دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی) یکی از قدیمی ترین و معتبرترین دانشکده های حقوق در کشور است.

در سال ۱۳۴۵ دانشگاه ملی (شهید بهشتی) به منظور توسعه در رشته های مختلف علوم و بسط دانش با تأسیس دو رشته فوق لیسانس حقوق جزا و مشاوران اداری گام موثر دیگری در جهت گسترش و تعمیم فعالیت های آموزشی کشور برداشت. تعداد پذیرفته شدگان رشته های مذکور در اولین سال تاسیس ۱۷۴ نفر بود.

در اولین سال (۱۳۴۷ ۱۳۴۶)، شورای مرکزی دانشگاه ها با تأسیس دوره کارشناسی حقوق موافقت نمود و متعاقب آن ۱۲۳ دانشجو از بین کلیه داوطلبان برای سال اول پذیرفته شدند و در همان سال وزارت علوم و آموزش عالی وقت موافقت نمود دوره حقوق جزا به دانشکده حقوق تبدیل شود. لذا تاریخ تأسیس رسمی دانشکده حقوق به سال تحصیلی ۱۳۴۷ ۱۳۴۶ باز می گردد. در سال تحصیلی ۱۳۵۱ ۱۳۵۰ دوره شبانه لیسانس حقوق و به دنبال آن در سال ۱۳۵۳ ۱۳۵۲ دوره فوق لیسانس حقوق خصوصی دایر شد. در همان سال (مهر ماه ۱۳۵۲) موسسه عالی ثبت که می بایست زیر نظر دانشکده حقوق فعالیت نماید تشکیل گردید و هر سال ۵۰ دانشجو از میان کارمندان سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور با قبولی در آزمون ورودی می توانستند ادامه تحصیل دهند و با گذراندن ۷۲ واحد درسی مدرک کاردانی رشته مذکور را دریافت نمایند.

به دنبال نیاز کشور به متخصصین ثبت، در سال تحصیلی ۱۳۵۵ - ۱۳۵۴ تجدید نظر کلی در برنامه های درسی موسسه عالی ثبت صورت گرفت و با تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت دوره مزبور به کارشناسی تبدیل گردید، بدین نحو که دانشجویان دوره کاردانی می توانستند پس از موفقیت در امتحانات ورودی دوره کارشناسی و طی سه سال تحصیلات خود را در رشته مذکور با درجه کارشناسی ثبت به اتمام برسانند.

از سال ۱۳۶۰ علاوه بر دوره کارشناسی حقوق دوره های مختلف کارشناسی ارشد و دکتری به تدریج در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برقرار شده اند. در حال حاضر  ۱۰ رشته‌ کارشناسی ارشد حقوق اسلامی، حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق بشر و حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق مالکیت فکری‌ و فضای مجازی دائر هستند، که در حال حاضر در ۷ گروه آموزشی مشغول فعالیت می باشند. در ضمن ۶ دوره دکتری در رشته های حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق تجارت بین الملل و سرمایه‌گذاری و حقوق نفت و گاز دائر و مشغول فعالیت هستند. دانشکده همچنین در حال ایجاد چندین رشته دیگر نیز است که برنامه های آموزشی آنها نیز نهایی و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده اند.

در حال حاضر دانشکده حقوق  دانشگاه شهید بهشتی دارای هفت گروه تخصصی است:

  • گروه حقوق اسلامی
  • گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست
  • گروه حقوق بین الملل
  • گروه حقوق تجارت بین الملل حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی
  • گروه حقوق جزا و جرم شناسی
  • گروه حقوق خصوصی
  • گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی

 

شایان ذکر است، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی صاحب کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو نیز است. کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو که فعالیت خود را از ۱۳۷۷ آغاز نموده بود، به دنبال انعقاد موافقتنامه ای بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و دانشگاه شهید بهشتی در بهار ۱۳۸۰ در دانشکده حقوق رسماً تأسیس شد. این کرسی تنها کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در منطقه خلیج فارس و دریای خزر است.

ایجاد این کرسی در ایران زمینه علمی لازم جهت شکل گیری مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی و مطالعات میان رشته ای در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را ابتدا با یک گروه آموزشی و پژوهشی فراهم آورد (حقوق بشر)، سپس با ایجاد ۵ گروه پژوهشی - آموزشی (حقوق بشر، صلح، دموکراسی، فلسفه حقوق و دین، اخلاق زیستی) فعالیت خود را گسترش داد.

 

اشتراک گذاری:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندراندانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گیلاندانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
verification