مرجع اخبار و اطلاعات حقوقی
  info@didad.ir
  مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۵)
  مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۵)
  [۱۳۹۵-۱۲-۳۰]
  نام نشریه: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
  درجه علمی: ندارد (علمی، حقوقی و انتقادی)
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری مرکز
  ادوار چاپ: فصلنامه
  مدیر مسئول: کانون وکلای دادگستری مرکز
  شورای سردبیری: احمد بشیری، سعید دهقان، ابراهیم یوسفی محله
  مدیر اجرایی: کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز

  مشخصات این شماره: شماره ۲۳۵ | زمستان ۱۳۹۵ | سال شصت و هشتم
  تعداد مقاله های این شماره: ۱۶ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۹ نویسنده
  قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد
  مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۴)
  مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۴)
  [۱۳۹۵-۰۹-۳۰]
  نام نشریه: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
  درجه علمی: ندارد (علمی، حقوقی و انتقادی)
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری مرکز
  ادوار چاپ: فصلنامه
  مدیر مسئول: کانون وکلای دادگستری مرکز
  شورای سردبیری: احمد بشیری، سعید دهقان، ابراهیم یوسفی محله
  مدیر اجرایی: کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز

  مشخصات این شماره: شماره ۲۳۴ | پاییز ۱۳۹۵ | سال شصت و هشتم
  تعداد مقاله های این شماره: ۱۰ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۱ نویسنده
  قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد
  مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۲ و ۲۳۳)
  مجله کانون وکلای دادگستری مرکز (۲۳۲ و ۲۳۳)
  [۱۳۹۵-۰۶-۳۱]
  نام نشریه: مجله کانون وکلای دادگستری مرکز
  درجه علمی: ندارد (علمی، حقوقی و انتقادی)
  صاحب امتیاز: کانون وکلای دادگستری مرکز
  ادوار چاپ: فصلنامه
  مدیر مسئول: کانون وکلای دادگستری مرکز
  شورای سردبیری: احمد بشیری، سعید دهقان، ابراهیم یوسفی محله
  مدیر اجرایی: کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز

  مشخصات این شماره: شماره های ۲۳۲ و ۲۳۳ | بهار و تابستان ۱۳۹۵ | سال شصت و هشتم
  تعداد مقاله های این شماره: ۱۰ مقاله | تعداد نویسندگان این شماره: ۱۳ نویسنده
  قابلیت دانلود فایل پی دی اف مقاله ها: دارد

  بزرگان حقوق ایران

  • سید عزت الله عراقی
  • سید مصطفی محقق داماد
  • ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • محسن محبی
  • هدایت الله فلسفی
  • عباس کریمی
  • حسین سیدی کاشانی
  • محمدرضا ضیایی بیگدلی
  • داود هرمیداس باوند
  logo-samandehi