوی مقطع ارشد و ۱۱ دانشجوی مقطع دکترای روزانه، شبانه و پردیس خودگردان در گرایش های پیش گفته می نماید.

از جمله فعالیت های ارزشمند این دانشکده می توان به برگزاری مکرر نشست های تخصصی حقوق، کسب رتبه های ممتاز در مقطع ارشد و دکتری توسط دانشجویان آن، حضور استادان برجستۀ حقوقی کشور در هیئت علمی آن و همچنین افتخار آفرینی در مسابقات حقوقی از جمله موت کورت های داخلی اشاره نمود.

 

 

 

اشتراک گذاری:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گیلاندانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطباییدانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
verification