دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، یکی از دانشکده های دانشگاه تهران و از قدیمی ترین مراکز آموزش عالی در ایران است.

به طور کلی تاریخ این دانشکده به سه دوره تقسیم می شود:

از مدرسه سیاسی تا دانشکده حقوق و علوم سیاسی (از ۱۲۷۸ تا ۱۳۱۳)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی (۱۳۱۳ تا دهه ۱۳۴۰)

دانشکده حقوق و علوم سیاسی (از دهه ۱۳۴۰ تاکنون)

 

هنگامی که در ۱۳۱۳ دانشگاه تهران تأسیس شد، آنچه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی نام گرفت در واقع نهادی بود شکل گرفته از ادغام سه مدرسه سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه عالی تجارت. مدرسه سیاسی یا مدرسه علوم سیاسی در ۲۸ آذر ۱۲۷۸ هجری شمسی در چارچوب وزارت امور خارجه تأسیس شد. مدرسه حقوق در ۱۲۹۸ هجری شمسی در چارچوب وزارت عدلیه بنیاد نهاده شد. مدرسه عالی تجارت نیز در ۱۳۰۴  توسط داور وزیر وقت فوائد عامه شکل گرفت. دو مدرسه نخست در اسفند ماه ۱۳۰۵ به پیشنهاد وزارت معارف و تصویب هیأت وزیران وزارتخانه های متبوع خود جدا و ضمیمه وزارت معارف شدند. در سال بعد از ادغام این دو، مدرسه حقوق و علوم سیاسی پا به عرصه وجود گذاشت. مدرسه تجارت نیز در ۱۳۰۶ از وزارت فواعد عامه جدا شد و زیر نظر وزارت معارف قرار گرفت و در ۱۳۰۹ در مدرسه حقوق و علوم سیاسی ادغام شد. نهاد جدید نیز چهار سال بعد با نام دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی در چارچوب دانشگاه تهران قرار گرفت.

این دانشکده در طی دوران حیات خود تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. از جمله با بوجود آمدن دانشکده اقتصاد که حاصل جدا شدن مؤسسه تحقیقات اقتصادی و منفک شدن رشته اقتصاد از دانشکده بود، نام دانشکده نیز بصورت امروزین آن یعنی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در آمد.

در حال حاضر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دارای سه گروه تخصصی است:

  • گروه حقوق جزا و جرم شناسی
  • گروه حقوق خصوصی و اسلامی
  • گروه حقوق عمومی

 

همچنین دانشکده دارای نهادهای دیگری نیز است که مهم ترین آنها عبارتند از:

  • موسسه حقوق عمومی
  • موسسه حقوق تطبیقی
  • موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
  • مرکز مطالعات حقوق انرژی

 

 

اشتراک گذاری:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندراندانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گیلاندانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
verification